Sedem odstotkov vprašanih ocenjuje, da so bili zaradi epidemiološke situacije v državi, v zdravstvenih ustanovah obravnavani z odlogom in da se je zaradi tega njihovo stanje poslabšalo.

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Skoraj vsak tretji odlaša s klicem ali obiskom zdravnika zaradi posebnih epidemioloških razmer

V celotnem obdobju, od spomladi do sedaj, je zdravniško pomoč potrebovalo skoraj dve tretjini (62%) vprašanih: 43% osebnega zdravnika, 30% zobozdravnika, 8% pomoč na urgenci (seštevek je višji od 62%, ker so nekateri med njimi potrebovali več kot eno navedeno obliko zdravstvene pomoči,  v povprečju vsak tretji med njimi dve). Med temi jih 29% poroča, da so sami odlašali s klicem ali obiskom zaradi posebnih epidemioloških razmer, dodatnih 15% pa, da so odlašali, a nič bolj, kot bi tudi sicer. Večina (56%) s klicem ali obiskom ni odlašala. Stopnja odlašanja zaradi razmer je najvišja pri potrebi po obisku zobozdravnika.

 

Med tistimi, ki so želeli zdravniško pomoč, jih je dobra polovica to dobilo takoj

Dobra tretjina vseh (34%), ki so v preteklih mesecih potrebovali zdravniško pomoč, poroča, da so bili prestavljeni na kasnejši čas, slaba desetina (9%) pa, da sploh niso dobili termina. Ta dva deleža med vsemi v vzorcu predstavljata 21% oziroma 6% – ocenjujemo torej, da je v celotni populaciji dobra četrtina takšnih (27%), ki poročajo, da so želeli neko obliko zdravniške pomoči, a so do nje prišli z zamudo. Značilno več prestavljenih terminov je pri obisku zobozdravnika (44%).

Med temi, katerim je bil termin prestavljen na kasnejši čas, ali pa ga sploh niso dobili, vsak četrti (24%) poroča o občutnejšem poslabšanju stanja. Preračunano na celoten vzorec to predstavlja 7%, tako da ocenjujemo, da je do sedaj, zaradi posebnih epidemioloških razmer, med prebivalci Slovenije približno 120.000 oseb, ki poročajo, da se jim je zdravstveno stanje oz. indikacija, zaradi katere so pričakovali zdravniško pomoč, občutneje poslabšalo, ker niso prišli pravočasno na vrsto.

 

Metodološka opomba – Korekcija ocene

Pri interpretaciji teh rezultatov, še posebej v morebitni primerjavi z danes objavljenimi podatki s strani Ministrstva za zdravje, je potrebno opozoriti, da gre v tem primeru za anketne ocene opazovanega pojava v družbi, ki temeljijo na subjektivni percepciji anketirancev. To pomeni, da te  ocene ne sovpadajo nujno z objektivnimi podatki, saj opisujejo subjektivno videnje, doživljanje in vrednotenje tega pojava. V danem primeru lahko upravičeno pričakujemo določeno mero pretiravanja pri oceni nujnosti pomoči in občutnosti poslabšanja stanja pri posamezniku, podobno kot to velja za t.i. socialno (ne)zaželene odgovore, a ta pojav vsekakor ni prevladujoč. Po naši oceni je, glede na izkušnje s podobnimi primeri iz drugih področij, precenjevanja dejanskega stanja za približno eno četrtino. Skladno s tem lahko ocenimo, da je v populaciji dejansko okoli  90.000 prebivalcev, ki so do zdravniške pomoči prišli s časovnim zamikom in poslabšanim stanjem.

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 27.-29. november 2020, n=539; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup