Člani ESOMAR

logo-esomar

Valicon je član organizacije ESOMAR. Tudi naše podružnice v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu so članice ESOMAR-ja.

O ESOMAR-ju

ESOMAR je ključnega pomena za spodbujanje, pospeševanje in izboljševanje trženjskih raziskav po svetu. Od leta 1948 je bil cilj ESOMAR-ja promocija pomembnosti trženjskih in mnenjskih raziskav za učinkovito odločanje. ESOMAR spodbuja dialog s 4900 člani v več kot 130 državah, s pomočjo celovitega programa specifičnih in tematskih konferenc, publikacij in smernic o najboljših praksah s področja panoge. ESOMAR prav tako zagotavlja etično vodenje in aktivno promovira samoregulacijo v sodelovanju z mnogimi organizacijami po svetu. Več informacij o ESOMAR-ju in  ESOMAR članstvu najdete na njihovih straneh.

ESOMAR članstvo 

Članstvo ESOMAR je članstvo za katerokoli raziskovalno agencijo ali naročnika, ki želi poudariti svojo zavezanost panogi in etičnim praksam. ESOMAR zagotavlja članom profesionalni napredek in rast podjetja s kredibilnostjo. Globalne smernice za samoregulacijo raziskovalcev so podrobneje opisane v ESOMAR-jevem mednarodnem kodeksu. Ta zagotavlja metodološke, etične in profesionalne standarde v raziskovanju. Kodeks varuje tako pravice raziskovalcev in klientov kot pravice respondentov.

Ključne točke, ki jih kodeks ureja, so: