Kljub večjemu optimizmu glede širjenja virusa velika večina situacijo še vedno občuti precej negativno. Skoraj dve tretjini vprašanih ukrepe ocenjuje kot prestroge.

Objavil/-a Valicon,

 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Več optimizma glede širjenja epidemije, a osebno počutje se ne spreminja na bolje

V zadnjih treh tednih, odkar se sodeč po številu potrjenih okužb epidemija nekoliko umirja, se je občutneje spremenil pogled na trenutno situacijo v zvezi s širjenjem virusa – že drugo merjenje zapored velika večina ocenjuje, da gredo po tej plati stvari na bolje. Po drugi strani pa smo izmerili rekordno visok delež tistih, ki ocenjuje ukrepe vlade kot prestroge, zato ne preseneča, da se osebno doživljanje razmer ne spreminja na bolje, še več, v tokratni meritvi smo zaznali celo najvišji do sedaj izmerjen delež tistih, ki situacijo opisujejo kot »povsem brezupno«.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni indikatorji doživljanja trenutnih razmer, ki v primerjavi s predhodno meritvijo najbolj izstopajo:

  • Po več optimizma, ki smo ga zaznali konec januarja, tudi tokrat beležimo porast deleža anketirancev, ki menijo, da gre situacija na bolje. Takih je trenutno 76% vprašanih, pred dvema tednoma 72%. Za primerjavo, podobno vrednost smo izmerili v začetku aprila lani.

  • V primerjavi s koncem januarja je nižji tudi delež zaskrbljenih, pri čemer je predvsem manj vprašanih, ki izražajo zaskrbljenost za družino (46%) in tistih, ki izražajo skrb za gospodarstvo (57%). To je sicer, skupaj s strahom pred dolgotrajnostjo situacije, še vedno najbolj pogosto izražena skrb.

  • Kljub večjemu optimizmu pa je osebno počutje še vedno precej slabo, saj kar dve tretjini anketirancev situacijo doživlja kot bolj negativno. Posebej izstopa delež teh, ki situacijo opisujejo kot povsem brezupno. Takih je trenutno 5% prebivalcev, kar je najvišji do sedaj izmerjeni delež, medtem ko pri ostalih odgovorih ni večjih sprememb. Ne glede na opazno izboljševanje epidemiološke slike in delno odprtje šol smo še zelo daleč od izboljšanja osebnega počutja – delež tistih, ki situacijo opisujejo kot bolj negativno, vztraja nad 50% že od konca avgusta lani.

  • Precej očitno je to počutje odraz nezadovoljstva in dolgotrajnosti ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Delež anketirancev, ki ukrepe ocenjujejo kot prestroge, je namreč že drugič zapored dosegel rekordno visoko vrednost – trenutno že skoraj dve tretjini anketirancev (63%) meni, da so ukrepi prestrogi. Samo še dobra desetina anketirancev ukrepe ocenjuje kot premalo stroge, kot ravno pravšnje pa jih opisuje 23% anketirancev.

  • Po drugi strani se je v zadnjem času nekoliko popravila stopnja zaupanja v delo vlade na področju omejevanja širjenja virusa. Po slabši oceni januarja, je stopnja zaupanja trenutno podobna kot konec decembra (-44), kar je za štiri odstotne točke bolje kot konec januarja in osem odstotnih točk bolje kot v začetku januarja, a še vedno precej daleč od rezultata konec oktobra lani (-25).

  • Opažamo tudi porast deleža anketirancev, ki poročajo o povečanem obsegu dela na delovnem mestu. Takih je slaba tretjina vprašanih, obenem pa je večji tudi delež zaposlenih, ki imajo skrajšan delovni čas (8%).
  • Vztrajno pa raste delež prebivalcev, ki poznajo nekoga iz najožje okolice, ki so imeli potrjeno okužbo (43%), hkrati seveda tudi pada delež teh, ki ne poznajo ali niso slišali za nikogar z okužbo (4%).

Dobra  polovica anketirancev se namerava cepiti, od tega 28% zagotovo.

Da so se že, ali se še nameravajo cepiti, podobno kot pred dvema tednoma odgovarja dobra polovica anketirancev. Od 52% anketiranih, ki se nameravajo cepiti (podatek vključuje tudi tiste, ki so se že cepili, teh je 1,5%), bi se jih tokrat 28% cepilo zagotovo, kar je tri odstotne točke več kot pred dvema tednoma, skladno s tem pa se je nekoliko znižal delež anketiranih, ki bi se verjetno cepili. Slaba polovica anketirancev ostaja pri stališču, da se verjetno (24%), ali zagotovo (24%) ne bodo cepili.

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

Slikovni material je na voljo na povezavah spodaj: 
Slika 1: Razvoj dogodkov
Slika 2: Zaskrbljenost
Slika 3: Osebno počutje
Slika 4: Negativno občutenje
Slika 5: Ukrepi – strogost
Slika 6. Zaupanje vlada
Slika 7: Bližina okužb
Slika 8: Namera cepljenja

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 5-8. februar 2021, n=501; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup