V 2023 vstopamo z negativnimi občutki glede družbene in politične situacije, zasebno več optimizma

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ključne politične in gospodarske okoliščine. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija

 

Začetek leta prinaša bolj negativno doživljanje družbene in politične situacije, v ospredju tudi ekonomske teme  

V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost smo preverjali, kakšno je razpoloženje javnosti glede družbene in politične situacije na začetku leta, ter kako se je situacija spreminjala glede na lansko leto. Podrobneje smo izmerili tudi, kakšna so naša pričakovanja za letošnje leto.

  • Leto začenjamo s precejšnjim padcem indeksa normalnosti, ki je rastel vse od septembra lani, tokrat pa je padel iz vrednosti ena lani decembra, na -10.

  • Višji je tudi delež anketirancev, ki ocenjujejo, da ima aktualno politično dogajanje večji vpliv na njihovo vsakdanje življenje (tokrat znaša 29%, lani konec leta 23%). Ta delež sicer raste od oktobra lani, trenutno pa je primerljiv z majem 2022. Podobno je več tudi anketirancev, ki jih skrbi trenutna politična situacija v državi (decembra lani je bilo takih 60% anketirancev, januarja letos 65%). Precej je padlo tudi zaupanje v delo vlade pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa in vodenje države na splošno. Beležimo namreč najnižjo stopnjo zaupanja, odkar deluje vlada Roberta Goloba (-9).

 

  • Poleg večjega fokusa na trenutno politično situacijo v državi velik delež anketirancev ocenjuje, da ima velik vpliv na njihovo življenje še inflacija (dobre tri četrtine anketirancev), morebitna gospodarska recesija (41%) in morebitno pomanjkanje dobrin, hrane in energentov (39%).

  • Razlika med pričakovanim/ aktualnim izboljšanjem oz. poslabšanjem finančnega stanja tokrat znaša -32, kar je sicer precej bolje kot septembra 2022, ko je dosegla najnižjo raven, odkar spremljamo ta indeks (-46), a vseeno slabše kot konec leta lani, ko je bila stopnja finančnega stanja -28. 

  • V primerjavi z decembrom 2022 je višji tudi delež anketirancev, ki so osebno zelo zaskrbljeni zaradi širjenja virusa SARS CoV-2. Ta je iz 6% narasel na 10%. Delež anketirancev zaskrbljenih zaradi širjenja virusa SARS CoV-2., v primerjavi z nezaskrbljenimi je sicer manjši, oziroma primerljiv z novembrom lani (38%), ko smo zabeležili večji padec zaskrbljenih glede na poletje 2022.

  • V tem obdobju se je izboljšala tudi ocena situacije glede širjenja koronavirusa, saj je 83% anketiranih menilo da se situacija izboljšuje, v zadnjih dveh meritvah pa je ta delež spet padel na 72%. Ocena deleža okuženih in indikator, ki predstavlja unijo vseh vsaj enkrat cepljenih IN/ALI s PCR testom potrjeno okuženih oziroma tistih, ki so »povsem prepričani«, da so že bili okuženi, čeprav niso bili testirani (PC delež), ostajata na približno isti ravni že nekaj mesecev.

  • Začetek leta prinaša tudi nekoliko večji delež anketirancev (55%), ki trenutno situacijo dojemajo kot bolj negativno, v primerjavi s koncem lanskega leta (50%).

 

Večina anketirancev še kar optimističnih glede njihovega življenja v letu 2023, pričakovanja za situacijo v družbi in svetu bolj pesimistična.

Večina (39%) anketirancev je sicer mnenja, da bo njihovo življenje enako dobro kot v letu 2022, slaba četrtina meni (23%), da bo boljše kot leta 2022, dobra petina (21%) je odgovorila, da bo prav tako slabo kot leta 2022, 17% pa jih meni, da bo slabše kot leta 2022.

Po drugi strani natanko tretjina vprašanih meni, da bo leta 2023 situacija v družbi in svetu tako slaba kot v preteklem letu, četrtina jih odgovarja, da bo tako dobra kot leta 2022, 29% jih pravi, da bo slabša, najmanj -13%, pa da bo boljša.

 

###

Dostop do podatkov

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 21.-23. januar 2023, n=516; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup