Javnomnenjska raziskava: zaskrbljenost ostaja, a vedno več prebivalcev meni, da gredo stvari na bolje

Objavil/-a Valicon,

Več kot polovica prebivalcev meni da gredo stvari na bolje, zadnji ukrepi vlade pa so sprejeti z večinskim odobravanjem.

 

V tokratni meritvi je nekaj novosti, preverili smo odziv na sprejete ukrepe vlade RS za blažitev socialnih in gospodarskih posledic epidemije in ti so sprejeti s prevladujočo večino kot ustrezni. Prvič smo tudi preverili osebno doživljanje novih razmer, te doživljajo različno, a vendarle je večina na pozitivni strani. Preverili pa smo tudi pričakovanja v zvezi s trajanjem izrednih razmer, večina pričakuje, da bodo trajale še dva meseca. Ključna ugotovitev tokratne meritve je, da tudi prebivalci očitno prehajamo v fazo 2 – v sprejemanje in privajanje na nove razmere in bolj realistična pričakovanja, kar se kaže predvsem v naraščajoči skrbi za gospodarske posledice epidemije.

 

Sveženj ukrepov vlade sprejet s prevladujočim odobravanjem

Ukrepe vlade RS za obladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo je dobra polovica vprašanih označila kot ustrezne (51%), slaba polovica (46%) pa kot deloma ustrezne oziroma deloma neustrezne. Le 3% vprašanih meni, da so ti ukrepi neustrezni. Sveženj ukrepov je torej uspešno odgovoril na naraščajoče posledice epidemije za posameznike in gospodarstvo za večino prebivalcev, pušča pa še nekaj prostora pri tistih, ki z njimi niso v celoti zadovoljni.

Zaskrbljenost se je stabilizirala

Zaskrbljenost zaradi širjenja novega koronavirusa ostaja vsesplošna, izraža jo 84% vprašanih, kar je dve odstotni točki več kot pred enim tednom. Znižanje gre na račun najbolj zaskrbljenih, ki jih je zdaj 25%, pred tednom dni 27% (razlika ni statistično značilna). Razmerje med zmerno in zelo zaskrbljenimi torej ostaja 2:1 v korist bolj zmerno zaskrbljenih.

Trenutno stanje doživljajo zelo različno, vendar je večina na pozitivni strani

Doživljanje trenutne situacije je za slabo polovico bolj negativno, med njimi prevladuje odgovor »neprijetno, utrujajoče« (38%), za dobro polovico pa vendarle bolj pozitivno, med njimi prevladuje odgovor »sprejemljivo, nekako gre« (34%). Dobrih 7% vprašanih situacijo opisuje kot »kritično, na trenutke kaotično«, na drugi strani pa se je dobra šestina očitno že uspešno privadila na nove razmere, saj jih skoraj 17% doživljanje trenutne situacije opisuje z »normalno, glede na nove razmere«. Skrajna odgovora na obeh polih doživljanja novih razmer izbirajo le redki, manj kot pol odstotka, da so razmere »povsem brezupne«, ter manj kot tri odstotke, da so razmere enake kot pred pojavom novega koronavirusa.

Skrb se očitno preusmerja v trajanje obstoječega stanja in gospodarske posledice le tega

V zadnjem tednu se je sicer še vedno prevladujoča skrb za lastno družino nekoliko sprostila (iz 81% na 74%), na drugem mestu ostaja skrb, da se to ne bo kmalu končalo (54%, tri točke več kot pred tednom dni, razlika ni statistično značilna ). Na tretjem mestu sta skrb za lastno zdravje (45%, prej 44%) ter gospodarske posledice (46%, pred tednom dni 43%).  Splošna zaskrbljenost ostaja na isti ravni (36%, pred tednom dni 35%). Čeprav razlike (še) niso statistično značilne, se nakazuje trend preusmerjanja skrbi v trajanje in gospodarske posledice novega stanja. Tudi skrb za delovno mesto namreč izraža za tri odstotne točke več zaposlenih kot pred tednom dni (16%, pred tednom dni 13%, razlika sicer ni statistično značilna).

Ukrepi Vlade RS za zajezitev širjenja virusa po mnenju večine prebivalcev »ravno pravšnji«, večina pričakuje, da bodo ti trajali še dva meseca

Če je še pred tednom dni večina menila, da so ukrepi za obvladovanje širjenja virusa premalo strogi (61%), je takšnih danes le še dve petini, delež se je namreč znižal za eno tretjino, na 40%. Večina tokrat meni, da so ukrepi ravno pravšnji (53%).  Da so ukrepi preveč strogi, meni 7% vprašanih (pred tednom dni 5%, razlika ni statistično značilna). Relativna večina vprašanih (43%) meni, da bodo izredne razmere (zaprte šole in vrtci, omejitev gibanja, prepoved združevanja) trajale še dva meseca, slabih 30% pa je bolj optimističnih in menijo, da bo to trajalo še en mesec.

Že drugič zapored občutna sprememba v oceni razvoja dogodkov na bolje

Če je še teden dni nazaj večina vprašanih menila, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa na slabše (59%, ob prvi meritvi 11. in 12. marca pa je bilo takšnih celo 86%), je zdaj večina prepričana, da gredo stvari na bolje (57%), 3% jih celo meni, da gredo precej na bolje (prej le 1%, razlika ni značilna). Precej se je znižal tudi delež tistih, ki menijo, da gredo stvari »precej na slabše«, takšnih je le še 3% (pred tednom dni 8%, ob razglasitvi epidemije pa je bilo takšnih skoraj četrtina, 23%). Razlika je statistično značilna.

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Javnomnenjska raziskava 23.-25. marec 2020, Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Čas anketiranja:

23.-25.3. 2020, n=566.

Glavnina anket je bila izvedena v torek in sredo, 24. in 25. marca.

###

O družbi Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju zahodnega Balkana, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00 
  2. [email protected]
  3. www.valicon.net
  4. @valicongroup

Sporočilo za javnost in slikovno gradivo je dostopno tudi na spodnjih povezavah:

Sporočilo za javnost
Infografika