Mešana občutja ob odpiranju lokalov in storitev. Večinska podpora množičnim protestom kot obliki izražanja mnenja.

Objavil/-a Valicon,

V tokratni raziskavi sicer zaznavamo nekaj več optimizma kot pred dvema tednoma, a kritičnost do ukrepov vlade in nezaupanje ostajata na visoki ravni.

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. Od konca marca raziskavo izvajamo po osveženem modelu merjenja, v katerem smo dodali oz. prilagodili nekaj indikatorjev, vsi ključni indikatorji pa ostajajo nespremenjeni.

Mešana občutja ob odpiranju lokalov in storitev

Skoraj natanko leto dni po tem, ko smo to preverjali prvič, nas je zanimalo, s kakšnimi občutji prebivalci sprejemajo odpiranje določenih lokalov in storitev. Relativna večina, dobra tretjina vprašanih (37%), je odpiranje sprejela z veseljem (18%) ali vsaj naklonjenostjo (19%), slaba četrtina pa s previdnostjo (23%). Do odpiranja je ravnodušnih 17% vprašanih, medtem ko slaba četrtina (24%) odpiranje sprejema z zadržanostjo (15%), negotovostjo (8%), le redki s strahom (1%). Pred letom dni, ko so se ob tem času prav tako začeli sproščati ukrepi v prvem valu epidemije, je bilo »veselih ali naklonjenih« nekoliko manj (skupaj 35%), zato pa je bilo precej več »previdnih in negotovih« (skupaj 41%). Čeprav je razlika glede na prvi val očitna, pa tudi tokrat ne moremo govoriti o splošnem navdušenju ali celo evforiji od odpiranju lokalov in storitev.

 

Večinska podpora protestom kot obliki izražanja mnenja

Po prvem večjem množičnem protestu smo, podobno kot lani v tem času, preverjali oceno seznanjenosti z zahtevami protestnikov, podporo protestom ter oceno primernosti takšne oblike izražanja mnenja. Tu so ključni rezultati:

  • Večina vprašanih meni, da so zelo dobro (18%) ali vsaj bolj (37%) seznanjeni z vsebino protestov (»z zahtevami oziroma proti čemu ali komu protestirajo“), skupaj je torej z vsebino protestov seznanjenih več kot polovica oz. 55% vprašanih. Ta odstotek je za osem odstotnih točk nižji kot pred letom dni.
  • Med tistimi, ki so vsaj delno seznanjeni z vsebino protestov (»ne glede na to, ali se vam množični protesti na javnih mestih trenutno zdijo primerni ali ne“), se z zahtevami protestnikov strinja skoraj 70% vprašanih (40% »povsem se strinjam«, 29% »bolj se strinjam«), ta odstotek je za osem odstotnih točk višji kot lani. Med ostalimi se jih dobra petina (21%) bolj (10%) ali sploh ne (11%) strinja, medtem ko je 10% neodločenih (vprašani so bili le tisti, ki so vsaj delno seznanjeni z vsebino protestov).
  • Na celotnem vzorcu je torej 38% takšnih, ki poznajo vsebino protestov in se z njimi (bolj) strinjajo, 17% pa se jih (bolj) ne strinja ali so neodločeni, medtem ko je 45% populacije do protestov bolj indiferentnih in vsebine protestov (bolj) ne poznajo.
  • Da so »množični protesti na javnih mestih, kot je bil npr. zadnji tak shod v Ljubljani 27.4.,« povsem primeren (43%) ali bolj primeren (18%) način za izražanje mnenja, ne glede na to, ali se z vsebino protestov strinjajo ali ne, odgovarja več kot 60% vprašanih.
  • Z mnenjem, da »tovrstni množični shodi predstavljajo večje tveganje za širjenje okužb s koronavirusom,« se strinjata dve petini (40%) vprašanih (17% »povsem«, 23% »bolj ja«), medtem kot se slaba tretjina (31%) s takšnim mnenjem »sploh ne strinja«, še dobra petina vprašanih pa tudi »bolj ne« (22%). Mnenje o tveganosti množičnih shodov za širjenje okužb je torej dokaj razdvojeno, a se večji del populacije z oceno tveganosti bolj ne strinja.

 

Osebno doživljanje epidemije manj negativno,  nezaupanje v delo vlade ostaja

Dojemanje trenutno situacije je tokrat nekoliko manj negativno, optimizem pa še nekoliko bolj izrazit. Po drugi strani je zaskrbljenost glede virusa tokrat zopet nekoliko višja.  Z ukrepi so prebivalci trenutno manj nezadovoljni, a zaupanje v delo vlade na področju omejevanja širjenja virusa še vedno ostaja in je na najnižji ravni, odkar izvajamo raziskavo.

  • Situacijo kot negativno opisuje 64% vprašanih, pred dvema tednoma je bilo takih kar 71% anketirancev. Dobra polovica vprašanih situacijo še vedno dojema kot »neprijetno, utrujajočo«.

  • Da gre situacija na bolje, tokrat odgovarja skoraj štiri petine vprašanih. Podoben delež anketirancev je tako nazadnje odgovoril konec februarja.
  • Po drugi strani je tokrat delež anketirancev, ki so zaskrbljeni zaradi novega koronavirusa, spet nekoliko višji in znaša 67%, kar je podobno kot konec marca.
  • Da so ukrepi prestrogi, tokrat odgovarja 57% vprašanih. Manj je tudi takih, ki ocenjujejo, da so ukrepi premalo strogi (15%).

  • Delež vprašanih, ki vladi (bolj) ne zaupajo pri delu na področju omejevanja širjenja virusa pa kljub temu ostaja visok – 79% anketirancev vladi ne zaupa pri delu na področju omejevanja širjenja virusa, skupna stopnja zaupanje je najnižja od avgusta lani in znaša -57 (avgusta lani -27).

 

Namera cepljenja višja, tokrat predvsem na račun že cepljenih

Da so se že, ali se še nameravajo cepiti, je zadnji vikend zopet odgovorilo več vprašanih – 57%. Da bi se zagotovo cepili ali so že cepljeni, je tokrat odgovorilo 41% vprašanih, pri čemer se je najbolj opazno povečal delež že cepljenih (23%). Nekoliko manj je tokrat takšnih, ki bi se verjetno cepili (16%). Teh, ki se ne bi cepili je tokrat manj – ena petina. Slaba četrtina odgovarja, da se zagotovo ne bodo cepili.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 30. april – 2. maj 2021, n=523; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup