Zadržanost in previdnost sta prevladujoča odziva na nedavno odprtje nekaterih lokalov in storitev

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost, skladno s postopno normalizacijo razmer v državi, prehajamo na tedensko merjenje namesto dnevnega. Raziskava bo še naprej spremljala ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki bodo v omejenem obsegu še naprej dostopni javno, o najnovejših rezultatih vas bomo obveščali vsak četrtek.

Splošna zaskrbljenost je prvič padla pod 60%

Prvič, odkar spremljamo odziv prebivalcev ob pojavu novega koronavirusa, je splošna zaskrbljenost padla pod 60% in znaša zdaj 57%. Trend kaže na hitrejše padanje kot v preteklih tednih, kar je verjetno odraz dogodkov zadnjega tedna, od bolj občutnega sproščanja ukrepov, do objave rezultatov o okuženosti in prekuženosti z novim koronavirusom v Sloveniji. Ocena ukrepov za zajezitev širjenja virusa se je sicer zopet zaostrila, da so ukrepi prestrogi, ocenjuje 39% vprašanih, po tem, ko je zadnji vikend ta delež že padel na 30%. Povišanje tega deleža pripisujemo soočenju z uporabo nekaterih sproščenih storitev v novih razmerah, morda pa na dvig tega deleža vpliva tudi presoja rezultatov prej omenjene raziskave, ki kaže na relativno nizek delež razširitve virusa po državi.

 

Množično odobravanje sproščanja ukrepov in odpiranja lokalov, toda…

Velika večina anketirancev v tokratni meritvi, skoraj 90% vseh vprašanih, odobrava odpiranja lokalov in storitev, toda k uporabi pristopajo precej zadržano. Slaba petina (19%) je »komaj čakala« na odprtje in je vsaj eno od ponovno odprtih storitev tudi že uporabila v preteklih dnevih. Mnogo več je zadržanih – skoraj dve petini vprašanih (39%) pravi, da sicer odobravajo odpiranja, da pa bodo z uporabo počakali še vsaj do prihodnjega tedna. Slaba tretjina (31%) odprtja prav tako odobrava, a ima pri tem občutek, da se stvari odpirajo brez pravega načrta. Da bi to lahko botrovalo k drugemu valu okužb in da zato temu nasprotujejo, meni le 3% vprašanih.

 

 

„V ponedeljek se je sprostilo več ukrepov, odpirajo se lokali, frizerski saloni, cerkve, manjše trgovine in podobno. Katero od spodnjih stališče je vam najbližje?“

5. – 7- maj
n = 502

Komaj sem čakal na ta odprtja, uporabil sem že vsaj eno od teh storitev

19%

Odobravam to odprtje, a teh storitev še ne bom uporabil/a v tem tednu

39%

Odobravam, a imam občutek da se stvari odpirajo brez pravega načrta

31%

Odprtja ne odobravam, za to je še prezgodaj

8%

Odprtju nasprotujem, to bo povzročilo drugi val okužb

3%

 

»Previdnost« je najpogosteje izraženo občutje ob odpiranju lokalov

Slaba tretjina vprašanih je kot občutje, ki najbolje opisuje njihovo počutje ob odpiranju lokalov in storitev ter postopnem vračanju življenja v stare tirnice, izbralo »previdnost« (31%), kar je najpogosteje izraženo občutje. Sledi »naklonjenost« (21%), desetina vprašanih pa izraža »negotovost« (8%) ali celo »strah (2%). Dobra tretjina vprašanih je torej po odprtju določenih lokalov in storitev razpoloženih pozitivno, dobri dve petini sta »zadržani« ali »previdni«, medtem ko je dobra desetina do tega »ravnodušnih, desetina pa negativno razpoloženih.

 

 

»V teh dnevih se z odpiranjem določenih lokalov in storitev življenje počasi vrača v stare tirnice. Kateri od spodnjih občutkov najbolje opisuje vaše počutje ob tem?«

5. – 7. maj
n = 502

Veselje

14%

Naklonjenost

21%

Zadržanost

12%

Ravnodušnost

11%

Previdnost

31%

Negotovost

8%

Strah

2%

 

###

Dostop do podatkov

Podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 5.-7. maj 2020, n=502;  Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske razskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00
  2. [email protected]
  3. www.valicon.net
  4. @valicongroup

Sporočilo za javnost je dostopno tukaj.
Slikovna gradiva pa na spodnjih povezavah:
Slika 1: Splošna zaskrbljenost
Slika 2: Ocena ukrepov
Slika 3: Odobravanje sproščanja ukrepov
Slika 4: Občutki sproščanje ukrepov