91% vprašanih do konca leta pričakuje nov val okužb, 85% pa vnovično zaprtje države.

Objavil/-a Valicon,

Večina odgovornost za širjenje virusa pripisuje neupoštevanju ukrepov. Obveznemu cepljenju sta naklonjeni dve petini vprašanih.

 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

91% vprašanih do konca leta pričakuje nov val okužb

V tokratni meritvi smo poleg standardnih kazalcev doživljanja epidemije preverjali tudi, kako anketiranci ocenjujejo nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s širjenjem virusa. Na vprašanje Ali menite, da nas v povezavi s koronavirusom letos čaka nov val okužb? , je le slaba desetina (9%) odgovorila, da letos novega vala okužb ne bo, vsi ostali pa so mnenja da bo ta slej ko prej prišel. Od tega slaba petina vprašanih odgovarja da je nov val že tukaj, 37% vprašanih ga pričakuje do konca poletja, dobra tretjina je mnenja, da bo nov val prišel jeseni, 3% vprašanih pa meni da ga lahko pričakujemo pozimi. Ko smo lani ob podobnem času zastavili podobno vprašanje je bilo vzdušje precej bolj optimistično, saj skoraj tretjina vprašanih novega vala okužb ni pričakovala v tekočem letu, od tega je bilo 28% anketirancev mnenja da drugega vala ne bo (22% bolj verjetno ga ne bo, 6% zagotovo ga ne bo).

Anketiranci podobno kot pred pol leta odgovornost za širjenje virusa v večini pripisujejo »ljudem«

Preverjali smo tudi, komu ali čemu ljudje pripisujejo odgovornost za širjenje okužb. Večina je mnenja, da smo tako ali drugače za širjenje virusa odgovorni predvsem ljudje sami, kar je podobno kot decembra lani, ko smo zastavili podobno vprašanje. Slaba polovica (47%) namreč odgovarja, da je razlog za širjenje okužb neupoštevanje ukrepov, 42% pa jih meni, da so za širjenje virusa odgovorni ljudje na splošno. Enak odstotek kot razlog navaja nizko precepljenost. Sledijo ti, ki odgovornost tako ali drugače pripisujejo odgovornim v državi, dve petini jih je namreč mnenja, da razlog tiči v slabem nadzoru nad osebami, ki v državo prihajajo iz tujine, dobra tretjina vprašanih (35%) pa odgovornost pripisuje politiki kot celoti oz. vladi. Ti deleži se niso bistveno spremenili v primerjavi s pol leta nazaj, je pa tokrat precej opazna razlika pri številu anketirancev, ki navajajo, da so podatki prirejeni in v resnici ni tako hudo (26%) – lani decembra je to kot razlog za slabo epidemiološko sliko v Sloveniji navedlo le 2% vprašanih. Tokrat je četrtina  vprašanih odgovorila tudi, da za širjenje okužb ni odgovoren nihče posebej, ampak da je to pač virus, kar je nekoliko več kot pred pol leta, ko se je za ta odgovor odločilo 17% anketirancev. Približno petina anketirancev je kot razlog za širjenje okužb tokrat navedla še medije (23%), sistem sproščanja ukrepov (21%) in strokovno svetovalno skupino vlade (20%), opoziciji pa je odgovornost pripisalo 14% vprašanih.

85% vprašanih jeseni pričakuje vnovično zaprtje države

Po napovedi predsednika Janeza Janše, da nas v primeru, da Slovenija do konca poletja ne doseže 70-odstotne precepljenosti, jeseni čaka novo zaprtje (opomba: anketa je bila izvedena pretekli vikend, pred četrtkovo novinarsko konferenco), smo anketirance povprašali tudi, ali jeseni pričakujejo vnovično zaprtje države. Kar 85% vprašanih je mnenja, da bo do zaprtja prišlo, od tega jih je 39% mnenja da zagotovo, 46% pa da verjetno. 13% anketirancev je odgovorilo, da do zaprtja verjetno ne bo prišlo, le 2% pa, da zagotovo ne bo pršilo.

Obveznemu cepljenju nasprotuje dobra polovica vprašanih, podpora precej višja med cepljenimi in tistimi, ki se nameravajo cepiti

Zanimalo nas je tudi, kakšen odnos imajo anketiranci do obveznega cepljenja proti Covid -19. Dobra polovica (53%) obveznemu cepljenju nasprotuje, od tega večina (41%) v celoti, 12% pa deloma. Petina anketirancev odgovarja, da obvezno cepljenje delno podpira, podoben delež (21%) pa, da obvezno cepljenje podpira v celoti, 6% je neopredeljenih.

Pri tem so pričakovano velike razlike med tistimi, ki so se že ali se še nameravajo cepiti, in temi, ki se ne nameravajo cepiti. Praktično vsi, ki se zagotovo ne bodo cepili, so odgovorili tudi, da obveznemu cepljenju nasprotujejo v celoti. Obveznemu cepljenju v celoti nasprotuje tudi visok odstotek (77%) teh, ki se verjetno ne bo bodo cepili. Po drugi strani je podpora obveznemu cepljenju največja med tistimi, ki so že cepljeni ali se bodo cepili zagotovo, saj 39% že cepljenih obvezno cepljenje podpira v celoti, 30% pa delno, medtem ko enak odstotek teh, ki se bodo cepili zagotovo, obvezno cepljenje podpira v celoti, 39% pa delno. Največ neodločenih (12%) je v skupini tistih, ki odgovarjajo, da se bodo verjetno cepili.

###

Dostop do podatkov

Podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 9-11. julij 2021, n=512;  Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske razskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup