V Sloveniji najbolj zaupamo cepivu Pfizer-BioNTech, v ostalih državah regije precej priljubljena tudi rusko in kitajska cepiva.

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

V okviru regionalne meritve raziskave #Novanormalnost, smo v začetku marca preverjali, kakšna je namera cepljenja v štirih državah regije (poleg Slovenije še na Hrvaškem, v Srbiji, ter Bosni in Hercegovini). Glede na to, da je trenutno na voljo že kar nekaj različnih cepiv, smo tokrat izmerili tudi zaupanje v cepiva različnih proizvajalcev. Rezultati kažejo, da so tu razlike med državami kar precejšnje.

Namera cepljenja najvišja v Bosni in Hercegovini, največ cepljenih v Srbiji.

V zadnji meritvi, smo v Sloveniji izmerili nekoliko nižjo namero cepljenja kot konec februarja, a razlika ni takšna, da bi že lahko govorili o ustavitvi ali celo spremembi trenda, oziroma je za kaj takega še prezgodaj. Delež cepljenih in tistih, ki izražajo namero, je v zadnji meritvi znašal 56% (dva tedna pred tem 57%). Podoben je delež tistih, ki so se že cepili, ali to še nameravajo storiti, na Hrvaškem. Takih je tam 53% anketirancev. V Srbiji najbolj izstopa delež teh, ki so se že cepili (19%), še dodatnih 35% vprašanih se cepiti še namerava, skupno pa je delež obojih primerljiv z ostalima državama. V Bosni in Hercegovini se je zaenkrat cepil le en odstotek vprašanih, a po drugi strani tu anketiranci izražajo tudi največjo namero cepljenja. Kar 61% vprašanih bi se zagotovo ali verjetno cepilo, čeprav ta država cepiva še nima.


V sloveniji najbolj zaupamo cepivu Pfizer-BioNTech. V ostalih državah regije se visoko uvrščajo tudi ruska in kitajska cepiva.

Pri zaupanju v posamezna cepiva, je moč opaziti kar nekaj razlik med državami.  V Sloveniji največ zaupanja vliva cepivo Pfizer-BioNTech, tudi sicer prvo potrjeno s strani EMU. Da temu cepivu najbolj zaupajo, odgovarja 29% vprašanih, še dodatnih 19% ga navaja na drugem ali tretjem mestu, skupaj torej 48% vprašanih, ki bi, če bi lahko izbirali, izbrali to cepivo. Cepivo Pfizer-BioNTech je podobno visoko tudi na Hrvaškem, kjer se uvršča na prvo mesto tako pri teh, ki ga navajajo kot prvo izbiro, kot če k temu prištejemo tudi te, ki bi se prav tako odločili za to cepivo. Temu cepivu anketiranci precej zaupajo tudi v Bosni in Hercegovini, kjer se uvršča na drugo mesto. V Sloveniji se na drugo mesto uvršča nedavno najavljeno cepivo Johnson & Johnson (cepivo z eno dozo), s skupno 34% izbire (12% na prvem mestu), ki je v ostalih državah uvrščeno nižje.

Cepivoma Moderne in AstraZenece anketiranci v Sloveniji in na Hrvaškem zaupajo približno enako, po drugi strani pa sta ti dve cepivi nižje uvrščeni v Srbiji in Bosni in Hercegovini, razlika med njima je v deležu navedb na prvem mestu, kjer prevladuje AstraZeneca. Pri tem je treba omeniti, da je bila meritev izvedena pred zaustavitvijo cepljenja s tem cepivom v Avstriji, ki so ji nato sledile tudi nekatere druge države, med drugim tudi Slovenija, kar je zagotovo vplivalo na percepcijo tega cepiva v zadnjih dnevih.

Ruski Sputnik in kitajska cepiva se pri nas uvrščajo na konec lestvice (Sputniku zaupa 16% vprašanih, kitajskim cepivom le 5% vprašanih), zato pa je Sputnik V precej višje v vseh ostalih državah. Tako na Hrvaškem, kot v Bosni in Hercegovini, je zaupanje v to cepivo, kljub temu da tam še ni dostopno, precej visoko. Na Hrvaškem se uvršča na drugo mesto, s kar 13% takih, ki ga navajajo kot prvo izbiro, še večji delež vprašanih pa Sputniku V zaupa v Bosni in Hercegovini, kjer se z 31% takih, ki ga navajajo kot prvo izbiro, uvršča na prvo mesto. Največ vprašanih Sputniku V zaupa v Srbiji, kjer ga 30% vprašanih navaja kot cepivo, ki mu najbolj zaupajo, še dodatnih 34% pa jih odgovarja, da zaupajo tudi temu cepivu. V Srbiji sta zelo popularna tudi kitajska Sinovak in Sinopharm, ki sta tam, podobno kot Sputnik, že dostopna.

Opomba: Večina vzorca meritve, več kot 95%, je bila  izvedena do sobote, pred objavo novice o začasni zaustavitvi cepljenja s cepivom Astrazeneca v Avstriji, ki so ji nato sledile tudi nekatere druge države, med drugim tudi Slovenija, kar je zagotovo vplivalo na percepcijo tega cepiva v zadnjih dnevih.

Približno tretjina vprašanih, pri nas in na Hrvaškem ne zaupa nobenemu cepivu, medtem ko je v Bosni in Hercegovini takšnih četrtina, najmanj pa v Srbiji, ena petina.

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 4.-7. marec 2021, n= 506 (za Slovenijo), v ostalih državah podobno, Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup