S sproščanjem ukrepov se sprošča tudi ocena tveganja posameznih aktivnosti za ponovno razširitev virusa.

Objavil/-a Valicon,

Dopusti v Sloveniji in kampiranje med najmanj tveganimi.

 

Glede na obdobje pred enim mesecem, tik pred sprostitvijo gibanja izven meja občine, so se po enem mesecu vse ocene tveganja za različne prostočasne in turistične aktivnosti znižale, a ne vse enako. Najbolj se je sprostila ocena tveganja obiska restavracije in bara oz. lokalov ter uporabe javnega prometa, najmanj oz. skoraj ne pa ocena tveganja za krajša potovanja v EU in za potovanja na bolj oddaljene destinacije z letalom. Kot najmanj tvegani aktivnosti sta ocenjeni druženje s prijatelji doma ter dopust v Sloveniji. Sodeč po teh rezultatih je ta hip še vedno kot najmanj tvegan ocenjen dopust v kampu v Sloveniji, lepše čase lahko pričakujejo tudi gostinci.

 

„Kako tvegano je za ponovno razširitev virusa, da ljudje opravljamo navedene aktivnosti oziroma gremo na navedene lokacije, destinacije?“Opomba: Odebeljeno so zapisane aktivnosti z največjo spremembo (15 odstotnih točk ali več – to pomeni, da je ocena tveganja za 15 točk nižja kot pred mesecem dni).

Podatki so bili izmerjeni v posebni izdaji raziskave #Novanormalnost. Poleg ocene tveganja smo izmerili tudi dejansko namero uporabe teh aktivnosti in destinacij, ter namero uporabo nekaterih drugih storitev s področja telekomunikacij, bančništva, zavarovalništva, turizma in trgovine.

 

 

»Kot smo napovedali ob prvem merjenju pred mesecem dni, opažamo postopno in selektivno sproščanje v vračanju k stanju pred epidemijo. Množične prireditve, oddaljene lokacije, potovanja so še vedno ocenjene kot bolj tvegane za ponovno razširitev virusa, večina ljudi se jih bo zato ognila. Nasprotno velja za manj množične prireditve in manj oddaljene lokacije, pri katerih je prišlo tudi do največje spremembe po mesecu dni od začetka sproščanj. Del ljudi jih bo uporabljal, drugi del zaenkrat še ne. Izziv se tako postavlja pred tržnike dopustovanja na Hrvaškem – ne samo zaradi vavčerjev – ter večje trgovske centre. Povsem jasno je, da bližje kot nam je neka aktivnost ali destinacija, bolj kot je »domača« in manj kot je množična, hitreje in bolj verjetno jo bomo uporabili. Gre za nekakšno koncentričnost, kjer so v prvem krogu obiski na domu ali pri prijateljih, dopust v Sloveniji in nakupovanje v manjših trgovinah, kar je sprejemljivo že za veliko večino vprašanih. Sledijo kampiranje, obisk različnih salonov, restavracij, barov in lokalov. In tako naprej, do zadnjega kroga, ker se nahajajo dopustovanja na oddaljenih lokacijah, potovanja z letalom in zabava v nočnem klubu,« rezultate komentira Matjaž Robinšak, direktor projektov in specialist za storitveni sektor iz družbe Valicon.

###

Dostop do podatkov

Podatki za celotno obdobje osnovnega dela raziskave #Novanormalnost so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 26.-28. maj 2020, n=524;  Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup

Materiali so dostopni tudi na spodnjih povezavah: 
Sporočilo za javnost
Slika 1: Tveganja: Trgovine, prireditve
Slika 2: Tveganja: Turizem, lokali
Slika 3: Tveganja: Razlika v odstotnih točkah