Samozaščitno ravnanje še vedno na visoki ravni. Vedno manj tistih, ki pričakujejo upad okužb, tretjina prepričana, da je drugi val že tu.

Objavil/-a Valicon,

Namera za namestitev aplikacije za sledenje stikov z okuženimi ostaja nizka.

 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Skoraj tretjina prepričana, da je drugi val že tu, le šestina še meni, da ga ne bo

Takoj po uradnem koncu epidemije je 28% vprašanih menilo, da drugega vala okužb bolj verjetno (22%) ali zagotovo (6%) ne bo, dva meseca kasneje je takšnih le še 16% (12% verjetno, 4% zagotovo ne). Na drugi strani je 30% vprašanih prepričanih, da smo že priča drugemu valu okužb, medtem ko je pred dvema mesecema le 9% vprašanih menilo, da nas drugi val čaka že čez mesec ali dva, torej v času tokratne meritve. Rezultati kažejo na premik k bolj realistični oceni širjenja okužb, čemur bi moralo slediti tudi upoštevanje priporočil NIJZ in navodil za samozaščitno ravnanje, zato smo v tokratni meritvi preverili tudi te indikatorje (rezultati so predstavljeni v nadaljevanju).

 

 

Mesec dni po najavi uvedbe aplikacije namera za namestitev nič večja

Takoj po sprejetju zakona, ki predvideva uvedbo aplikacije za sledenje stikov z okuženimi, smo izmerili namero za namestitev in ocenili, da si bo aplikacijo namestilo kvečjemu 27% prebivalcev v starosti med 18 in 75 let. Mesec dni kasneje je ta ocena skoraj enaka, zdaj jo ocenjujemo na 28%. Nekaj več je takšnih, ki niso odločeni (+7), znižal pa se je delež tistih, ki namestitvi niso naklonjeni (-5), a tudi tistih, ki so namestitvi bolj naklonjeni (-2), zato je končna ocena za namestitev na približno enaki ravni kot pred mesecem dni.

 

Samozaščitno ravnanje ostaja na relativno visoki ravni

Večina prebivalcev ohranja navade, pridobljene ob začetku epidemije, ki se tudi po uradnem koncu epidemije in dva meseca zatem, niso spremenile, če sodimo po izjavah anketirancev. Pogostejše umivanje in redno razkuževanje rok ter izogibanje javnim notranjim prostorom, kjer se zadržuje večje število ljudi, ostaja v navadi za večino vprašanih, za približno polovico v celoti, za približno tretjino vsaj delno. Lokalom in drugim podobnim javnim prostorom se še vedno izogiba tretjina vprašanih, kar je nekoliko manj kot ob uradnem koncu epidemije.

 

Spoštovanje fizične razdalije ostaja v notranjih prostorih, manj pri osebnih stikih

Fizično razdaljo anketiranci v veliki meri spoštujejo predvsem v notranjih javnih prostorih (trgovine, uradi,…) in lokalih, v prvem primeru malenkost manj kot konec maja, v drugem malo bolj, kot konec maja. Pri lokalih sicer zaznavamo občutnejšo spremembo v obisku, konec maja je 23% vprašanih na to vprašanje odgovorilo, da za njih ni relevantno, zdaj le še 7%. Prebivalci so se torej v tem času nekoliko sprostili pri obiskovanju lokalov, ne pa tudi pri vzdrževanju fizične razdalje v lokalih, ki ostaja na relativno visoki ravni. V nekoliko manjši meri se fizična razdalja spoštuje na zunanjih javnih površinah a tudi tu ostaja na visoki ravni – četrtina se tega striktno drži, polovica če je to možno. Smo se pa pri spoštovanju fizične razdalje precej bolj sprostili pri osebnih stikih, predvsem v stikih s sorodniki in prijatelji, v manjši meri, a vseeno občutno, pa v stikih z znanci, sodelavci, kolegi.

 

 ###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 7.-10. avgust 2020, n=593; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup