Javno mnenje teden dni po naši prvi meritvi in razglasitvi epidemije

Objavil/-a Valicon,

Zaskrbljenih je nekoliko več, zato pa je pogled na razvoj dogodkov bolj optimističen kot pred tednom dni.

Dobra četrtina anketiranih izraža visoko stopnjo zaskrbljenosti, ta je postala vsesplošna in dosega 86% vprašanih. A hkrati s tem se je občutno popravila ocena razvoja dogodkov, saj zdaj precej več  ljudi kot pred tednom dni meni, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa na bolje.

Zaskrbljenost še nekoliko višja in vsesplošna

Zaskrbljenost zaradi širjenja novega koronavirusa je vsesplošna, izraža jo 86% vprašanih, kar je deset odstotnih točk več kot pred enim tednom. Spremenilo se je tudi razmerje med tistimi, ki so zelo zaskrbljeni, in tistimi, ki so zmerno zaskrbljeni – prvih je zdaj 27% (teden dni nazaj 19%), drugih pa še vedno blizu 60% (59%, pred tednom dni 57%). Razmerje med zmerno in zelo zaskrbljenimi je torej zdaj 2:1, še pred tednom dni je bilo 3 : 1. Rast deleža zelo zaskrbljenih je statistično značilna. Sklenemo lahko torej, da se je v tednu dni stopnja izražene zaskrbljenosti občutno in značilno povečala, tako da danes lahko govorimo o vsesplošni zaskrbljenosti.

Na prvem mestu še nekoliko bolj izrazito skrb za družino, skrb za delovno mesto se ne spreminja, izraža jo 13% zaposlenih

Med šestimi ponujenimi izbirami načina doživljanja zadnjih dni, v zvezi s širitvijo koronavirusa v Sloveniji, jih še vedno in še bolj izrazito, največ na prvo mesto postavlja skrb za lastno družino (81%, prej 73%). Na drugem mestu ostaja skrb, da se to ne bo kmalu končalo (51%, ni razlike glede na teden dni nazaj). Na tretjem mestu sta skrb za lastno zdravje (44%, ni spremembe),ter gospodarske posledice (43%, pred tednom dni 40%). Statistično značilno pa se je znižal delež tistih, ki pravijo, da čutijo splošno zaskrbljenost (42%, pred tednom dni 35%).

Ukrepi Vlade RS po mnenju več kot polovice vprašanih še vedno premalo strogi

Dobrih 60% vprašanih meni, da so ukrepi Vlade RS premalo strogi (61%), da so ravno pravšnji, pa meni 35% vprašanih. Statistično značilno nižji je delež tistih, ki menijo, da so ukrepi preveč strogi, ta zdaj znaša 5% (pred tednom dni 8%). Vlada RS ima torej še nekaj manevrskega prostora pri sprejemanju ukrepov, saj bi ti po mnenju večine lahko bili še strožji.

Občutna sprememba v oceni razvoja dogodkov … na bolje

Čeprav večina vprašanih (59%) meni, da gredo »stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji na slabše«, pa je ta delež precej nižji kot pred tednom dni (86%). Sorazmerno s tem se je občutno popravil delež tistih, ki menijo da gredo stvari na bolje, tako meni 41% vprašanih, pred tednom dni le 14%. Razlika je seveda statistično značilna.

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Javnomnenjska raziskava 18.-19. marec 2020, Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Čas anketiranja:

18.-19.3. 2020, n=507.

Glavnina anket je bila izvedena v sredo, 18.3., v popoldanskem času.

###

O družbi Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju zahodnega Balkana, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

T. 01/ 420 49 00, 01/ 420 49 53 (Andraž Zorko, partner)

E. [email protected]

W. www.valicon.net

TW. @valicongroup

Sporočilo za javnost in slikovno gradivo je dostopno tudi na spodnjih povezavah:

Sporočilo za javnost
Infografika