Obvezno cepljenje deli javnost na polovici

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Prva meritev je bila izvedena 11.-12. marca 2020. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Obvezno cepljenje deli prebivalce na polovici

Obvezno cepljenje »v celoti« podpira slaba četrtina prebivalcev (23%), enak delež ga podpira »deloma«. Na drugi strani obveznemu cepljenju deloma nasprotuje slaba osmina vprašanih (12%), medtem ko mu v celoti nasprotuje več kot tretjina vprašanih (36%). Če ne upoštevamo 6% neopredeljenih, je sicer razmerje 51:49 v korist tistih, ki obveznemu cepljenju bolj nasprotujejo, a ker razlika ni statistično značilna, lahko povzamemo, da je javnost pri vprašanju obveznega cepljenja razdeljena na polovici. Za primerjavo, v prvi polovici julija je bilo to razmerje 56:46 (delež neopredeljenih je bil enak, 6%). Morda je zanimiva tudi primerjava stališča javnosti do uvedbe pogoja PCT v javnih prostorih. Sredi septembra, ko je bil ta pogoj uveden, je bilo razmerje 53:47 proti pogoju PCT, v zadnji meritvi pretekli vikend pa je podpora PCT pogoju že krepko večinska, razmerje je sedaj 65:35 v korist pogoju PCT, enako kot velja tudi za odnos do cepljenja na sploh.

Glede na konec leta 2020 le rahlo boljše doživljanje razmer

Neposredna primerjava indikatorjev osebnega doživljanja epidemije kaže, da se konec leta 2021 javnost ne odziva bistveno drugače od konca leta 2020, saj so vsi indikatorji le na rahlo višjih vrednostih, kot so bili pred letom dni:

  • Indeks normalnosti, s katerim spremljamo osebno doživljanje razmer (»Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah?«), znaša -33. Gre za razliko med deleži bolj pozitivnih in bolj negativnih odgovorov na to vprašanje, kar pomeni, da še vedno močno prevladujejo negativna doživljanja trenutnih razmer. Rezultat je le za 8 točk boljši kot pred letom dni in še vedno daleč od približka normalnosti. Pomenljiv je tudi podatek, da ta indeks šele v zadnjem mesecu dosega boljše vrednosti, kot so bile leta 2020.

  • Indeks optimizma, ki kaže na oceno razvoja epidemije (razlika med deleži ocen „gre zelo / na bolje – gre zelo / na slabše“), je sicer trenutno pozitiven (15) in opazno boljši kot v istem obdobju lani (-12), a s pomembno razliko – trend gibanja je namreč ravno nasproten kot konec leta 2020. Takrat se je ta indeks izboljševal, zdaj pa je v fazi upadanja. Glede na aktualne okoliščine lahko upravičeno domnevamo, da se bo negativni trend nadaljeval.

  • Indeks zaskrbljenosti je že vse od junija letos na nižjih ravneh, glede na isto obdobje lani, gibanje indeksa pa je zelo podobno tistemu iz leta 2020. Lani ob tem času smo bili dokaj zaskrbljeni (indeks 51), leto kasneje nekoliko manj (29), a še vedno je delež zaskrbljenih višji od deleža nezaskrbljenih. Pozitivno razliko lahko verjetno pripišemo cepivu oz. dejstvu, da je glede na isto obdobje lani, zdaj že 70% odraslih prebivalcev zaščitenih s cepivom.

  • Edini indikator, ki vztraja na nižjih vrednostih kot konec leta 2020, je zaupanje v vlado na področju omejevanja širjenja virusa. Stopnja zaupanja, ki odraža razliko med tistimi, ki vladi bolj ali zelo oz. manj ali sploh ne zaupajo, znaša trenutno -50, v istem obdobju lani je bila ta stopnja -44. Najnižja do sedaj izmerjena vrednost je bila sicer izmerjena sredi novembra letos, -60.

 

Anketna ocena deleža vseh prebolevnikov in cepljenih presegla 70%

S pomočjo anketne ocene vseh kadarkoli prebolelih, ki upošteva tudi tiste brez s testom potrjene okužbe (v populaciji od 18 do 75 let je po  naši oceni takšnih dobrih 36%), ter anketne ocene prekrivanja med kadarkoli prebolelimi in cepljenimi (med vsemi do sedaj prebolelimi je cepljenih dobrih 54%), smo z upoštevanjem porazdelitve okužb po starosti ter dejanskega števila cepljenih prebivalcev (vir NIJZ), prišli do ocene skupnega števila vseh prebivalcev, ki so kadarkoli preboleli Covid-19 oziroma so polno cepljeni. To število je na dan 24.12. znašalo 1.519.000 ali 72% vseh prebivalcev. Glede na našo zadnjo oceno na dan 18. oktobra je ta delež višji za 7 odstotnih točk, glede na oceno na dan 20. julij pa za 16 odstotnih točk. V populaciji od 18 do 75 let je sicer ta delež nekoliko višji, to je 80%.

 

SKUPNA REALIZIRANA IN IZRAŽENA NAMERA CEPLJENJA V POPULACIJI 18-75 LET: 73% / -1

(Delež že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili.)

MINIMALNA DOSEGLJIVA STOPNJA PRECEPLJENOSTI V POPULACIJI 18-75 LET: 78% / -1

(Delež že vsaj enkrat cepljenih, vseh, ki pravijo, da se bodo zagotovo cepili, dve tretjini tistih, ki se bodo verjetno cepili in polovica tistih, ki pravijo, da se bolj verjetno ne bodo cepili.)

MAKSIMALNA DOSEGLJIVA STOPNJA PRECEPLJENOSTI V POPULACIJI 18-75 LET: 85% / +1

(Seštevek vseh, razen tistih, ki odgovarjajo, da se »zagotovo ne bodo cepili«.)

DELEŽ »PC« V POPULACIJI 18-75 LET: 80% / +1

(Unija vseh vsaj enkrat cepljenih IN/ALI s PCR testom potrjeno okuženih oziroma tistih, ki so »povsem prepričani«, da so že bili okuženi, čeprav niso bili testirani.)

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, zadnja meritev 24.-26.12. 2021, n=523; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00
  2. [email protected]
  3. www.valicon.net
  4. @valicongroup