Politika zasebnosti za izvajanje projektov zbiranja podatkov

Zadnja sprememba: 26-09-2023

Politika zasebnosti določa kako Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Valicon) pridobiva, hrani in uporablja osebne podatke pridobljene v okviru raziskav ki jih izvaja kot del svoje dejavnosti, razen raziskav v okviru spletnega panela Jazvem, kjer smo sprejeli druga pravila. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 26. 9. 2023.

Prosimo vas, da si natančno preberete našo politiko zasebnosti.

1. O nas

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

V primeru vprašanj se prosim obrnete na nas tako, da pošljete e-poštno sporočilo [email protected] .

2. Kako pridobivamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo v okviru različnih projektov zbiranja podatkov (npr. v okviru terenskih, telefonskih, kvalitativnih, spletnih ter drugih raziskav). Vaše osebne podatke lahko pridobivamo in obdelujemo na temelju (i) vaše pisne ali elektronske privolitve (Člen 6.1 točka (a) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov ali  (ii) pa v primerih terenskih in telefonskih anket na temelju izvajanja pogodbe, in sicer prostovoljnega pristopa k izvedbi ankete (člen 6.1. točka (b) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Za obdelovanje osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo (posebne vrste osebnih podatkov) pa bo obdelovanje potekalo vedno le s privolitvijo posameznika (Člen 6.1 točka (a) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov).

 3. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas

V odvisnosti od metodoloških in drugih zahtev konkretnega projekta zbiramo naslednje osebne podatke

 1. Kontaktne podatke (npr. ime in priimek, kontaktna telefonska številka, naslov elektronske pošte, naslov, ipd.)
 2. Anketni podatki pridobljeni kot odgovori v okviru raziskav, vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov;
 3. Podatke potrebne za vodenje evidenc o izplačilu nagrad udeležencev v raziskavah
 4. Avdio, video in drugi elektronski zapisi za potrebe kvalitativnih raziskav
 5. Lastnosti spletnega brskalnika in spletni identifikator

4. Kako uporabljamo vaše osebne podatke (nameni obdelave)

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 1. V povezavi z vašim sodelovanjem v projektih zbiranja podatkov za naše naročnike ali pa za namene uporabe v lastnih raziskavah
 2. Za kontaktiranje v zvezi z izvajanjem in koordinacijo posamezne raziskave, za vodenje evidence udeležencev v raziskavah in za potrebe preverjanja anketarjev. To je potrebno zaradi pravilne implementacije raziskave v sodelovanje katere ste privolili.
 3. Za namen vodenja evidence o izplačilu nagrad udeležencev v raziskavah
 4. Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preprečevanja goljufij in potvarjanja podatkov. S tem namenom zbiramo vaš spletni identifikator in lastnosti spletnega brskalnika. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja goljufije in da se zaščiti naše poslovanje.
 5. Komuniciranje z našimi poslovnimi svetovalci in pravnimi zastopniki. To je potrebno za naše zakonite interese pridobitve pravnega ali strokovnega poslovnega nasveta, mi pa bomo posredovali le vaše osebne podatke, če je to potrebno, v najmanjšem obsegu, ki je potreben in anonimizirane, kadar koli je to mogoče.
 6. Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami, ki so povezani z nami v zvezi z izvajanjem projektov zbiranja podatkov, kot so naši naročniki, kapitalsko povezane družbe, neodvisni izvajalci, ponudniki e-pošte in ponudniki različnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Osebne podatke lahko na primer posredujemo podobdelovalcem za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali ali izvajanje intervjujev za projekte tržnih raziskav. S takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov smo sklenili ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih smo jih zavezali k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajal Valicon sam. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za Valicon in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb. Tovrstne podatke bomo posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od teh namenov.
 7. Uveljavljanje naših zakonskih pravic in upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za naš zakoniti interes varovanja našega poslovanja in uveljavljanja naših pogodbenih in drugih zakonskih pravic. Za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti. To je potrebno za naš zakoniti interes, da zagotovimo varen in brezkompromisen IT sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napakami ali drugimi škodljivimi kodami, preprečevanju nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov in omrežij. Morda bomo morali uporabljati in obdelati vaše osebne podatke, da bi bili v skladu s pravnimi obveznostmi, ki jih moramo spoštovati. Vaše osebne podatke morda potrebujemo tudi za izpolnjevanje veljavnih zakonskih obveznosti, kot so davčna zakonodaja in ostali predpisi, ki nas zavezujejo.
 8. Za statistične in raziskovalne namene. Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene.

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve (člen 6.1 točka (a) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov)  lahko kadarkoli prekličete dano soglasje tako, da nam pošljete elektronsko pošto na  [email protected] .Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Datum uveljavitve takega preklica je 30 delovnih dni od dne, ko smo prejeli vašo zahtevo.

5. Obdelava osebnih podatkov otrok

Ne bomo zbirali ali obdelovali podatkov o otrocih, mlajših od 15 let,  če za to ne bomo prejeli soglasja staršev v skladu z veljavno zakonodajo. Če bomo ugotovili, da smo nenamerno zbrali podatke o otroku, bomo te podatke nemudoma izbrisali.

6. Obdelava občutljivih podatkov

V nekaterih primerih in v namene, ki so določeni v soglasju za sodelovanje v posameznem projektu zbiranja podatkov, v katerem sodelujete kot udeleženec, lahko obdelujemo posebne kategorije osebnih podatkov o vas (»občutljive podatke«). Vaše občutljive podatke lahko obdelujemo le če ste za to predhodno podali prostovoljno, izrecno in ločeno soglasje v specifičnem kontekstu za specifičen namen.

7. Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Vaše osebne podatke shranjuje Valicon na lastnih strežnikih. Vaše osebne podatke hranimo do izteka 90 dni od zaključka projekta zbiranja podatkov. Po tem datumu se vsi osebni podatki anonimizirajo.

Če želite več informacij o tem, kje in kako dolgo so shranjeni vaši osebni podatki, in za več informacij o vaši pravico do izbrisa in prenosljivosti osebnih podatkov, se obrnite na nas na [email protected].

8. Kako varujemo vaše osebne podatke

Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

– načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na psevdonimizirani osnovi, kadar koli je to mogoče;
– usposabljanjem naših zaposlenih o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov;
– zavezanostjo k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti zaposlenih pri zasebnosti;
– stalnem in celovitem posodabljanju in preizkušanje naše varnostne tehnologije;
– skrbno in odgovorno izbiro naših podobdelovalcev;
– z uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov;
– imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov;
– z zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do osebnih podatkov.

 9. Spletni vtičniki in druge internetne tehnologije

a) You Tube

Naša spletna stran uporablja vtičnike iz YouTuba, ki jih upravlja Google. Upravljavec strani je You Tube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete našo spletno stran, ki vsebuje vtičnik za YouTube, je vzpostavljena povezava z YouTubovimi strežniki. YouTube je s tem obveščen o naši spletni strani, ki ste jo obiskali.

Če ste prijavljeni v račun za YouTube, vam YouTube omogoča, da svoje vedenje brskanja povežete neposredno z osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega YouTube računa.

YouTube nam pomaga, da bo naša spletna stran privlačna. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR.)

Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v YouTubu

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

b) Google Maps

Naša spletna stran uporablja kartografsko storitev Google Zemljevidi prek API-ja. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Če želite uporabljati Google Zemljevide, je treba shraniti vaš IP naslov. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov.

Uporaba Google Zemljevidov je v interesu, da naša spletna stran privlači in olajša lokacijo krajev, ki jih nam določite na spletnem mestu. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) GDPR. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v Googlu na naslovu https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

10. Kako uporabljamo piškotke in podobno tehnologijo

Piškotek je majhna količina podatkov, ki jo spletna stran namesti na vašem računalniku in ponovno prejme, vsakokrat ko dostopate do drugega dokumenta na isti spletni strani. Piškotki se uporabljajo predvsem zato, da je mogoče identificirati vsakega uporabnika oziroma ga ločiti od množice drugih uporabnikov, ki sočasno uporabljajo isto spletno stran. Gre torej za računalniški način prepoznavanja identitete.

Nekateri piškotki se izbrišejo, takoj ko zaprete brskalnik. Ti piškotki se imenujejo sejni ali začasni piškotki, saj trajajo le toliko časa, kolikor dolgo traja posamezna seja, in se po koncu seje ne hranijo več. Tovrstni piškotni navadno vsebujejo le identifikacijsko kodo, ki jo lahko prepozna le tista spletna stran, ki je piškotke namestila.

Drugi piškotki imajo določeno življenjsko dobo oziroma čas veljavnosti ter se uporabljajo zato, da je mogoče ugotoviti, da ste se na določeno spletno stran že prijavili, ali pa hranijo informacijo o nekaterih nastavitvah, na primer o izbiri jezika.

Vsaka spletna stran lahko dostopa le do piškotkov, ki jih je ta spletna stran shranila, ne more pa dostopati do podatkov drugih spletnih strani.

Nekatere ali vse piškotke, ki jih uporabljamo, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe naših spletnih strani ali nekaterih ali vseh njihovih funkcij. Za dodatne informacije o piškotkih, vključno s tem, kako spremeniti nastavitve brskalnika, obiščite www.allaboutcookies.org

a) Spletni sistem za anketiranje (valicon.net) za pravilno in varno delovanje ter izboljšanje uporabniške izkušnje uporablja piškotke. Življenjska doba posameznih piškotkov je omejena na čas trajanja ankete oziroma seje, ter na predviden čas izpolnjevanja ankete (privzeto praviloma 5 minut).

Piškotka za posamezno anketo sta poimenovana WSS__HEADERS__AI__XXX in WSS__SESSION__ID __XXX pri čemer XXX predstavlja identifikacijo ankete na katero se piškotka nanašata.

b) Google reCAPTCHA

Da bi zagotovili zadostno varnost podatkov pri vnosih podatkov na naši spletni strani, v določenih primerih uporabljamo storitev Google reCAPTCHA podjetja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju: reCAPTCHA).

Ta se uporablja predvsem za razlikovanje ali vnos na naši spletni strani (npr. preko kontaktnega obrazca) izvede fizična oseba ali pa se je zgodila zloraba z avtomatiziranim oz. avtomatskim vnosom. Storitev vključuje pošiljanje IP naslovov in vse druge podatke, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA (npr. informacije o tem katere strani ste si ogledali in čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili).

Analiza, ki jo izvaja reCAPTCHA poteka v celoti v ozadju. Obiskovalci naših spletnih strani niso opozorjeni nato, da se zadevna analiza izvaja.

Več o  reCAPTCHA in Googlovih pravilih zasebnosti si lahko preberete na na naslednjih spletnih straneh: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html in https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Obdelava podatkov s strani reCAPTCHA se izvaja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Kot upravljavec spletnih strani imamo zakoniti interes, da je naša spletna ponudba zaščitena pred zlonamernim avtomatiziranim vnosom in nezaželeno elektronsko pošto (SPAM).

11. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Če prenesemo vaše osebne podatke zunaj Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili po skrbnem pregledu primernih pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, kot so:

– politike varovanja podatkov znani kot “Zavezujoča poslovna pravila” ali “BCR-ji”;
– Standardne pogodbene klavzule , ki jih je sprejela Evropska komisija
– kodeks ali kodeksi ravnanja, ki jih pripravi združenje ali drug organ, ki ga odobri Informacijski pooblaščenec;
– odobreni certifikacijski mehanizmi.

12. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Če se osebni podatki v Valicon d.o.o. obdelujejo na podlagi privolitve, lahko posameznik kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov; prav tako lahko posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namen neposrednega trženja, ali zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov:  Valicon d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana ali  na [email protected].  Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Če boste podali ugovor obdelavi osebnih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, glejte člene 12 do 23 GDPR, ki je na voljo tukaj: http://ec.europa.eu/pravosodje/varstvopodatkov/reform/files/regulation_oj_en.pdf .

13. Spremembe naše politike zasebnosti

Od časa do časa lahko posodabljamo našo politiko zasebnosti. Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.valicon.net

14. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Vesna Stanković dipl.univ.pravnica s p.i., ki se jo lahko kontaktira na [email protected].