Raste delež zaposlenih, ki poročajo o izgubi zaposlitve, tudi sicer vedno več zaskrbljenih za lastno delovno mesto

Objavil/-a Valicon,

Konec marca, ob začetku naše vsakodnevne meritve (23.-26.marec), je skrb za delovno mesto izražalo 15% zaposlenih, zadnje tri dni meritve (26.-28. april) pa smo izmerili do sedaj najvišjo vrednost, 23% – skoraj že vsak četrti zaposleni torej izraža skrb za svoje delovno mesto. Rast je statistično značilna, v grafičnem prikazu prikazujemo tudi trend rasti (linearno).

 

 

Najvišjo izmerjeno vrednost smo izmerili tudi pri izgubi zaposlitve, v zadnjih treh dnevih smo zaznali 5% anketiranih, ki poročajo, da so zaradi izbruha koronavirusa izgubili delovno mesto, medtem ko je bilo ob začetku meritve takšnih le 1% (razlika je statistično značilna). Četudi je delež relativno nizek (interval zaupanja za to oceno je med 3,5% in 6,5%), pa tudi tu linearni trend nakazuje rast tega deleža v zadnjem mesecu in sovpada z nekaterimi podatki iz drugih virov.

Na čakanju je še vedno vsak četrti redno zaposlen. Ta delež je v začetku meritve znašal 22%, na vrhuncu, to je bilo med 9. in 11. aprilom, pa je znašal 32% – takrat je bil na čakanju skoraj vsak tretji zaposleni. Na drugi strani se je občutno znižal delež tistih, ki so trenutno delovno neaktivni zaradi koriščenja rednega dopusta, izrednega dopusta ali bolniškega staža. Teh je zdaj 5%, v začetku meritve je bilo takšnih trikrat več, torej 15%, tudi ta razlika je statistično značilna.

Trenutno delovno aktivnih je 66% zaposlenih.Razmerje med trenutno delovno aktivnimi in delovno neaktivnimi (vključno s tistimi, ki so zaradi epidemije zaposlitev izgubili), je tako zdaj 2:1 – na vsaka dva delovna aktivna obstaja en zaposlen, ki je trenutno delovno neaktiven (ali pa je zaposlitev že izgubil). Razmerje je le rahlo boljše kot konec marca, ko je bilo delovno aktivnih 62%. 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Javnomnenjska raziskava 23.-26. marec / 26.-28. april 2020, n=815 / 775;  Valicon.

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Čas anketiranja:

  • prva meritev 11.-12. marec, n=1.129;
  • druga meritev 18.-19. marec, n=507;
  • dnevno merjenje poteka od 23. marca dalje, na dnevnem vzorcu okoli n=250;

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske razskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00
  2. [email protected]
  3. www.valicon.net
  4. @valicongroup