Večja zaskrbljenost, pesimizem, poslabšanje osebnega počutja.

Objavil/-a Valicon,

Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže porast zaskrbljenosti in pesimizma, ter  poslabšanje osebnega počutja. V primerjavi s prvim valom, je slika glede bližine okužb popolnoma obrnjena. Opažamo tudi občuten porast nakupovanja življenjsko pomembnih izdelkov prek spleta.

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Spet več pesimizma glede razvoja dogodkov, zaskrbljenost na podobni ravni kot konec marca

Po krajšem obdobju rahlo povečanega optimizma glede razvoja dogodkov, se je skladno s slabo epidemiološko sliko, ki se kljub uvedbi dodatnih ukrepov ne popravlja,  trend spet obrnil na slabše.  Delež teh, ki menijo, da gre situacija na slabše, je iz 50% ponovno zrasel na 54%, sorazmerno pa je padel delež teh, ki ocenjujejo, da gre situacija na bolje. Opazno je zrasel tudi delež zaskrbljenih in z 81% dosegel podobno raven, kot smo jo izmerili tik pred vrhuncem prvega vala epidemije konec marca, ko je bil ta delež najvišji.

  


Osebno počutje občutno slabše, za večino je trenutna situacija neprijetna in utrujajoča

Večjemu pesimizmu in zaskrbljenosti sledi tudi slabšanje ocene osebnega počutja. Odstotek takih, ki situacijo ocenjujejo kot bolj negativno, se je od zadnje meritve občutno poslabšal. Trenutno situacijo kot bolj negativno dojema 70% prebivalcev, kar je najvišja izmerjena stopnja do sedaj. Pred dvema tednoma je bilo takih 63%, v začetku junija, ko je bil izmerjen najbolj pozitiven rezultat do sedaj, pa je bilo razmerje skoraj obrnjeno, 25% – 75%, v korist pozitivnih odgovorov.

Od prejšnje meritve se je najbolj povečal delež prebivalcev , ki situacijo dojemajo kot »neprijetno, utrujajočo«, in zdaj znaša 56%, obenem se je zmanjšal delež prebivalcev, ki situacijo opisujejo kot »sprejemljivo, nekako gre«, takih je trenutno petina prebivalcev. Če rezultate primerjamo z junijsko meritvijo, ko je bila epidemiološka situacija in skladno s tem tudi razpoloženje prebivalcev najboljša, je razlika še bolj očitna. Situacijo je kot neprijetno in utrujajočo takrat doživljala zgolj dobra petina prebivalcev.

* Meritev, v kateri smo izmerili najbolj pozitiven rezultat.

 

V primerjavi s prvim valom se je obrnila tudi slika glede bližine okužb

Delež prebivalcev, ki se z virusom soočajo v (naj)ožji okolici, je v tokratni meritvi še dodatno narasel. Pri slabi tretjini prebivalcev ima (ali je imel) potrjeno okužbo z novim koronavirusom nekdo doma ali pri sosedih, 44% prebivalcev pa pozna nekoga vsaj iz ožjega socialnega okolja (v družini, na delu ali med prijatelji). Takih, ki ne bi poznali ali slišali za nikogar z okužbo, je le še 8%. V primerjavi s prvim valom, je slika popolnoma obrnjena, saj je maja le 2% anketiranih poznalo nekoga z okužbo iz najožje okolice, 8% pa nekoga iz ožje okolice. Več kot polovica vprašanih takrat ni poznala nikogar z okužbo.

OPOMBA: Pri tem vprašanju je možnih več odgovorov. Anketiranec je v posamezno od zgornjih štirih skupin uvrščen po načelu bližine, torej v skupino, kjer je okužba bližja, seštevek je zato 100%

 

Ena četrtina prebivalcev nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov večinoma opravlja prek spleta.

 

Tokrat smo zaznali večjo spremembo tudi pri nakupih življenjsko pomembnih izdelkov. Večina jih to še vedno počne na klasičen način, bodisi hrano nakupujejo osebno (84%), ali pa nakupe opravlja nekdo drug v gospodinjstvu (30%). Je pa v primerjavi s prejšnjo meritvijo narasel delež prebivalcev, ki nakupe opravljajo prek spleta. V sredini novembra je bilo takih 19%, tokrat je tako odgovorilo že 30% anketirancev. Pomoči v obliki dostave s strani sorodnikov, prijateljev ali drugih prostovoljcev, je deležnih 4% vprašanih.

OPOMBA: Možnih je več odgovorov, zato seštevek ni 100%.

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

Celotno sporočilo  za javnost je dostopno tukaj

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 27.-29. november 2020, n=539; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup