Splošni pogoji

Dobrodošli na spletni strani podjetja Valicon d.o.o. Vsebina na Valicon.com (v nadaljevanju spletno mesto) je objavljena pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju. Z obiskom tega spletnega mesta soglašate, da se s temi pogoji strinjate. Obstaja možnost, da se splošni pogoji čez nekaj časa spremenijo, zato vas prosimo, da jih občasno ponovno preverite.

Avtorske pravice

Vse vsebine in funkcionalnosti spletnega mesta, vključno z grafikami, logotipi, ikonami in slikami, ter izbira postavitve le-teh je izključno last Valicona ali njegovih dajalcev licenc in je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Vse pravice, ki niso posebej odobrene, so pridržane.

Blagovna znamka

Blagovna znamka, storitvena znamka, dizajni in logotipi (skupno znamka), ki so prikazani na spletnem mestu, so registrirana ali neregistrirana znamka Valicona in njegovih dajalcev licenc. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da se ne boste sklicevali ali navezovali na informacije Valicona ali njegovih dajalcev licenc v katerem koli javnem mediju (npr. spročila za medije, spletne strani) za namene oglaševanja ali promocije ali za namene informiranja in vplivanja na tretje osebe, ter da ne boste uporabljali in reproducirali znamke ali nakazovali na kakršnokoli povezavo ali odnos z Valiconom in njegovimi dajalci licenc.

Uporaba vsebine spletne strani

Uporaba vsebine spletnega mesta vam zagotavlja neekskluzivno, neprenosljivo licenco pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih. Torej da lahko dostopate do enega izvoda vsebine strani, ga prenašate, prikazujete in kopirate na posameznem računalniku izključno za vašo interno, poslovno uporabo pod pogojem, da ne spreminjate vsebine strani v kakršnem koli smislu in ohranite vsa izvirna obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila o intelektualnih pravicah, ki se pojavljajo na spletnem mestu. Tudi reproduciranje, spreminjanje, distribucija, prenašanje, objavljanje ali razkrivanje vsebine spletne strani brez predhodnega privoljenja Valicona je prepovedano.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina tega spletnega mesta je objavljena pod pogoji, pod katerimi Valicon ni dolžan nuditi profesionalnih nasvetov in storitev. Vsa vsebina te spletne strani je objavljena taka, kot je, brez kakršnih koli zagotovil, tako eksplicitnih kot implicitnih, vključno brez izrecnega jamstva za prodajo in primernost za posamezne namene. Valicon in tretje osebe, ki zagotavljajo vsebino, ne dajejo nobene garancije, eksplicitne ali implicitne, o lastništvu, točnosti in ustreznosti vsebine spletnega mesta. Valicon nima nobene obveznosti ali odgovornosti za kakršne koli informacije, objavljene na povezanih spletnih straneh, dodane s strani uporabnikov ali objavljene s strani tretjih oseb. Niti Valicon niti tretje osebe, ki ponujajo vsebino, niso odgovorni za nobeno posredno, naključno, posledično ali kazensko škodo ali izgubo prihodkov ali dobička ne glede to, ali so opozorili na možnost takih izgub in ne glede na teorijo odgovornosti.

Spletne strani tretjih oseb

Na spletni strani Valicon.si so lahko objavljene povezave do spletnih mest tretjih oseb; nekatere vsebine na spletni strani so pravzaprav pripravljene s strani tretjih oseb, kot na primer oblikovanje spletnih strani tretjih oseb ali vključevanje vsebine spletnih strani v okviru drugih strežnikov. Valicon nima nobene odgovornosti za te strani, ki so upravljane pod splošnimi pogoji in pravilnikom o zasebnosti s strani katerih koli tretjih oseb.

Varovanje zasebnosti

Valicon se zaveda, da vam je vaša zasebnost pomembna. Dolžni smo spoštovati vašo zasebnost in zaščititi osebne informacije, to so vse informacije, ki vas lahko identificirajo kot posameznika, medtem ko uporabljate spletno mesto. Področja Valiconovih dolžnosti so opisana v poglavju o varovanju zasebnosti. S posredovanjem osebnih informacij soglašate, da Valicon uporabi vaše osebne podatke, kot je opisano tukaj. Prosimo, preverite naše pogoje uporabe za več informacij o spletnih pogojih uporabe in pravilih na splošno.

Oglejte si tudi Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah.

Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki, ki jih je posredoval lastniku storitve, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Lastnik storitve se zavezuje, da bo uporabnikove podatke varoval z ustrezno skrbnostjo in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Lastnik storitve se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe spletnega mesta, kot je podrobneje določeno v obvestilu o piškotkih.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje, se vključijo v zbirko podatkov lastnika storitve. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o storitvi in produktih, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov lastnika storitve ter za segmentacijo, raziskavo trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, za druge trženjske namene lastnika storitve in tretjih oseb, s katerimi lastnik storitve sklene ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov.

Podatke, ki jih bo lastnik storitve pridobil iz drugih virov, lahko združi z ostalimi podatki v zbirki, tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika, ki obiskuje spletno mesto.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Lastnik storitve ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine. Uporabnik se zaveda, da je lastnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje lastnik storitve. Pišete nam lahko na elektronski naslov [email protected]. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.