#Novanormalnost

 


Ponujamo podroben vpogled v odzivanje in spremembe vedenja potrošnikov v aktualnih razmerah.

Predstavitev z dogodka: Razumevanje potrošnikov v času izolacije - novosti na področju kvantitativnih, kvalitativnih metod in delavnic

Redno objavljamo izsledke
naše raziskave #Novanormalnost.

Panoge

Trgovina in FMCG

V času korona krize so se oblikovale spremenjene nakupne navade, sedaj pa se soočamo z novimi izzivi (inflacija, potencialna recesija,…). V kolikšni meri te okoliščine vplivajo na nakupne navade.

Kje nakupujemo, kako pogosto, na zalogo…? V kolikšni meri se vsakdanji nakupi »selijo« na splet, v kolikšni meri se povečuje samooskrba?
Nakupujemo  bolj 
premišljeno in 
načrtovano?

Blagovne znamke, ki so bile do nedavnega glavni akterji naših nakupovalnih
vozičkov, prevzele stranske vloge? Pišite nam za več informacij.

Finančne storitve

Trenutne okoliščine ne prizanašajo nobenemu, tudi področju financ ne. Obenem je to panoga, ki je že tako ali tako zadnja leta pod nenehnim pritiskom globalnega trga ter digitalizacije.

Uporabniki in uporabniške navade se bodo tudi na področjih finančnih storitev spremenile in v nekaterih segmentih je to že vidno in zaznano v drugih pa še bo. Katera področja, kako in kaj so nove priložnosti – to so vprašanja na katera se sedaj osredotočamo. Pišite nam za več informacij

Mediji in oglaševanje

Do sedaj ustaljene prakse pri spremljanju medijev, uporabi naprav, pa tudi odnos do oglasov, so se korenito spremenili v času Covid situacije. Tudi v času sproščanja so te navade ostale, sedaj pa se že soočamo z novimi spremembami. Na Valiconu vam lahko pomagamo ustrezno prilagoditi vašo komunikacijsko strategijo in poiskati optimalne poti do vaših potrošnikov. 
Pišite nam za več informacij

Telekomunikacije, ICT, Energetika

Navidez gre vse kot po starem, kaj pa se dogaja v ozadju? V času nenehnih sprememb se spreminjajo tudi potrošniške navade. 
Načini uporabe storitev in produktov, kateri produkti bodo (p)ostali relevantni, kje so emotivne vrednosti in kako se spreminja vloga globalnih igralcev (big tech). To so področja, ki bi zagotovo morala biti vaš fokus. 

Podobno kot na finančnem področju so tudi v ostalih storitvenih sektorjih prisotne nevarnosti in nove priložnosti. Katere so in na kaj se je potrebno najprej osredotočiti?Pišite nam za več informacij

 

Turizem

Turizem je panoga, ki je bila najbolj in najdlje pod direktnim vplivi karantene in ukrepov. Trenutne okoliščine pa spet prinašajo nove izzive. 

 

Kakšna bo kratkoročna optimizacija potovalnih navad potrošnikov je naslednje veliko vprašanje. Kako se kratkoročno prilagajajo ponudniki in kakšna bo dolgoročna optimizacija v konteksu trenutne situacije. Pišite nam za več informacij


Naše pristope smo nadgradili in prilagodili potrebam naših naročnikov

spletne fokusne skupine

V časih, ko se je tradicionalno (F2F) kvalitativno raziskovanje izvajalo v omejenem obsegu, je Valicon pripravili rešitev za izvajanje kvalitativnega raziskovanja – spletne fokusne skupine, kjer so posamezniki v izolaciji dobili glasove. Zaradi določenih prednosti tega pristopa, ta način izvedbe, poleg tradicionalnih fokusnih skupin, ohranjamo tudi sedaj.  

To so 3 glavne prednosti novega pristopa v kvalitativno raziskovanje:

1. Vse, kar smo lahko naredili v tradicionalnem (F2F) okolju, lahko naredimo na spletu.
2. Geografska raznolikost je izvedljiva in udeleženci iz različnih vasi, mest, regij ali držav, so brez potovanja lahko prisotni v isti pogovorni skupini.
3. Proces izvedbe je enostaven, hiter in naročniku prijazen, saj je udeležba z opazovanjem pogovora zelo enostavna. 
Pišite nam za več informacij. 

 

 

spletni panel

Operativnost spletnih panelov na daljavo je bila vzpostavljena že dolgo časa nazaj, zato je bilo potrebnih le nekaj manjših prilagoditev za delo v času pandemije. Podobno kot takrat, tudi sedaj zagotavljamo visokokakovostno izvedbo in sodelovanje v vseh naših državah. 

 

Redno merimo ključne indikatorje javnega mnenja od prvega pojava COVID-19 pri nas. Vse od takrat tako spremljamo odzivanje javnosti na ključne politične in gospodarske dogodke. Del raziskave objavljamo javno, v želji po boljšem informiranju javnosti, drugi del je namenjen naročnikom in pokriva različna področja potrošnje in vedenja potrošnikov.

Z veseljem bomo odgovorili na vaša morebitna vprašanja in vam pripravili ponudbo. Pišite nam za več informacij.

telefonsko anketiranje

Enake standarde kakovosti izvedbe kot v običajnih razmerah, smo zagotavljali tudi v času Covid krize. Ta situacija je pokazala,da tudi v težkih časih kot je pandemija ni ovir za spremljanje mnenja in vedenja ljudi. 

 

 

Svoje pristope lahko po potrebi prilagodimo in ohranimo visoko raven kakovosti ne glede na okoliščine. Veseli bomo vašega povpraševanja. Pišite nam za več informacij. 

 


Seznam objav

Stopnja zaskrbljenosti prebivalcev po zadnjih poplavah se umirja, a je še vedno visoka

Objavljeno: 25. 8. 2023 
V prvi redni meritvi raziskave #Novanormalnost po poplavah stopnja zaskrbljenosti še vedno znaša visokih 62. V izredni meritvi takoj po poplavah, ki smo jo izvedli 7. avgusta, je ta stopnja znašala 79. … Več

Stopnja zaskrbljenosti prebivalcev po zadnjih poplavah višja, kot kadarkoli med epidemijo.

Objavljeno: 8. 8. 2023   
V zadnji meritvi raziskave #Novanormalnost ocenjujemo, da je skoraj tretjina prebivalcev (30%) doživela poplave v njihovem kraju, skoraj vsak sedmi med njimi v lastnem domu. Skupno so se torej poplave posredno ali neposredno osebno dotaknile več kot polovice prebivalcev… Več

Po letu dni vojne v Ukrajini občutno več državljanov odgovornost za vojno pripisuje ZDA

Objavljeno: 11. 4. 2023 
V marčevski izvedbi raziskave #Novanormalnost družbe Valicon smo po letu dni od začetka vojne v Ukrajini preverili, komu državljani v največji meri pripisujejo odgovornost za vojno. Največ, to je 63% vprašanih … Več

Leto začenjamo z negativnimi občutki glede družbene in politične situacije, zasebno več optimizma

Objavljeno: 15. 02. 2023   
V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost smo preverjali, kakšno je razpoloženje javnosti glede družbene in politične situacije na začetku leta, ter kako se je situacija spreminjala glede na lansko leto. Podrobneje smo izmerili tudi, kakšna so naša pričakovanja za letošnje leto… Več

Rast življenjskih stroškov vpliva na dve tretjini vprašanih. Vpliv vojne v Ukrajini se manjša. Vrača se virus.

Objavljeno: 3. 8. 2022 
Anketiranci med desetimi ponujenimi političnimi in gospodarskimi okoliščinami oz. dogodki, ki vplivajo na naše vsakdanje življenja, že vse od marca letos na prvo mesto postavljajo rast življenjskih stroškov … Več

Zaskrbljenost in pesimizem ob vojni v Ukrajini sta v Sloveniji višja kot kadarkoli v času epidemije

Objavljeno: 7. 3. 2022     
V vseh štirih državah je zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini izrazito visoka, najvišja je na Hrvaškem, kjer je stopnja zaskrbljenosti (to je absolutna razlika v deležih med bolj ali zelo zaskrbljenimi in manj ali sploh ne zaskrbljenimi) 85, sledita Slovenija ter Bosna in Hercegovina (81 oz. 79), le malo nižja je stopnja zaskrbljenosti v Srbiji, to je 74. Več

Obvezno cepljenje deli prebivalce na polovici

Objavljeno: 29. 12. 2021 
Obvezno cepljenje »v celoti« podpira slaba četrtina prebivalcev (23%), enak delež ga podpira »deloma«. Na drugi strani obveznemu cepljenju deloma nasprotuje slaba osmina vprašanih (12%), medtem ko mu v celoti nasprotuje več kot tretjina vprašanih (36%). … Več

Najnižje zaupanje v delo vlade pri vodenju epidemije do sedaj

Objavljeno: 18. 11. 2021     
Izmerjena je bila najnižja stopnja zaupanja v delo vlade pri vodenju epidemije do sedaj, najvišji delež anketirancev, ki menijo, da so ukrepi za zajezitev širjenja virusa premalo strogi, po začetku epidemije marca lani, ponoven vzpon deleža anketirancev, ki razmere doživljajo izrazito negativno, ter vztrajanje indeksa normalnosti in indeksa optimizma, na izrazito nizkih vrednostih. Povedano v eni povedi, slabše še ni bilo. Več

Zaupanje v vlado

Četrtina zaposlenih s slabšimi delovnimi pogoji. Finančno stanje je boljše, a vrača se previdnost.

Objavljeno: 12. 11. 2021 
Vse tiste anketirance, ki so bili pred izbruhom epidemije redno zaposleni (vključno s samozaposlenimi in kmetovalci), sprašujemo po morebitnih spremembah na delovnem mestu oz. v zaposlitvi na sploh. Večina poroča o isti zaposlitvi in enakih pogojih dela, oktobra 2021 je bilo takšnih 56%, aprila 2021 pa 53%.  …Več 

Upad optimizma na raven iz marca 2020 in najnižja vrednost indeksa normalnosti do sedaj. Opazno opuščanje samozaščitnega vedenja, a večja podpora PCT.

Objavljeno: 5. 11. 2021     
Občuten upad optimizma na raven iz marca 2020, najnižja do sedaj izmerjena vrednost indeksa normalnosti, ter opazno opuščanje samozaščitnega ravnanja. Po drugi strani zaznavamo večjo podporo pogoju PCT... Več

Indeks optimizma

Glede na enako obdobje lani, so prebivalci nekoliko manj zaskrbljeni in bolj optimistični, kar se širjenja virusa tiče, toda osebno doživljanje situacije je precej slabše.

Objavljeno: 12. 10. 2021 
Tokrat opažamo izrazit skok indeksa optimizma, s katerim spremljamo razmerje med deležema prebivalcev, ki na razvoj širjenja virusa gledajo bolj optimistično oz. bolj pesimistično. Osebno doživljanje razmer in zaskrbljenost se nista bistveno spremenili, se je pa tokrat po večjem padcu pred dvema tednoma izboljšal indeks finančnega stanja. …Več 

Petina prebivalcev doživlja trenutno situacijo kot »kritično, na trenutke kaotično«, še dodatnih 6% pa kot »povsem brezupno«

Objavljeno: 22. 9. 2021     
Tokrat opažamo izrazito poslabšanje indeksa normalnosti, kar smo sicer v času slabših epidemioloških razmer že večkrat zaznali. Obenem je tokrat porazdelitev odgovorov znotraj ocene osebnega doživljanja razmer precej drugačna kot v preteklosti, ko smo izmerili podobno nizke vrednosti tega indeksa (aprila letos, decembra lani)...Več

Večina že ima izkušnje s situacijami ali prostori, kjer se zahteva pogoj PCT, a polovica od teh opaža tudi, da se ta preverja le občasno

Objavljeno: 8. 9. 2021 
V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost smo preverjali, kakšne so izkušnje anketirancev glede PCT pogoja. Dobre tri četrtine vprašanih je bilo že vsaj enkrat v situaciji ali prostoru (na primer pri prehodu meje, obisku lokala, prireditve in podobno), ko bi morali izpolnjevati pogoj PCT…Več 

Opazno poslabšanje doživljanja epidemije, ki pa je vseeno veliko boljše, kot lani v času podobnih epidemioloških razmer

Objavljeno: 25. 8. 2021     
V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost ugotavljamo, da se je večina kazalcev občutneje poslabšala, oziroma opažamo še dodaten porast pesimizma in (še) bolj negativno doživljanje razmer. Več je tudi zaskrbljenosti, spet pa se je povečal interes za spremljanje dogodkov v zvezi z epidemijo...Več

Pogoj »PCT« deli javnost. Večinska podpora temu pravilu le za zaposlene v zdravstvu

Objavljeno: 18. 8. 2021 
V zadnji meritvi smo preverjali, kakšno podporo ima uvajanje t.i. PCT pravila za vstop v javne prostore. Javnost je glede tega razdeljena tako rekoč na polovici – 48% vprašanih na splošno bolj podpira uveljavitev tega pravila za ”vstop na različne javne prireditve in prostore”, 52% pa mu nasprotuje….Več 

 

Realizirana in izražena namera cepljenja raste. Višji oceni dosegljive minimalne in maksimalne stopnje precepljenosti.

Objavljeno: 29. 7. 2021      
Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da realizirana in izražena namera cepljenja raste. Višji sta tudi oceni dosegljive minimalne in maksimalne stopnje precepljenosti. Med razlogi, ki jih anketiranci navajajo za ali proti cepljenju, tokrat opažamo večji vpliv koristi cepljenja med razlogi za, med razlogi proti pa ni večjih sprememb...Več

Anketna ocena skupnega števila prebolelih (»P«), ne glede na čas okužbe/ uradno potrjenost okužbe, ali polno cepljenih (»C«) v Sloveniji, je 1.152.000 (dobrih 56% prebivalcev)

Objavljeno: 22. 7. 2021 
V tokratni analizi smo na podlagi izsledkov raziskave #Novanormalnost, kjer spremljamo deleže anketirancev, ki poročajo o osebni izkušnji z virusom, od potrditve prvega cepiva pa tudi namero cepljenja oz. že realizirano cepljenje, pripravili oceno skupnega števila prebolevnikov, ne glede na čas okužbe oz. uradno potrditev okužbe, ter polno cepljenih prebivalcev….Več 

 

91% vprašanih do konca leta pričakuje nov val okužb, 85% pa vnovično zaprtje države.

Objavljeno: 16. 7. 2021      
V tokratni meritvi smo poleg standardnih kazalcev doživljanja epidemije preverjali tudi, kako anketiranci ocenjujejo nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s širjenjem virusa. 91% vprašanih do konca leta pričakuje nov val okužb, 85% pa vnovično zaprtje države. Večina odgovornost za širjenje virusa pripisuje neupoštevanju ukrepov. Obveznemu cepljenju sta naklonjeni dve petini vprašanih…..Več

Občutno poslabšanje doživljanja razmer, več zaskrbljenosti in manj optimizma.

Objavljeno: 13. 7. 2021 
Tokratna meritev kaže, da se je osebno doživljanje epidemije občutno poslabšalo. Po krajšem obdobju normalizacije razmer, je tokrat spet precej več takih, ki trenutno situacijo dojemajo kot neprijetno in utrujajočo, kljub poletju in obdobju dopustov, ki je lani prineslo precejšnje olajšanje v doživljanju razmer…Več 

Tokrat manj optimizma, čeprav večina še vedno optimistična glede razvoja dogodkov. Slabša tudi ocena situacije glede na stanje pred epidemijo.

Objavljeno: 1. 7. 2021      
V tokratni meritvi opažamo, da večina indikatorjev, s katerimi merimo doživljanje trenutne situacije in osebno počutje, ostaja na istem nivoju, ali pa se je celo poslabšala. Kljub nizkemu številu okužb tokrat zaznavamo manj optimizma, poslabšala se je tudi ocena situacije glede na stanje pred epidemijo....Več

Ob uradnem koncu tokratnega vala epidemije, se je trend izboljševanja osebnega počutja in rasti optimizma ustavil.

Objavljeno: 16. 6. 2021 
Ob uradnem koncu tokratnega vala epidemije, se je trend izboljševanja osebnega počutja in rasti optimizma nekoliko ustavil, kljub temu, da je število okužb najnižje od avgusta lani.  Realizirana in izražena namera cepljenja sta še vedno čez 60%, a tudi pri tem trend zastaja…..Več 

Osebno doživljanje epidemije vedno boljše, a smo še vedno daleč od prave normalnosti.

Objavljeno: 3. 6. 2021      
Eno leto po uradnem koncu prvega vala epidemije, ter v času opaznega izboljševanja epidemiološke slike v državi, predstavljamo nove indikatorje, s katerimi bomo v bodoče spremljali postopnost vračanja v »normalnost« oziroma odstopanje od časov pred epidemijo...Več

Občutno izboljšanje osebnega počutja, vsakdanje življenje se počasi vrača v stare tirnice. Namera cepljenja blizu 60%

Objavljeno: 19. 5. 2021 
V zadnji meritvi smo izmerili do sedaj najvišjo realizirano in izraženo namero za cepljenje, ki se je zelo približala 60%, zdaj znaša 59% (gre za seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili). Očitno se torej soočamo s pozitivnim trendom v realizirani in izraženi nameri, še bolj pa bi ta trend pospešila možnost izbire cepiva….Več 

Namera cepljenja stagnira in ne preseže 60%. Prebivalstvo je razdeljeno po starosti, oceni lastne rizičnosti ter odnosu do virusa in cepljenja nasploh

Objavljeno: 13. 5. 2021      
V raziskavi #Novanormalnost že od novembra lani v vsaki meritvi spremljamo trend namere cepljenja, občasno pa tudi razloge za oziroma proti cepljenju. V tokratni analizi poleg prikaza trenda podrobneje analiziramo demografski profil skrajnih dveh skupin glede na namero cepljenja (»zagotovo da« in »zagotovo ne«), ter razloge za in proti v vseh štirih skupinah, glede na namero cepljenja…..Več

Anketna ocena števila okuženih z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, do konca aprila, je 463.000, torej dobra petina oz. 22% vseh prebivalcev.

Objavljeno: 7. 5. 2021 
V okviru raziskave #Novanormalnost spremljamo tudi deleže anketirancev, ki poročajo o osebni izkušnji z virusom. Anketna ocena števila okuženih z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, od začetka epidemije do vključno 30. aprila 2021, je 463.000, torej dobra petina oziroma 22% vseh prebivalcev…Več 

Mešana občutja ob odpiranju lokalov in storitev. Večinska podpora množičnim protestom kot obliki izražanja mnenja.

Objavljeno: 5. 5. 2021      
Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da imajo prebivalci mešana občutja ob odpiranju lokalov in storitev, podpora množičnim protestom kot obliki izražanja mnenja pa je večinska. Sicer zaznavamo nekaj več optimizma kot pred dvema tednoma, a kritičnost do ukrepov vlade in nezaupanje ostajata na visoki ravni....Več

Dobra tretjina Slovencev bo še pred koncem junija počitnikovala, največ v Sloveniji in na Hrvaškem.

Objavljeno: 23. 4. 2021 
Dobra tretjina, skoraj 37% anketirancev, bo do konca junija počitnikovala (kriterij za počitnice so vsaj tri nočitve). Med temi jih ima slaba desetina (8%) počitnice že rezervirane, dobra desetina (12%) še ne, a natanko vedo, kam bodo odšli, šestina (16%) pa se jih o destinaciji še odloča. Še dodatna četrtina o tem še razmišlja..Več 

Doživljanje trenutne situacije še vedno zelo negativno, a je pogled v prihodnost zopet bolj optimističen.

Objavljeno: 20. 4. 2021      
V tokratni meritvi opažamo, da negativno dojemanje situacije, kljub odpravi nekaterih ukrepov v zadnjih dveh tednih, ostaja. Po drugi strani zaskrbljenost glede virusa upada, rasteta pa nezadovoljstvo z ukrepi in nezaupanje v delo vlade na področju omejevanja širjenja virusa. Slabo osebno počutje je tako očitno bolj odraz nezadovoljstva in naveličanosti nad trenutno situacijo, kot strahu pred virusom, a je po drugi strani vsaj pogled v prihodnost bolj optimističen....Več

Delo od doma pred in med epidemijo

Objavljeno: 9. 4. 2021 
Na osnovi rezultatov preteklih meritev smo pripravili oceno, kako se je spreminjal delež zaposlenih oz. delovno aktivnih, ki so svoje delo opravljali od doma pred epidemijo in nato v prvem, drugem in tretjem valu. Rezultati kažejo, da je v tretjem valu občutno več zaposlenih in delovno aktivnih, ki delo v celoti opravljajo na delovnem mestu…Več

Skoraj petina vprašanih opisuje osebno doživljanje trenutne situacije kot »kritično, na trenutke kaotično« ali »povsem brezupno«, podobno kot v času božičnih praznikov.

Objavljeno: 8. 4. 2021      
Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da skoraj petina vprašanih opisuje osebno doživljanje trenutne situacije kot »kritično, na trenutke kaotično« ali »povsem brezupno«, kar je podobno kot v času božičnih praznikov. Po mesecu dni stagnacije je namera cepljenja ponovno v porastu...Več

Več kot polovica ljudi meni, da je njihova kakovost življenja danes slabša kot pred epidemijo.

Objavljeno: 23. 3. 2021 
Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da več kot polovica ljudi meni, da je njihova kakovost življenja danes slabša kot pred epidemijo. Izmerili smo tudi občuten upad zaupanja v cepivo AstraZeneca, a manjši delež tistih, ki ne zaupajo cepivom….Več

V Sloveniji najbolj zaupamo cepivu Pfizer-BioNTech, v ostalih državah regije precej priljubljena tudi rusko in kitajska cepiva.

Objavljeno: 16. 3. 2021      
V okviru regionalne meritve raziskave #Novanormalnost, smo v začetku marca preverjali, kakšna je namera cepljenja v štirih državah regije (poleg Slovenije še na Hrvaškem, v Srbiji, ter Bosni in Hercegovini). Glede na to, da je trenutno na voljo že kar nekaj različnih cepiv, smo tokrat izmerili tudi zaupanje v cepiva različnih proizvajalcev....Več

Informiranje o virusu, leto dni pozneje

Objavljeno: 13. 3. 2021 
Domače TV postaje, njihovi spletni portali ter družbeno omrežje Facebook, ostajajo najbolj pogosti viri informiranja o aktualnih dogodkih v zvezi s koronavirusom in epidemijo. Okoli petina vprašanih spremlja navedene vire večkrat dnevno…Več

Nakupne navade, leto dni pozneje

Objavljeno: 12. 3. 2021      
V prvi polovici aprila lani smo prvič preverili, kako so se zaradi epidemije spremenile nakupne navade. Na vrhuncu prvega zaprtja javnega življenja, je dobra tretjina vprašanih (34%) odgovorila, da imajo doma zaloge, ki jih dopolnjujejo, še nekoliko več (36%) pa, da sicer ne delajo zalog, da pa kupujejo večje količine...Več

Ocena ukrepov vlade, leto dni pozneje

Objavljeno: 11. 3. 2021 
Ocena ukrepov vlade za zajezitev širjenja virusa in za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije, je eden od indikatorjev odzivanja javnosti, ki se je v času enega leta najbolj spremenil. Leto dni po razglasitvi epidemije je slika popolnoma nasprotna od tiste iz prve meritve…Več

Osebno doživljanje epidemije, leto dni pozneje

Objavljeno: 10. 3. 2021      
Osebno doživljanje aktualnih razmer v zvezi s širjenjem virusa SARS-CoV-2 smo začeli spremljati konec marca 2020, natančneje 23. marca, ko smo v Sloveniji doživljali nekakšen vrhunec prvega vala epidemije. Sledilnik Covid-19 je 26. marca zabeležil 61 novo potrjenih primerov, kar je bila najvišja dnevna številka v tistem obdobju, skupna število se je bližalo 700 potrjenih okužb...Več

Nova normalnost, leto dni pozneje.

Objavljeno: 9. 3. 2021 
tednu, ko mineva eno leto od prvih potrjenih okužb v Sloveniji, v sodelovanju z RTV MMC objavljamo najbolj zanimive rezultate raziskave #Novanormalnost iz časov začetka epidemije marca in aprila lani, ter konec februarja in v začetku marca letos, ko se je število potrjenih okužb po daljšem času nekoliko umirilo..Več

Manj kritičnosti do ukrepov in izboljšanje osebnega počutja. Delež anketiranih, ki odgovarja da se nameravajo cepiti, se približuje 60%.

Objavljeno: 24. 2. 2021      
Po večjem sproščanju ukrepov v sredini februarja, v tokratni meritvi pričakovano opažamo manj kritičnosti do ukrepov. Skladno s tem, se je izboljšalo tudi osebno doživljanje razmer, še naprej pa raste tudi delež teh, ki menijo da gre situacija na bolje. Po drugi strani je dobri dve tretjini vprašanih še vedno (bolj) zaskrbljenih zaradi trenutnih razmer. Zaznali smo tudi porast deleža anketirancev, ki se nameravajo cepiti...Več

Kljub večjemu optimizmu glede širjenja virusa velika večina situacijo še vedno občuti precej negativno.

Objavljeno: 12. 2. 2021 
V zadnjih treh tednih, odkar se sodeč po številu potrjenih okužb epidemija nekoliko umirja, se je občutneje spremenil pogled na trenutno situacijo v zvezi s širjenjem virusa – že drugič zapored velika večina ocenjuje, da gredo po tej plati stvari na bolje. Po drugi strani pa smo izmerili rekordno visok delež tistih, ki ocenjuje ukrepe vlade kot prestroge…Več

Občutno izboljšanje osebnega počutja in doživljanja razmer. V ospredju zopet skrb za posledice v gospodarstvu.

Objavljeno: 26. 1. 2021      
Zadnji vikend smo izmerili občutno izboljšanje osebnega počutja in doživljanja razmer, ki pa po drugi strani vodi tudi v večjo skrb za gospodarstvo in večjo kritičnost do ukrepov. Zadnjih nekaj tednov spremljamo tudi, kakšna je namera za cepljenje proti koronavirusu. Da se bodo zagotovo cepili, zdaj odgovarja že ena četrtina vprašanih...Več

Med sproščenimi ukrepi je najbolj poznana odločitev o odprtju šol za učence prve triade, ki jo podpirata slabi dve tretjini staršev.

Objavljeno: 25. 1. 2020 
Po odločitvi vlade o sproščanju nekaterih ukrepov v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko, smo zadnji vikend preverjali, kako dobro ljudje vedo, kateri ukrepi so to. Najbolj poznana je anketirancem odločitev o odpiranju šol za učence prve triade…Več

Hitrim antigenskim testom ne zaupa več kot dve tretjini anketirancev. Namera cepljenja prvič poravnana na 50-50.

Objavljeno: 12. 1. 2021     
V prvi letošnji meritvi raziskave #Novanormalnost smo preverjali, kakšno je zaupanje v hitre antigenske teste in koliko ljudi namerava to možnost testiranja uporabiti v prihodnjih dneh. Poleg ostalih indikatorjev doživljanja epidemije, zadnjih nekaj tednov spremljamo tudi, kakšna je namera za cepljenje proti koronavirusu….Več

Kako smo se odzivali na epidemijo – letni pregled ključnih indikatorjev raziskave #Novanormalnost

Objavljeno: 30. 12. 2020 
Za konec leta smo pripravili pregled ključnih indikatorjev odzivanja javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja, ki smo jih zabeležili v okviru raziskave #Novanormalnost od začetka marca do preteklega vikenda…Več

Namera cepljenja nekoliko višja kot pred mesecem dni.Večina odgovornost za razmere pripisuje »ljudem« in nespoštovanju ukrepov.

Objavljeno: 16. 12. 2020     

Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da je namera cepljenja nekoliko višja kot pred mesecem dni. Večina odgovornost za razmere pripisuje »ljudem« in nespoštovanju ukrepov. Tik pred delno sprostitvijo ukrepov so bili ti sicer ocenjeni najbolj kritično do sedaj, podobno zaupanje v vlado…Več

7% odstotkov vprašanih ocenjuje, da so bili zaradi epidemiološke situacije, v zdravstvenih ustanovah obravnavani z odlogom in se je zaradi tega njihovo stanje poslabšalo

Objavljeno: 8 12. 2020
Zadnja meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da sedem odstotkov vprašanih ocenjuje, da so bili zaradi epidemiološke situacije v državi, v zdravstvenih ustanovah obravnavani z odlogom in da se je zaradi tega njihovo stanje poslabšalo…Več

Večja zaskrbljenost, pesimizem, poslabšanje osebnega počutja

Objavljeno: 4. 12. 2020     
Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže porast zaskrbljenosti in pesimizma, ter  poslabšanje osebnega počutja. V primerjavi s prvim valom, je slika glede bližine okužb popolnoma obrnjena. Opažamo tudi občuten porast nakupovanja življenjsko pomembnih izdelkov prek spleta…..Več

Zaupanje v ključne predstavnike vlade in stroke- II.

Objavljeno: 30. 11. 2020
V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost smo ponovno preverjali zaupanje v ključne predstavnike politike in stroke. 12% anketiranih ne zaupa niti enemu od navedenih predstavnikov, to je za tri odstotne točke manj kot v prvi meritvi......Več

Porast deleža prebivalcev, ki poročajo o slabšem finančnem stanju in zmanjšanem obsegu potrošnje.

Objavljeno: 20. 11. 2020     
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da je zrasel delež prebivalcev, ki poročajo o slabšem finančnem stanju in zmanjšanem obsegu potrošnje. Delež zaposlenih na čakanju je ponovno občutno višji, zdaj je na ravni iz konca maja….Več

Več kot polovica prebivalcev se ne namerava cepiti, ko bo cepivo na voljo.

Objavljeno: 16. 11. 2020
Po tem, ko je prejšnji teden  v medijih odmevala novica o najdbi izjemno učinkovitega cepiva proti koronavirusu, smo preverjali, kako verjetno se bodo prebivalci Slovenije cepili proti koronavirusu, ko bo to cepivo dostopno tudi v Sloveniji..Več

Le še ena osmina ne pozna ali ne ve za nikogar z okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2

Objavljeno: 3. 11. 2020     
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da le še ena osmina ne pozna ali ne ve za nikogar z okužbo. Zaupanje vladi je večje, ukrepi pa ocenjeni manj kritično kot pred dvema tednoma. Najmanj ustrezen je po mnenju javnosti ukrep prepovedi gibanja na lastne občine…Več

Javnost razdeljena pri oceni ustreznosti posameznih ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Objavljeno: 19. 10. 2020
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da je javnost razdeljena pri oceni ustreznosti posameznih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, občutenje situacije in ocena nadaljnjega razvoja dogodkov pa sta zelo pesimistični…Več

Zaupanje v ključne predstavnike vlade in stroke

Objavljeno: 9. 10. 2020     
V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost smo preverjali zaupanje v ključne predstavnike politike in stroke. Poleg tega smo v raziskavo vključili tudi nekatere kazalce doživljanja razmer, ki smo jih merili že v času epidemije in rezultati kažejo, da se je tu situacija bistveno spremenila – Virus (p)ostaja stalnica, vedno bolj tudi z vidika bližine okužbe…Več

Pesimizem glede razvoja dogodkov in osebno počutje se slabšata. Hkrati raste nezaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa.

Objavljeno: 24. 9. 2020
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da se pesimizem glede razvoja dogodkov in osebno počutje slabšata. Hkrati raste nezaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa, ocena ukrepov za zajezitev pa je najbolj negativna po aprilu letos….Več

Turistične bone uporabila dobra tretjina, a še več jih to namerava storiti do konca leta. Ocena prejete storitve zelo visoka, ocena ukrepa z vidika vpliva na gospodarstvo pretežno pozitivna

Objavljeno: 23. 9. 2020     
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da je turistične bone uporabila dobra tretjina, a še več jih to namerava storiti do konca leta. Ocena prejete storitve je zelo visoka, ocena ukrepa z vidika vpliva na gospodarstvo pa prav tako pretežno pozitivna…Več

Obvezno karanteno po prihodu s Hrvaške večina ocenila kot prepozen ukrep. Tretjina vladi zaupa pri ukrepanju v zvezi z omejevanjem širjenja virusa, več kot polovica ne.

Objavljeno: 25. 8. 2020
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da obvezno karanteno po prihodu s Hrvaške večina ocenjuje kot prepozen ukrep. Tretjina anketiranih vladi zaupa pri ukrepanju v zvezi z omejevanjem širjenja virusa, več kot polovica ne…Več

Samozaščitno ravnanje še vedno na visoki ravni. Vedno manj tistih, ki pričakujejo upad okužb, tretjina prepričana, da je drugi val že tu.

Objavljeno: 13. 8. 2020     
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da je samozaščitno ravnanje še vedno na visoki ravni. Vedno manj je tistih, ki pričakujejo upad okužb, tretjina je prepričana, da je drugi val že tu. Namera za namestitev aplikacije za sledenje stikov z okuženimi pa še vedno ostaja nizka…Več

Aplikacijo za sledenje okužb s covid-19 si bo po oceni na osnovi raziskave namestilo kvečjemu 27% prebivalcev v starosti od 18 do 75 let.

Objavljeno: 16. 7. 2020
Dan po sprejemu zakona, ki daje pravno podlago za vpeljavo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi prebivalci, smo izvedli posebno meritev, s katero smo preverili seznanjenost in naklonjenost, namero uporabe ter oceno morebitnega uspeha aplikacije….Več

Osebno doživljanje trenutne situacije v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah na najnižji ravni od začetka raziskave marca letos

Objavljeno: 14. 7. 2020     
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da je osebno doživljanje trenutne situacije v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah na najnižji ravni od začetka raziskave marca letos. Da so ukrepi za zajezitev premalo strogi, zdaj meni dve petini vprašanih…Več

Občutne spremembe v javnem mnenju po ponovnem porastu števila potrjenih primerov okužb.

Objavljeno: 30. 6. 2020
Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo občutne spremembe v javnem mnenju po ponovnem porastu števila potrjenih primerov okužb. Zaskrbljenost in ocena situacije sta na ravni iz druge polovice aprila, ocena ukrepov vlade pa na ravni iz konca marca…..Več

Spletne trgovine v času epidemije najbolj pridobile na zaupanju, civilne institucije ohranjajo zaupanje, politične in represivne se vračajo na raven pred epidemijo.

Objavljeno: 19. 6. 2020     
Zaupanje v institucije, ki so (bile) ključnega pomena v času epidemije, je bilo v času epidemije nadpovprečno visoko, s koncem epidemije pa je občutno padlo in se v večini primerov vrača na raven pred epidemijo. To pa ne velja za vse institucije enako. Kdo so torej zmagovalci in kdo poraženci epidemije?…Več

Javno mnenje nekoliko manj optimistično, občuten porast tistih, ki poročajo, da so na delovnem mestu bolj obremenjeni.

Objavljeno: 16. 6. 2020
Največjo spremembo tokrat opažamo pri poročanju položaja na delovnem mestu. Že ves čas opozarjamo na asimetričnost posledic epidemije, začenši od osebnega občutka rizičnosti, do gospodarskih posledic…Več

Druženje z drugimi in obisk trgovin se vračata, a še daleč od stanja pred epidemijo.

Objavljeno: 11. 6. 2020     
V času po uradnem koncu epidemije beležimo občutno spremembo v druženju, a to je še daleč od časov pred epidemijo. Sredi aprila, ko je bilo zaprtje javnega življenja na vrhuncu, so bile vse oblike druženja (s prijatelji, s sodelavci, s sorodniki) močno okrnjene, v povprečju je bilo tega za 85 odstotnih točk manj, kot pred epidemijo…Več

Občutno olajšanje prebivalcev v doživljanju razmer po koncu epidemije, višja naklonjenost ukrepom vlade, a zopet tudi malo višja zaskrbljenost.

Objavljeno: 4. 6. 2020
V prvih dnevih po koncu epidemije, v času popolnega odprtja vrtcev in osnovnih šol, smo zaznali občutnejši premik v osebnem doživljanju razmer – zdaj ga kot pozitivno opisuje tri četrtine vprašanih…Več

S sproščanjem ukrepov se sprošča tudi ocena tveganja posameznih aktivnosti za ponovno razširitev virusa.

Objavljeno: 31. 5. 2020     
Glede na obdobje pred enim mesecem, tik pred sprostitvijo gibanja izven meja občine, so se po enem mesecu vse ocene tveganja za različne prostočasne in turistične aktivnosti znižale, a ne vse enako. …Več

Zaskrbljenost državljanov prvič pod 50%, kritičnost do ukrepov za zajezitev zopet čez 40%.

Objavljeno: 28. 5. 2020
Zaskrbljenost je prvič od pojava koronavirusa padla pod 50% – 47% vprašanih sodi med zaskrbljene, med njimi velika večina zmerno (40%), ostalih sedem odstotkov pa je zelo zaskrbljenih. Stabilizirali so se tudi vzroki za skrb, z izjemo skrbi za delovno mesto…Več

Javnost razdeljena glede odpiranja vrtcev in šol

Objavljeno: 21. 5. 2020    
Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da je javnost razdeljena glede odpiranja vrtcev in šol, kar se verjetno odraža tudi na trenutni stopnji zaskrbljenosti. Kritičnost do ukrepov vlade je sicer tokrat občutno nižja…Več

Protestniki na kolesih z večinsko podporo

Objavljeno: 14. 5. 2020
Zaskrbljenih zaradi epidemije koronavirusa sicer vedno manj, kritičnost do ukrepov za zajezitev pa zopet narašča…Več

Dopustovali bomo v Sloveniji in v kampih, družili se bomo pretežno doma, nakupovali pa raje v manjših trgovinah.

Objavljeno: 11. 5. 2020    
To so namreč aktivnosti in destinacije, ki jih prebivalci označujejo kot najmanj tvegane. Manj kot polovica vprašanih kot tvegane označuje še obisk frizerja ali kozmetičnega salona, ter vožnjo s taksijem, vse ostale aktivnosti in destinacije pa kot tvegane označuje več kot polovica vprašanih…Več

Zadržanost in previdnost sta prevladujoča odziva na nedavno odprtje nekaterih lokalov in storitev

Objavljeno: 7. 5. 2020
Prvič, odkar spremljamo odziv prebivalcev ob pojavu novega koronavirusa, je splošna zaskrbljenost padla pod 60% in znaša zdaj 57%. Trend kaže na hitrejše padanje kot v preteklih tednih,…Več

Prvega dela epidemije je konec, prihajajo posledice

Objavljeno: 30. 4. 2020
V tokratni analizi primerjamo nekatere ključne indikatorje odziva javnosti na širjenje in ukrepe za zajezitev širjenja in ublažitev posledic širjenja novega koronavirusa v dveh pomembnih časovnih točkah: zadnji vikend v marcu, torej nekaj dni pred zaostritvijo ukrepov vlade za zajezitev širjenja virusa, ter natanko en mesec kasneje…Več

Raste delež zaposlenih, ki poročajo o izgubi zaposlitve, vedno več zaskrbljenih za lastno delovno mesto

Objavljeno: 29. 4. 2020
Konec marca, ob začetku naše vsakodnevne meritve (23.-26.marec), je skrb za delovno mesto izražalo 15% zaposlenih, zadnje tri dni meritve (26.-28. april) pa smo izmerili do sedaj najvišjo vrednost, 23%…Več

Točka preloma – splošna zaskrbljenost prvič pod 70%

Objavljeno: 20. 4. 2020
Z nižjo stopnjo splošne zaskrbljenosti se krepi tudi nezadovoljstvo dela javnosti z ukrepi za zajezitev virusa, pa tudi z ukrepi za ublažitev gospodarskih posledic…Več

Civilna zaščita in predstavniki zdravstvene stroke uživajo najvišje zaupanje javnosti v času epidemije

Objavljeno: 19. 4. 2020
Visoko je tudi policija, vojska in trgovine. Politika še vedno v rdečem, a zaupanje v vlado je najvišje od leta 2012…Več

Asimetričnost epidemiološke krize – najbolj pesimistični so mlajši od 40 let

Objavljeno: 17. 4. 2020
Za delovna mesta so najbolj zaskrbljeni tisti s podpovprečnimi dohodki. Med kritičnimi do ukrepov vlade izstopajo mladi in
generacija y…Več

Zadnji ukrepi vlade za zajezitev širjenja virusa sprejeti precej negativno, dobra tretjina zaposlenih trenutno delovno neaktivnih

Objavljeno: 2. 4. 2020
Zadnji ukrepi vlade za zajezitev širjenja virusa so naleteli na občutnejši negativen odziv, petina prebivalcev meni, da so ti prestrogi…Več


Javnomnenjska raziskava: zaskrbljenost ostaja, a vedno več prebivalcev meni, da gredo stvari na bolje

Objavljeno: 26. 3. 2020
Več kot polovica prebivalcev meni da gredo stvari na bolje, zadnji ukrepi vlade pa so sprejeti z večinskim odobravanjem…Več

 

Javno mnenje teden dni po razglasitvi epidemije

Objavljeno: 19. 3. 2020
Dobra četrtina anketiranih izraža visoko stopnjo zaskrbljenosti, ta je postala vsesplošna in dosega 86% vprašanih. A hkrati s tem se je občutno popravila ocena razvoja dogodkov…Več


Raziskava javnega mnenja v zvezi s širitvijo koronavirusa tik pred razglasitvijo epidemije

Objavljeno: 12. 3. 2020
Seznanjenost s širjenjem virusa je vsesplošna (96%), zaskrbljenost pa relativno visoka (76%), a dokaj zmerna. Na prvem mestu je z naskokom »skrb za družino«, skrb za delovno mesto pa že izraža 13% zaposlenih….Več

Drugi o nasPišite nam za več informacij