Pogoj »PCT« deli javnost. Večinska podpora uveljavitvi tega pogoja le za zaposlene v zdravstvu.

Objavil/-a Valicon,

Izražena in že realizirana namera cepljenja tokrat občutno nižja. Opazno nižji interes za korona teme v medijih.

 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Uvajanje PCT pravila v javnih prostorih deli javnost bolj kot cepljenje

V zadnji meritvi smo preverjali, kakšno podporo ima uvajanje t.i. PCT pravila za vstop v javne prostore. Javnost je glede tega razdeljena tako rekoč na polovici – 48% vprašanih na splošno bolj podpira uveljavitev tega pravila za ”vstop na različne javne prireditve in prostore”, 52% pa mu nasprotuje. Razlika med deležema ni statistično značilna. V največji, izrazito večinski meri, je v javnosti izražena podpora uveljavitvi tega pravila za zaposlene v zdravstvu, podpira jo skoraj dve tretjini vprašanih (64%). Sledi podpora uveljavitvi PCT pravila za zaposlene v policiji (55%) in javni upravi (54%). Več kot 50% podporo uvajanju PCT pravila, ki pa ni več statistično značilna, javnost izraža še za zaposlene v turističnih namestitvah, šolstvu, osebnih storitvah, gostinstvu in vrtcih. Rahlo, a statistično ne značilno več, je nasprotovanja uvajanju PCT pravila za zaposlene v kulturnih ustanovah, v trgovinah in trgovskih centrih ter za zaposlene v industriji in podjetjih nasploh.

Uveljavljanju PCT pravila v javnih prostorih v največji meri nasprotujejo tisti, ki nasprotujejo cepljenju, ki redko – ali sploh ne – spremljajo dogajanja v zvezi z epidemijo v medijih, vladne ukrepe za zajezitev ocenjujejo kot prestroge, vladi tudi sicer ne zaupajo pri ukrepanju v zvezi s širjenjem virusa. Demografsko gledano izstopajo predstavniki generacije Y oziroma stari med 28 in 47 let, s podpovprečnimi osebnimi dohodki, nekoliko podpovprečno formalno izobrazbo, med regijami pa izstopata Dolenjska ter Podravsko – Pomurska.

Bistveno večje je nasprotovanje uveljavljanju PCT pravila, ko gre za obiskovalce različnih javnih prostorov. Le v treh primerih je podpora višja od nasprotovanja, a razlika v noben primeru ni statistično značilna, gre za obiskovalce zdravstvenih domov in lekarn, javnih prireditev v notranjih prostorih ter hotelov in drugih turističnih namestitev. Za obiskovalce vseh ostalih naštetih javnih prostorov je v javnosti nasprotovanje uveljavitvi PCT pravila statistično značilno višje od podpore, najbolj za otroke v vrtcih in učence osnovnih šol, najmanj za obiskovalce gostinskih lokalov in študente.

Izražena in že realizirana namera cepljenja spet padla pod 70%, posledično sta opazno nižji tudi minimalna in maksimalna dosegljiva stopnja precepljenosti


Zadnja meritev raziskave #Novanormalnost je pokazala, da je namera cepljenja v primerjavi z zadnjo meritvijo spet občutno nižja. V prvem avgustovskem vikendu smo namreč zabeležili 62% namero (gre za seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili), kar je za šest odstotnih točk manj kot konec julija, s čimer smo se vrnili na stanje iz začetka poletja. Da so že cepljeni tokrat odgovarja dobra polovica anketirancev, odstotek teh, ki bi se zagotovo cepili pa je od prejšnje meritve iz 7% padel na 4%. Malenkost nižji je tudi delež teh, ki bi se verjetno cepili (tokrat je takih 6% vprašanih, konec julija 7%). Delež teh, ki se verjetno ne bodo cepili, je po drugi strani tokrat malenkost višji (15%) kot konec julija (14%). Za štiri odstotne točke je tokrat več takih, ki se zagotovo ne bi cepili (23%). Skladno s tem sta po nekajmesečni rasti občutno nižji tudi minimalna in maksimalna dosegljiva stopnja precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let. Prva je v primerjavi z dvema tednoma nazaj padla iz 72% na 68%, druga pa iz 81% na 77%.

 

Negativno doživljanje trenutne situacije in manj interesa za spremljanje dogodkov v zvezi z epidemijo

Tokratna meritev kaže, da je trenutno doživljanje epidemije spet precej negativno, pesimističen je tudi pogled v prihodnost, a po drugi strani opažamo tudi občutno manj interesa za spremljanje dogodkov povezanih z epidemijo. Vsi te kazalci kažejo, da so ljudje, poleg tega, da v času dopustov svojo pozornost raje preusmerjajo drugam, epidemije že precej naveličani, kljub temu da ima ta še vedno precej negativen vpliv na doživljanje vsakdanjega življenja.

  • Indeks normalnosti, ki predstavlja razliko med seštevkom pozitivnih in negativnih odgovorov za oceno osebnega doživljanja razmer, je podobno kot v začetku julija, dosegel vrednost -10, oziroma je za 11 odstotnih točk nižji kot v pretekli meritvi.

  • Tudi indeks optimizma, ki predstavlja razliko med deleži odgovorov gre (zelo) na bolje in gre (zelo) na slabše, kaže da je doživljanje situacije vedno slabše, saj vztrajno pada. V primerjavi s koncem prejšnjega meseca, je tokrat padel še za dodatnih 9 točk in dosegel vrednost -12, kar je najnižja vrednost, ki smo jo izmerili od aprila letos.

  • Indeks zaskrbljenosti, ki predstavlja razliko med (bolj) zaskrbljenimi in (bolj) nezaskrbljenimi je po drugi strani tokrat nekoliko nižji kot julija. Z vrednostjo 11 tokrat tako beležimo še nekoliko nižje vrednosti kot konec julija, ko smo po večjem skoku zaskrbljenosti v začetku prejšnjega meseca, nato prav tako zabeležili padec tega indeksa.

  • Tokrat opažamo tudi precejšen upad interesa za spremljanje dogodkov v zvezi z epidemijo, oziroma nižji indeks spremljanja epidemije, ki predstavlja razliko med deležem teh, ki dogajanje v zvezi z epidemijo spremljajo redno, občasno ali pa ga sploh ne spremljajo. Ta tokrat znaša 26 točk, kar je za 6 točk manj kot v prejšnji meritvi in nasploh najnižji rezultat odkar spremljamo ta indeks.

 

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 6.-8 avgust 2021, n=519; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup