Občutno izboljšanje osebnega počutja in doživljanja razmer. V ospredju zopet skrb za posledice v gospodarstvu.

Objavil/-a Valicon,

Četrtina vprašanih odgovarja, da se bo zagotovo cepila.

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Najbolj opazne spremembe v doživljanju epidemije v zadnjih dveh tednih

Zadnji vikend smo izmerili občutno izboljšanje osebnega počutja in doživljanja razmer, ki pa po drugi strani vodi tudi v večjo skrb za gospodarstvo in večjo kritičnost do ukrepov. Meritev se je izvajala prejšnji vikend, ko se je ravno pojavila novica o prisotnosti novega seva koronavirusa v Sloveniji, kar bi v prihodnje lahko vplivalo na ponovno rast zaskrbljenosti in pesimizma glede razvoja razmer. V nadaljevanju so predstavljeni posamezni indikatorji doživljanja trenutnih razmer, ki v primerjavi s predhodno meritvijo najbolj izstopajo:

  • V primerjavi s prejšnjo meritvijo, tokrat najbolj izstopa izrazit skok deleža anketirancev, ki menijo, da gre situacija na bolje. Delež teh, se je od prejšnje meritve povzpel iz 29% na 72%. To pripisujemo sproščanju ukrepov, predvsem odiranju šol in vrtcev.

  • Opazen je tudi padec deleža zaskrbljenih, ki je iz 76% padel na 67%.
  • Tudi ostali indikatorji doživljanja razmer so se popravili, saj smo zaznali padec teh, ki situacijo opisujejo kot »neprijetno, utrujajočo« in obenem rahel porast deleža anketirancev, ki situacijo opisujejo kot »sprejemljivo, nekako gre«. Takih je trenutno 22%, prejšnji teden 19%. Skupaj je tako nekoliko manj tistih, ki situacijo dojemajo negativno, a še vedno predstavljajo dve tretjini vprašanih (65%).

 

 

 

 

 

  • Skladno z večjim optimizmom in izboljšanjem osebnega počutja, opažamo tudi manj anketirancev, ki jih skrbi dolgotrajnost situacije. Delež teh, se je znižal za 10 odstotnih točk, a smo po drugi strani zaznali več zaskrbljenih za gospodarstvo. Takih je trenutno več kot tri petine vprašanih, v začetku januarja jih je bila dobra polovica.
  • Z izboljšanjem indikatorjev doživljanja razmer in osebnega počutja, pa se je tokrat še dodatno povečala kritičnost do ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Pred dvema tednoma jih je kot prestroge ocenilo 55% anketirancev, tokrat jih kot take ocenjuje tri petine vprašanih. Za sedem odstotnih točk, je padel tudi delež anketirancev, ki ukrepe ocenjuje kot premalo stroge. Ukrepe kot ravno pravšnje tokrat opisuje 22% anketirancev.

Da se nameravajo cepiti, še vedno odgovarja polovica anketirancev, od tega zdaj že četrtina zagotovo.

Zadnjih nekaj tednov spremljamo tudi, kakšna je namera za cepljenje proti koronavirusu. Da so se že ali se še nameravajo cepiti,  je tako kot pred dvema tednoma odgovorila polovica anketirancev, natančneje 51%, (podatek vključuje tudi tiste, ki so se že cepili, teh je podobno kot v prejšnji meritvi dober odstotek).  Ta delež ostaja enak, ja pa tokrat zrasel delež teh, ki odgovarjajo, da se bodo cepili zagotovo, na račun teh, ki pravijo da se bodo verjetno cepili. Da se bodo zagotovo cepili, zdaj odgovarja že ena četrtina. Slaba polovica anketirancev se ne namerava cepiti, kar je enak delež kot v prejšnji meritvi. 

Odgovornost do drugih vse bolj pomemben razlog za cepljenje. Med razlogi proti so še vedno pogosti pomisleki glede varnosti cepiva, delež skeptičnih do cepiv nasploh raste.

 Anketiranci, ki se bodo odločili za cepljenje, podobno kot v preteklih meritvah, najpogosteje izbirajo odgovor, da se jim zdi to odgovorno do drugih, je pa ta delež tokrat še nekoliko višji in znaša 62%.  Precej pogost razlog za cepljenje je še vedno ta, da želijo na ta način zmanjšati verjetnost okužbe (45%). Tokrat v primerjavi s preteklimi meritvami, malenkost več vprašanih navaja tudi, da ne želijo obremenjevati zdravstvenega sistema in da je tako priporočilo medicinske stroke. Takih je približno 30%, podoben odstotek pa pravi, da ne želijo okužiti družinskega člana, ki spada v rizično skupino. Anketiranci so lahko izbrali še med več drugimi odgovori, ki so bili manj pogosti, smo pa tokrat zaznali večji delež takih, ki so kot razlog navedli nekaj drugega (5%).

Anketiranci, ki se bolj verjetno ali zagotovo ne bi cepili, kot najpogostejši razlog še vedno navajajo nezaupanje v novo cepivo – takih, ki menijo da bi moralo miniti dlje časa, da bi se cepivo izkazalo za varno je 63%. Dobri dve tretjini vprašanih skrbijo tudi stranski učinki cepiva. Vse bolj pogost pa je odgovor, da cepiva na splošno niso varna. Takega mnenja je že slaba tretjina, ob pojavu cepiva se je za ta odgovor odločila približno četrtina. Raste tudi delež teh, ki ne verjamejo v učinkovitost cepiv na splošno (takih je trenutno 17%). Manj kot do sedaj, pa jih odgovarja, da cepljenje nima smisla, ker virus stalno mutira (26%). Ostali razlogi, ki jih anketiranci navajajo, so še, da ne spadajo v rizično skupino, da COVID-19 ni nič bolj nevaren od običajne gripe, da uporabljajo takšne ali drugačne pripravke za krepitev imunskega sistema, da je koronavirus izmišljotina farmacevtske industrije in pa, da bi iz različnih razlogov zaradi, ali ob cepljenju, zboleli. Smo pa tudi tukaj zaznali kar nekaj takih, ki so kot razlog navedli nekaj čisto drugega.

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 22-24. januar 2021, n=521; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup