Občutno poslabšanje doživljanja razmer, več zaskrbljenosti in manj optimizma.

Objavil/-a Valicon,

Realizirana in izražena namera cepljenja tokrat znašata 65%, minimalna dosegljiva stopnje precepljenosti je dosegla 69%.

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Občutno slabše doživljanje trenutne situacije

Tokratna meritev kaže, da se je osebno doživljanje epidemije občutno poslabšalo. Po krajšem obdobju normalizacije razmer, je tokrat spet precej več takih, ki trenutno situacijo dojemajo kot neprijetno in utrujajočo, kljub poletju in obdobju dopustov, ki je lani prineslo precejšnje olajšanje v doživljanju razmer. Tokrat so se na slabe napovedi za prihodnost in nekoliko slabšo epidemiološko sliko ljudje precej hitro odzvali s precejšnjim upadom optimizma in večjo zaskrbljenostjo. 

  • Indeks normalnosti, ki predstavlja razliko med seštevkom pozitivnih in negativnih odgovorov za oceno osebnega doživljanja razmer, je tokrat v primerjavi s preteklo meritvijo občutno nižji, saj je njegova vrednost padla iz 4 na -10. To kaže, da je osebno doživljanje situacije zopet slabše, oziroma je podobno kot je bilo spomladi, preden se je situacija po daljšem obdobju negativnih vrednosti počasi začela izboljševati.

  • Tudi indeks zaskrbljenosti kaže na poslabšanje situacije, saj je tokratni indeks dosegel vrednost 19, kar je precej več kot pred dvema tednoma, ko je bila razlika med (bolj) zaskrbljenimi in (bolj) nezaskrbljenimi še precej manjša, oziroma je indeks zaskrbljenosti znašal 6 točk.

  • Precej nižji je tudi indeks optimizma, ki predstavlja razliko med deleži odgovorov gre (zelo) na bolje in gre (zelo) na slabše in je tokrat dosegel vrednost 5. V primerjavi z dvema tednoma nazaj, je nižji kar za 64 točk. Podobno vrednost smo nazadnje izmerili v sredini marca.

  • Tokrat opažamo spet nekoliko povečan interes za spremljanje dogodkov v zvezi z epidemijo, oziroma višji indeks spremljanja epidemije, ki predstavlja razliko med deležem teh, ki dogajanje v zvezi z epidemijo spremljajo redno, občasno ali pa ga sploh ne spremljajo. Ta indeks tokrat znaša 42 točk, pred dvema tednoma je bil enak vrednosti 36.
  • Indeks potrošnje, ki predstavlja razliko med dejanskim in pričakovanim povečanjem, oziroma znižanjem potrošnje tokrat znaša -26. To je ponovno slabši rezultat, primerljiv s sredino junija, ko se je po krajši izboljšavi ta indeks poslabšal, konec junija pa spet dosegel nekoliko višjo vrednost. Indeks finančnega stanja, ki predstavlja razliko med aktualnim in pričakovanim izboljšanjem, oziroma poslabšanjem finančnega stanja pa je tokrat nekoliko višji kot pred dvema tednoma (9), ko smo po nekajmesečnem obdobju rasti tega indeksa, dve meritvi zapored beležili njegov padec.

 

Realizirana in izražena namera cepljenja tokrat 65%, Minimalna dosegljiva stopnje precepljenosti skoraj 70%.

Tokratna meritev kaže, da se je namera cepljenja po krajšem obdobju stagniranja le nekoliko povzpela in dosegla 65% (gre za seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili). Predvsem je ta delež višji na račun deleža cepljenih, nekoliko več je tudi takih, ki bi se verjetno cepili (9%, pred dvema tednoma 8%). Delež teh, ki se bodo zagotovo cepili je iz 6% padel na 5%. Tokrat opažamo tudi manj takih, ki se verjetno ne bodo cepili (14%, pred dvema tednoma 17%), teh, ki se zagotovo ne bodo cepili pa je ena petina. Minimalna dosegljiva stopnje precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let je tako v primerjavi z dvema tednoma nekoliko višja in se je prvič, odkar izvajamo meritev povzpela na 69%, maksimalna dosegljiva stopnja precepljenosti pa ostaja 80%.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 9.-12. julij 2021, n=512; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup