Doživljanje trenutne situacije še vedno zelo negativno, a je pogled v prihodnost zopet bolj optimističen.

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. Od konca marca raziskavo izvajamo po osveženem modelu merjenja, v katerem smo dodali oz. prilagodili nekaj indikatorjev, vsi ključni indikatorji pa ostajajo nespremenjeni.

 

Osebno doživljanje epidemije ostaja negativno, več optimizma glede razvoja dogodkov

V tokratni meritvi opažamo, da negativno dojemanje situacije, kljub odpravi nekaterih ukrepov v zadnjih dveh tednih, ostaja. Po drugi strani zaskrbljenost glede virusa upada, rasteta pa nezadovoljstvo z ukrepi in nezaupanje v delo vlade na področju omejevanja širjenja virusa. Slabo osebno počutje je tako očitno bolj odraz nezadovoljstva in naveličanosti nad trenutno situacijo, kot strahu pred virusom, a je po drugi strani vsaj pogled v prihodnost bolj optimističen.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni indikatorji doživljanja trenutnih razmer, ki v primerjavi s predhodno meritvijo najbolj izstopajo:

  • Delež prebivalcev, ki situacijo dojemajo negativno, se je v zadnjih dveh tednih še nekoliko povzpel. Kot »kritično, na trenutke kaotično«, situacijo opisuje 14% vprašanih, kar je podobno kot konec decembra lani, ko je delež teh anketirancev dosegel najvišjo vrednost, odkar izvajamo raziskavo. Tokrat smo izmerili tudi največji delež takih, ki situacijo dojemajo kot »povsem brezupno« (6%), več kot polovica pa trenutno situacijo opisuje kot »neprijetno, utrujajočo«.

  • Skupno tako situacijo kot negativno opisuje 71% vprašanih, kar je prav tako ena od najvišje izmerjenih vrednosti, odkar izvajamo raziskavo.

  • Po drugi strani tokrat zaznavamo občuten preobrat v dojemanju razvoja dogodkov v povezavi s koronavirusom. V začetku aprila je tretjina vprašanih odgovorila, da gre situacija na bolje, tokrat tako odgovarja več kot dve tretjini vprašanih. Podoben delež je pred dvema tednoma odgovoril, da gre situacija na slabše, tokrat pa je takega mnenja le še slaba tretjina anketirancev.

  • Tudi delež anketirancev, ki so zaskrbljeni zaradi novega koronavirusa, še naprej pada. Delež (bolj) zaskrbljenih je, v primerjavi z dvema tednoma nazaj, nižji za štiri odstotne točke in znaša 60%. Podobne vrednosti smo nazadnje zaznali lani poleti.

  • Nezadovoljstvo z ukrepi, ki je pred dvema tednoma občutno naraslo, očitno ostaja, kljub odpravi nekaterih ukrepov prejšnji teden in kljub napovedanemu sproščanju ukrepov za ta teden. Zadnji vikend je namreč kar tri petine vprašanih odgovorilo, da so ukrepi prestrogi, kar je podobno kot v začetku februarja, ko je bila ta vrednost najvišja, odkar izvajamo raziskavo. Kot »ravno pravšnje« ukrepe ocenjuje 23% vprašanih, kar je nekoliko več kot pred dvema tednoma, nekoliko manj pa je tokrat takih, ki ocenjujejo, da so ukrepi premalo strogi (17%).

  • Še nekoliko je zrasel delež vprašanih, ki vladi (bolj) ne zaupajo pri delu na področju omejevanja širjenja virusa. Takih je trenutno 78% anketirancev, kar je prav tako najvišji do sedaj izmerjeni delež.

  • V zadnjem času spremljamo tudi, kako ljudje dojemajo kakovost življenja, v primerjavi s časom pred epidemijo. Tokrat smo zaznali višji delež takih, ki pravijo da je kakovost njihovega življenja enaka kot prej (37%), a je po drugi strani v primerjavi z začetkom aprila, tokrat manj takih, ki menijo, da je njihovo življenje boljše kot pred epidemijo (5%). Manj je tudi takih, ki menijo da je njihovo življenje (bistveno) manj kakovostno v primerjavi s časom pred pojavom virusa – 58%.

  • Dogajanje v zvezi z epidemijo očitno še vedno spremlja podoben delež vprašanih kot do sedaj – slaba polovica. Je pa tokrat manj takih, ki dogajanje spremljajo občasno ali redno, a manj pogosto kot pred letom dni  (42%) in več takih, ki odgovarjajo, da ga spremljajo redko ali da ga sploh ne spremljajo (12%), kar posredno kaže na možno interpretacijo, da je določen del prebivalcev epidemije očitno res naveličan.

 

Namera cepljenja tokrat zopet nekoliko nižja

Da so se že, ali se še nameravajo cepiti, je zadnji vikend odgovorilo 53% vprašanih (podatek vključuje tudi tiste, ki so se že cepili). Da bi se zagotovo cepili ali so že cepljeni, je tokrat odgovorilo 34% vprašanih, kar je nekoliko manj kot pred dvema tednoma. Nekoliko manj je tudi takih, ki bi se verjetno cepili (19%). Po drugi strani je tokrat spet več takih, ki se ne bi cepili. 23% vprašanih tokrat odgovarja, da se zagotovo ne bodo cepili, podoben delež pa, da se verjetno ne bodo cepili (24%).  

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 16.-19. april 2021, n=511; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup