Stopnja zaskrbljenosti prebivalcev po zadnjih poplavah se umirja, a še vedno visoka. Prve ukrepe Vlade RS večina ocenjuje pozitivno, najvišja je ocena za organizacijo pomoči pri odpravljanju posledic.

Objavil/-a Valicon,

Prva redna meritev raziskave #Novanormalnost po poplavah. Z raziskavo #Novanormalnost od marca 2020 spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ključne politične in gospodarske okoliščine. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Stopnja zaskrbljenosti se umirja, a je še vedno zelo visoka

Stopnja zaskrbljenosti, ki jo izračunamo kot razliko med deleži odgovorov »sem bolj / zelo zaskrbljen-a« in »bolj nisem / sploh nisem zaskrbljen-a«, znaša še vedno visokih 62. V izredni meritvi takoj po poplavah, ki smo jo izvedli 7. avgusta (več tukaj: https://www.valicon.net/sl/2023/08/stopnja-zaskrbljenosti-prebivalcev-po-zadnjih-poplavah-visja-kot-kadarkoli-med-epidemijo-zadnji-vikend-vecina-opisuje-z-besedami-katastrofa-groza/), je ta stopnja znašala 79. V tokratni meritvi smo višjo stopnjo zaskrbljenosti izmerili glede rasti življenjskih stroškov oz. inflacije (90) in zaradi podnebnih sprememb oz. ekstremnih vremenskih pojavov (69). Rezultate prikazujemo v spodnjem grafu. Pri tem velja opozoriti na občutno spremembo zaskrbljenosti zaradi širjenja koronavirusa, ki je sicer negativna, a se je dvignila iz -60 v zadnjih treh mesecih pred avgustom, na -32 avgusta.

 


Večjega vpliva poplav na osebno doživljanje trenutne situacije ne zaznavamo

Indeks normalnosti, s katerim spremljamo osebno doživljanje aktualnih razmer, je dan po poplavah (7.8.) dosegel eno najnižjih vrednosti od marca 2020, to je -43. Takrat smo vprašanje prilagodili in ga vezali konkretno na poplave in posledice poplav. V tokratni redni meritve je vrednost indeksa normalnosti, izmerjenega s standardnim vprašanjem o doživljanju trenutne situacije na sploh, že povsem v okvirih, ki smo jih vajeni zadnje mesece, to je 14. Spodnji graf prikazuje primerjavo deležev odgovorov na vprašanje v izredni meritvi dan po poplavah, ter dobrih deset dni kasneje, v okviru redne meritve. Pri tem še enkrat opozarjamo, da smo v izredni meritvi 7. avgusta v vprašanju izrecno navedli poplave in posledice poplav, za to je ta primerjava bolj indikator tega, v kolikšni meri je naravna katastrofa vplivala na počutje prebivalcev na sploh, deset in nekaj dni kasneje.


Ocena prvih ukrepov vlade: dobra trojka.

Dosedanje ukrepe in odzive Vlade RS v zvezi s poplavami kot bolj ustrezne ocenjujeta dobri dve petini vprašanih (43%), enako visok delež (43%) pa kot »deloma ustrezne, deloma neustrezne«. Podobno visoke deleže smo izmerili tudi v izredni meritvi dan po poplavah. Najprej smo sicer preverili, kako dobro so sploh seznanjeni z ukrepi vlade. Dobrih 60% jih meni, da so dobro (49%) ali zelo dobro (11%) seznanjeni »z ukrepi Vlade RS za sanacijo in blažitev posledic poplav, ki so med 4. in 6. avgustom prizadele večji del Slovenije«, 31% jih meni, da bolj slabo, dobrih 8% pa, da so zelo slabo seznanjeni s temi ukrepi. V tokratni meritvi pa smo po oceni ukrepov spraševali tudi bolj podrobno, kar prikazujemo v spodnjem prikazu. Ukrepe so anketiranci ocenjevali s šolskimi ocenami od ena (nezadostno) do pet (odlično), pri čemer so lahko odgovorili tudi, da za posamezno področje ne morejo podati ocene. V grafu so tako prikazani deleži za vseh šest možnih odgovorov, ukrepi so razvrščeni glede na seštevek ocen štiri in pet, na koncu je dodana tudi povprečna vrednost za oceno, brez tistih, ki ocene niso mogli podati.

Pri vseh sedmih področjih ukrepov je več kot polovica vprašanih podala oceno tri ali več. Trenutno je najvišje ocenjena organizacija pomoči pri odpravljanju posledic, skoraj polovica je podala oceno štiri (prav dobro) ali pet (odlično), še dobra petina oceno tri (dobro). Sledi komuniciranje z državljani ter sanacija poplavljenih območij. To so tudi tri področja ukrepov, ki jih je ocenjeval največji delež vprašanih (blizu ali več kot 90%). Nižji kot je delež tistih, ki so ocenili, da sploh lahko ocenijo ukrepanje vlade na določenem področju, nižja je tudi skupna ocena. Z izjemo finančne pomoči prizadetim prebivalcem (opozarjamo, da je bila anketa izvedena pretekli vikend), je povprečna ocena ukrepov na vseh ostalih področjih tri ali več.


Porast zaupanja v delo vlade

Dogajanje med in po poplavah 4.-6. avgusta je pozitivno vplivalo na stopnjo zaupanja v delo vlade Roberta Goloba. Po tem, ko je ta stopnja v začetku tega leta padla v negativno območje, kar pomeni, da je delež tistih, ki vladi (bolj ali sploh) ne zaupajo višji od deleža tistih, ki vladi (bolj ali zelo) zaupajo, se je v zadnji meritvi vrnila v območje pozitivnega. Če smo še julija izmerili drugo najnižjo vrednost stopnje zaupanja v vlado (-17), ta avgusta znaša +1, kar je prva izmerjena pozitivna stopnja po decembru 2022. Najvišja do sedaj izmerjena stopnja zaupanja tej vladi je sicer +22 ob nastopu te vlade junija 2022, najnižja pa -18 marca letos. Za primerjavo, predhodna Janševa vlada je zadnji mesec vladanja aprila 2022 zabeležila stopnjo zaupanja -46.


Visoka stopnja pripravljenosti prebivalcev za pomoč ljudem ne usiha

Anketirance smo vprašali še, »Ali ste vi osebno na kakršenkoli način udeleženi pri pomoči ljudem, ki jih je prizadela poplava?«. Več kot polovica vprašanih (57%) sodeluje v pomoči na tak ali drugačen način. Glede na odgovore na enako vprašanje prvi dan po poplavah je tokrat občutno višji delež tistih, ki trdijo, da pomagajo finančno, medtem ko se deleži tistih, ki pomagajo neposredno ali materialno, niso bistveno spremenili. Odgovore prikazujemo v spodnji tabeli (možnih je bilo več odgovorov, zato seštevek ni 100%).


###

Dostop do podatkov

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, izredna meritev 18. – 21. avgust 2023, n=514; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup