Obvezno karanteno po prihodu s Hrvaške večina ocenila kot prepozen ukrep. Tretjina vladi zaupa pri ukrepanju v zvezi z omejevanjem širjenja virusa, več kot polovica ne.

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Več kot polovica meni, da je karantena prepozen ukrep, četrtina, da je pretiran

Da je obvezna karantena po prihodu s Hrvaške pravi ukrep, meni dobra petina vprašanih (21%), medtem ko jih več kot polovica meni, da je ukrep prepozen (52%), slaba četrtina pa, da je pretiran (24%).

S tezo, da so glavni vir za porast okužb na Hrvaškem in posledično v Sloveniji nočni klubi in neodgovorno ravnanje mladih, se povsem strinja polovica vprašanih, do neke mere še skoraj četrtina.

Zaupanje vladi v zvezi z ukrepanjem za preprečevanje virusa višje kot aprila

Zaupanje vladi, v zvezi z ukrepanjem za preprečevanje širjenja virusa, je nižje od nezaupanja, saj skoraj 60% prebivalcev vladi ne zaupa (33% bolj ne zaupa, 26% sploh ne zaupa), medtem ko vladi bolj (21%) ali povsem (13%) zaupa dobra tretjina vprašanih, dobrih 7% je neopredeljenih. Stopnja zaupanja (razlika med deležem pozitivnih in negativnih odgovorov, brez neopredeljenih) tako znaša -27, kar pa je še vedno občutno boljši rezultat, kot ga je vlada dosegala aprila (-44), ko smo preverjali zaupanje v ključne institucije v času epidemije, in za polovico boljši od zadnje meritve zaupanja v institucije, v okviru raziskave Ogledalo Slovenije junija letos, ko je bila stopnja zaupanja v vlado -55. V vprašanju smo sicer poudarili, da naj se do zaupanja opredelijo v kontekstu ukrepanja glede širjenja koronavirusa, ne glede na to, ali to vlado sicer podpirajo, ali ne. 

Več kot dve tretjini prepričanih, da gredo stvari na slabše

Še dva tedna nazaj je bil večji del prebivalcev mnenja, da se stvari izboljšujejo, da gredo stvari na slabše je takrat menilo dobrih 41% prebivalcev. Zadnja meritev pa kaže na občuten porast teh, ki menijo da gredo stvari na slabše (68% vprašanih).

»Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji na bolje ali na slabše?«

7. – 10. avgust

n = 593

21. – 23. avgust

n=523

RAZLIKA

Precejšnje slabšanje

5%

8%

+ 3

Slabše

37%

60%

+ 23

Izboljševanje

54%

27%

 – 27

Precejšnje izboljševanje

5%

5%

n.s.

 

Po drugi strani se ostali indikatorji niso bistveno spremenili. Zaskrbljenih je trenutno 62% prebivalcev, kar je skoraj isti rezultati kot pred dvema tednoma, malenkost večja je razlika pri oceni ukrepov za zajezitev širjenja, kjer se je nekoliko zmanjšal delež tistih, ki ocenjujejo ukrepe kot ravno pravšnje in obenem povečal delež tistih ki menijo, da so ukrepi preveč strogi- takih je trenutno 28%, dva tedna nazaj  pa 21%.

 

Da je virus naravnega izvora, verjame le še manj kot polovica vprašanih

Ponovno smo preverili mnenje prebivalcev o izvoru virusa. Da je ta naravnega izvora, meni 44% vprašanih, pri čemer pa polovica njih meni, da je na človeka preskočil iz živali (22%), druga polovica pa, da je v naravo ušel iz laboratorija zaradi človeške napake (13%) oziroma, da je bil namerno izpuščen iz laboratorija (9%). V primerjavi s koncem maja jih danes značilno več meni, da je bil virus ustvarjen v laboratoriju  in namerno izpuščen v naravo, takšnih je danes že več kot četrtina (27%), za pet odstotnih točk pa je več tudi tistih, ki se o tem ne morejo opredeliti. Zaupanje v razlago o naravnem izvoru virusa se je tako zmanjšalo iz 57% na 44%, nagnjenost k razlagi o umetnem izvoru in/ali namerni izpustitvi virusa v naravo pa se je v tem času povečala iz 30% na 36%. Da virus sploh ne obstaja oz. da zanj obstajajo druge razlage (med odgovori prevladujejo različne zarote oz. dvom v resnični obstoj oz. nevarnost virusa), meni 12% vprašanih, približno enako kot pred tremi meseci.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 21.-23. avgust 2020, n=523; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup