Pesimizem glede razvoja dogodkov in osebno počutje se slabšata. Hkrati raste nezaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa.

Objavil/-a Valicon,

 

Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da se pesimizem glede razvoja dogodkov in osebno počutje slabšata. Hkrati raste nezaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa, ocena ukrepov za zajezitev pa je najbolj negativna po aprilu letos

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Več kot tri četrtine prepričanih, da gredo stvari na slabše

Zadnja meritev je pokazala občuten porast tistih, ki menijo, da gredo stvari v zvezi s širjenjem virusa precej na slabše, takih je trenutno 17% vprašanih (pred dvema tednoma 7%). Skupaj z vsemi, ki menijo, da gredo stvari na slabše, je zdaj že več kot tri četrtine takih, ki menijo da gredo stvari na slabše, kar je skoraj 10 odstotnih točk več kot pred dvema tednoma, ter zelo blizu oceni iz obdobja tik pred uradno razglasitvijo epidemije v Sloveniji v prvi polovici marca letos.


Slabša tudi ocena osebnega počutja
 

Pesimizmu glede razvoja dogodkov, ki se v zadnjem času stopnjuje, sledi tudi slabšanje ocene osebnega počutja. Odstotek takih, ki situacijo ocenjujejo kot bolj negativno, se je od zadnje meritve, ko smo zabeležili najslabšo oceno osebnega počutja do sedaj, še povečal in zdaj znaša več kot 60% vprašanih. Pri tem tokrat še posebej izstopa višji delež tistih, ki situacijo opisujejo kot »kritično, na trenutke kaotično«, ta delež se je podvojil iz 4 in 9%, kar je najvišja izmerjena vrednost do sedaj in je na ravni iz prvega obdobja epidemije konec marca letos. Še bolj pa je ta razlika očitna, če rezultate primerjamo z junijsko meritvijo, ko je bila situacija glede števila okužb in skladno s tem tudi razpoloženje prebivalcev, najboljše.                 


Prebivalce skrbi predvsem dolgotrajnost situacije

Zaskrbljenost na splošno se sicer giba na podobnem nivoju kot že od konca junija, ko je število okužb spet začelo naraščati. V zadnji meritvi opažamo predvsem porast strahu pred dolgotrajnostjo trenutne situacije, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom višja za približno sedem odstotnih točk. Nepredvidljivost razmer in prihod hladnejših mesecev, za katere se pričakuje tudi poslabšanje situacije glede števila okužb, sta v kombinaciji z ostalimi dejavniki najverjetneje vplivala tudi na ta vidik osebnega doživljanja razmer.Ukrepi vlade za zajezitev širjenje virusa zopet ocenjeni bolj kritično

Večina vprašanih ukrepe ocenjuje kot prestroge, delež takih je sedaj 43%. Podobno visoke vrednosti smo zaznavali v mesecu aprilu, ko je bilo gibanje omejeno na občino stalnega prebivališča.

Glede na to, da so prebivalci po eni strani bolj zaskrbljeni in pesimistični glede širjenja virusa, po drugi strani pa izražajo nezadovoljstvo z ukrepi vlade za zajezitev širjenja virusa, lahko sklenemo, da ne gre toliko za oceno strogosti ukrepov kot za oceno neprimernosti ali celo nerazumevanje, čemur bomo v raziskavi v prihodnje namenili posebno pozornost.


Nezaupanje vladi v zvezi z ukrepanjem glede omejevanja koronavirusa raste

Glede na te rezultate zato ne preseneča, da je v zadnjih dveh tednih občutneje padlo tudi zaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa. Vladi bolje ne zaupa 64% prebivalcev (35% bolj ne zaupa, 29% sploh ne zaupa), medtem ko vladi bolj (19%) ali povsem (10%) zaupa manj kot 30% vprašanih, dobrih 7% je neopredeljenih. Stopnja zaupanja med opredeljenimi, ki je izračunana kot razlika med pozitivnimi in negativni odgovori, se je tako občutneje znižala, na -37 (v pretekli meritvi – 25, pred mesecem dni -27).


###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 18. – 21. september 2020, n=525; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup

Celotno sporočilo za javnost je dostopno na povezavi.