Občutne spremembe v javnem mnenju po ponovnem porastu števila potrjenih primerov okužb.

Objavil/-a Valicon,

Zaskrbljenost in ocena situacije sta na ravni iz druge polovice aprila, ocena ukrepov vlade na ravni iz konca marca.

 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Občuten porast zaskrbljenih in pesimizma glede nadaljnjega razvoja dogodkov

Sredi junija je bilo bolj zaskrbljenih 47%, konec junija je ta delež zopet na dveh tretjinah, 67% – tako visok delež smo nazadnje izmerili konec meseca aprila. Občutna porast zaskrbljenosti gre zopet bolj na račun skrbi za družino, osebno zdravje, ki ponovno prehajajo v ospredje. Verjetno najbolj zgovoren je podatek, da je primat skrbi za gospodarstvo prevzela »skrb pred dolgotrajnostjo trenutne situacije«. Še bolj drastično se je spremenila ocena razvoja dogodkov – da gredo stvari na slabše, meni zdaj 55% vprašanih, še dva tedna nazaj le 11%.

»Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?«

 

12.-15. 6.

24.-29. 6.

Razlika

Zaskrbljenost za gospodarstvo

62%

54%

– 8

Strah pred dolgotrajnostjo trenutne situacije

51%

56%

+ 5

Zaskrbljenost za družino

40%

53%

+ 13

Splošna zaskrbljenost

31%

34%

+ 3

Zaskrbljenost za lastno zdravje

27%

33%

+ 6

Zaskrbljenost za lastno delovno mesto (med vsemi)

15%

12%

– 3

Zaskrbljenost za lastno delovno mesto (med zaposlenimi)

22%

17%

– 5

 

Občutna sprememba tudi v dojemanju trenutne situacije

Še dva tedna nazaj je bila trenutna situacija za dobri dve petini vprašanih (dokaj) normalna, takšnih je danes le še slaba četrtina (24%).  Za odgovor, da je situacija »sprejemljiva, nekako gre«, se je tokrat odločilo 35% vprašanih (pred dvema tednoma 30%), občutno pa se je spremenil tudi delež tistih, ki situacijo opisujejo kot »neprijetno, utrujajočo«, iz 24% na 34%. Dosežen napredek v počutju in osebnem dojemanju situacije, ki se je postopno izboljševal od konca aprila dalje, se je torej tako rekoč v hipu podrl in vrnil javno mnenje v čase, ko smo bili še omejeni na gibanje znotraj lastne občine.

»Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah? Situacija je…?«

 

12.-15. 6.

24.-29. 6.

Razlika

Povsem brezupna

1%

1%

n.s.

Kritična, na trenutke kaotična

4%

6%

+ 2

Neprijetna, utrujajoča

24%

34%

+ 10

Sprejemljiva, nekako gre

30%

35%

+ 5

Normalna, glede na nove razmere

33%

19%

– 14

Povsem normalna, kot pred virusom

8%

5%

– 3


Precejšen premik v oceni ukrepov vlade za zajezitev širjenja virusa

Da so ukrepi vlade RS za zajezitev širjenja virusa prestrogi, zdaj meni le še 22%, kar je najnižji delež po koncu meseca marca, še dva tedna nazaj je bilo takšnih ena tretjina (33%). Na drugi strani se je občutno zvišal delež tistih, ki menijo, da so ukrepi premalo strogi, teh je zdaj 32%, dva tedna nazaj je bilo takšnih »le« 14% – tudi ta delež je najvišji po koncu marca. Največ ljudi sicer še vedno meni, da so ukrepi ravno pravšnji, teh je zdaj 46%, a tokrat manj od absolutne večine (pred dvema tednoma 53%).

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 24.-29. junij 2020, n=529; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup

Sporočilo za javnost in slikovni material najdete tudi na spodnjih povezavah: 

Sporočilo za javnost
Slika 1: Zaskrbljenost zaradi širjenja novega koronavirusa
Slika 2: Ocena ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa
Slika 3: Osebno doživljanje razmer