Splošni pogoji

Dobrodošli na spletni strani podjetja Valicon d.o.o. Vsebina na Valicon.com (v nadaljevanju spletno mesto) je objavljena pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju. Z obiskom tega spletnega mesta soglašate, da se s temi pogoji strinjate. Obstaja možnost, da se splošni pogoji čez nekaj časa spremenijo, zato vas prosimo, da jih občasno ponovno preverite.

Avtorske pravice

Vse vsebine in funkcionalnosti spletnega mesta, vključno z grafikami, logotipi, ikonami in slikami, ter izbira postavitve le-teh je izključno last Valicona ali njegovih dajalcev licenc in je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Vse pravice, ki niso posebej odobrene, so pridržane.

Blagovna znamka

Blagovna znamka, storitvena znamka, dizajni in logotipi (skupno znamka), ki so prikazani na spletnem mestu, so registrirana ali neregistrirana znamka Valicona in njegovih dajalcev licenc. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da se ne boste sklicevali ali navezovali na informacije Valicona ali njegovih dajalcev licenc v katerem koli javnem mediju (npr. spročila za medije, spletne strani) za namene oglaševanja ali promocije ali za namene informiranja in vplivanja na tretje osebe, ter da ne boste uporabljali in reproducirali znamke ali nakazovali na kakršnokoli povezavo ali odnos z Valiconom in njegovimi dajalci licenc.

Uporaba vsebine spletne strani

Uporaba vsebine spletnega mesta vam zagotavlja neekskluzivno, neprenosljivo licenco pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih. Torej da lahko dostopate do enega izvoda vsebine strani, ga prenašate, prikazujete in kopirate na posameznem računalniku izključno za vašo interno, poslovno uporabo pod pogojem, da ne spreminjate vsebine strani v kakršnem koli smislu in ohranite vsa izvirna obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila o intelektualnih pravicah, ki se pojavljajo na spletnem mestu. Tudi reproduciranje, spreminjanje, distribucija, prenašanje, objavljanje ali razkrivanje vsebine spletne strani brez predhodnega privoljenja Valicona je prepovedano.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina tega spletnega mesta je objavljena pod pogoji, pod katerimi Valicon ni dolžan nuditi profesionalnih nasvetov in storitev. Vsa vsebina te spletne strani je objavljena taka, kot je, brez kakršnih koli zagotovil, tako eksplicitnih kot implicitnih, vključno brez izrecnega jamstva za prodajo in primernost za posamezne namene. Valicon in tretje osebe, ki zagotavljajo vsebino, ne dajejo nobene garancije, eksplicitne ali implicitne, o lastništvu, točnosti in ustreznosti vsebine spletnega mesta. Valicon nima nobene obveznosti ali odgovornosti za kakršne koli informacije, objavljene na povezanih spletnih straneh, dodane s strani uporabnikov ali objavljene s strani tretjih oseb. Niti Valicon niti tretje osebe, ki ponujajo vsebino, niso odgovorni za nobeno posredno, naključno, posledično ali kazensko škodo ali izgubo prihodkov ali dobička ne glede to, ali so opozorili na možnost takih izgub in ne glede na teorijo odgovornosti.

Spletne strani tretjih oseb

Na spletni strani Valicon.si so lahko objavljene povezave do spletnih mest tretjih oseb; nekatere vsebine na spletni strani so pravzaprav pripravljene s strani tretjih oseb, kot na primer oblikovanje spletnih strani tretjih oseb ali vključevanje vsebine spletnih strani v okviru drugih strežnikov. Valicon nima nobene odgovornosti za te strani, ki so upravljane pod splošnimi pogoji in pravilnikom o zasebnosti s strani katerih koli tretjih oseb.