Anketna ocena skupnega števila prebolelih (»P«), ne glede na čas okužbe/ uradno potrjenost okužbe, ali polno cepljenih (»C«) v Sloveniji, je 1.152.000 (dobrih 56% prebivalcev)

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Kako smo prišli do te ocene

V raziskavi #Novanormalnost spremljamo deleže anketirancev, ki poročajo o osebni izkušnji z virusom, od potrditve prvega cepiva pa tudi namero cepljenja oz. že realizirano cepljenje. To nam daje vpogled v presečno množico med prebolelimi in cepljenimi. Delež tistih, ki so odgovorili, da so se že cepili, znaša med potrjeno okuženimi nekaj pod 25%, med tistimi, ki niso bili testirani a so povsem prepričani, da so imeli okužbo, pa nekaj čez 25%.

Delež že cepljenih glede na osebno (oceno) izkušnje z virusom

Imam / sem imel-a s testom potrjeno okužbo

23,8%

Povsem prepričan, da imam / sem imel-a okužbo, a nisem bil-a testiran-a

27,8%

Je zelo verjetno, da sem že bil-a okužen-a

22,8%

Bolj verjetno nisem bil-a okužen-a

36,2%

Zagotovo nisem bil-a okužen-a

50,7%

Za oceno povprečno deleža že cepljenih med potrjeno in netestirano okuženimi smo vzeli povprečen delež prvih treh skupin, utežen glede na velikost posamezne skupine, to je 24.1%

Ocena števila prebolevnikov

Sedmega maja letos smo prvič objavili anketno oceno skupnega števila prebolevnikov do vključno 30. aprila 2021. Podroben opis postopka pridobitve ocene najdete tu: https://www.valicon.net/sl/2021/05/anketna-ocena-stevila-okuzenih-z-virusom-sars-cov-2-v-sloveniji-je-463-000-torej-dobra-petina-oz-22-vseh-prebivalcev/.

S takratno oceno smo prišli tudi do kvocienta med uradno potrjenim število okuženih oseb (vir: Sledilnik Covid-19), ter anketno oceno dejanskega števila okuženih oseb, to je 1.92. Z uporabo tega kvocienta smo prišli do ocene skupnega števila prebolevnikov na dan 20. julij 2021, to je blizu pol milijona prebivalcev, natančneje 496.000.

Ocena skupnega števila prebolevnikov in cepljenih

Z uporabo povprečnega uteženega deleža cepljenih med potrjeno in netestirano okuženimi (24.1%) smo prišli do ocene, da je v Sloveniji trenutno okoli 376.000 prebolevnikov, ki (še) niso bili cepljeni. K temu smo nato prišteli število polno cepljenih na dan 20. julij 2021 (775.803, vir: Sledilnik Covid-19) in tako prišli do ocene skupnega števila prebolevnikov, ne glede na čas okužbe oz. uradno potrditev okužbe, ter polno cepljenih prebivalcev, to je 1.152.000 prebivalcev oziroma dobrih 56% vseh prebivalcev Slovenije. Če bi ob tem upoštevali uradni kriterij za »P«, to je, da je minilo vsaj deset dni in ne več kot šest mesecev od potrditve okužbe, bi se (vključno z nepotrjeno okuženimi), to število znižalo za približno 20%, na okoli 930.000 oziroma slabih 46% populacije. Če tega kriterija ne upoštevamo, dodamo pa k že polno cepljenim še vse tiste, ki izražajo gotovo oz. verjetno namero cepljenja, pa bi se število 1.152.000 povišalo za dobrih 11%, na 1.280.000 ali slabih 63% vseh prebivalcev Slovenije.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 9-11. julij 2021, n=512; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup