Tokrat manj optimizma, čeprav večina še vedno optimistična glede razvoja dogodkov. Slabša tudi ocena situacije glede na stanje pred epidemijo.

Objavil/-a Valicon,

Realizirana in izražena namera cepljenja ostajata le nekoliko nad 60%.

 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Večina indikatorjev stagnira, ali pa kažejo na manj pozitivno doživljanje trenutne situacije kot v preteklih tednih

V tokratni meritvi opažamo, da večina indikatorjev, s katerimi merimo doživljanje trenutne situacije in osebno počutje, ostaja na istem nivoju, ali pa se je celo poslabšala. Kljub nizkemu številu okužb tokrat zaznavamo manj optimizma, poslabšala se je tudi ocena situacije glede na stanje pred epidemijo. Trend normalizacije razmer se tako očitno ustavlja, v nekaterih pogledih morda celo poslabšuje, kljub temu da je osebno doživljanje razmer doseglo šele vrednosti iz začetka prvega vala epidemije.

  • Indeks normalnosti, ki predstavlja razliko med seštevkom pozitivnih in negativnih odgovorov za oceno osebnega doživljanja razmer, ostaja na podobni ravni kot pred dvema tednoma (4). To je sicer še vedno najvišja vrednost, odkar smo s koncem lanskega poletja zaznali občuten padec tega indeksa, a je po drugi strani primerljiva z obdobjem marca lani, oziroma dva tedna po prvem zaprtju države, ko smo izmerili najnižje vrednosti osebnega počutja v prvem valu.

  • Pri Indeksu zaskrbljenosti prav tako nismo zaznali večjih sprememb v primerjavi s prejšnjo meritvijo in tako ostajamo na podobni ravni kot v začetku junija lani (6), ko je bila zaskrbljenost glede epidemije precej nizka. Najnižjo vrednost (-7) smo sicer dosegli le malo pred tem – maja lani.
  • Po drugi strani je Indeks optimizma, ki predstavlja razliko med deleži odgovorov gre (zelo) na bolje in gre (zelo) na slabše, po nekajmesečnem obdobju rasti, tokrat spet občutno nižji (69). V primerjavi z dvema tednoma nazaj, je nižji za 19 točk, kar pa kljub vsemu ostaja ena višjih vrednosti v zadnjem letu.

  • Tudi ocena situacije glede na stanje pred epidemijo se je tokrat poslabšala. Razlika med deležem teh, ki menijo da je njihovo življenje slabše ali precej slabše, in deležem teh, ki odgovarjajo, da je njihovo življenje boljše ali precej boljše kot pred epidemijo, je dosegla vrednost -40, kar je, po krajšem obdobju izboljšanja, ponovno slabša ocena.

  • Indeks potrošnje, ki predstavlja razliko med dejanskim in pričakovanim povečanjem, oziroma znižanjem potrošnje tokrat znaša -10, kar je v primerjavi s prejšnjo meritvijo spet boljši rezultat, primerljiv s koncem maja, ko smo izmerili najvišjo vrednost tega indeksa. Tudi indeks finančnega stanja, ki predstavlja razliko med aktualnim in pričakovanim izboljšanjem, oziroma poslabšanjem finančnega stanja je ponovno na ravni iz konca maja (6), kar v primerjavi s preteklimi meritvami sicer predstavlja vnovičen padec, a ta zaenkrat še ne predstavlja večjega poslabšanja glede na rezultate zadnjega leta.

 

Realizirana in izražena namera cepljenja ostajata okrog 60%

Tokratna meritev kaže, da se namera cepljenja še vedno giblje nekoliko nad 60% (gre za seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili), a z 61% stagnira na podobni ravni kot v preteklih meritvah. Delež cepljenih je tudi tokrat sicer nekoliko višji, a je skok manj izrazit kot smo opažali v zadnjem mesecu. Nekoliko nižji je delež teh, ki se bodo zagotovo cepili (iz 8% je padel na 6%), delež teh, ki odgovarjajo da se bodo verjetno cepili pa ostaja enak (8%). Nekoliko manj je tudi takih, ki se verjetno ne bodo cepili (17%, pred dvema tednoma 19%), je pa na ta račun očitno zrasel delež odločenih, da se zagotovo ne bodo cepili. Tako odgovarja 22% vprašanih. Minimalno in maksimalno dosegljiva stopnje precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let sta v primerjavi z dvema tednoma nazaj nekoliko nižji, prva je iz 68% padla na 66%, druga pa iz 80% na 78%.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 25.-27. junij 2021, n=524; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup