Porast deleža prebivalcev, ki poročajo o slabšem finančnem stanju in zmanjšanem obsegu potrošnje.

Objavil/-a Valicon,

Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da je zrasel delež prebivalcev, ki poročajo o slabšem finančnem stanju in zmanjšanem obsegu potrošnje. Delež zaposlenih na čakanju je ponovno občutno višji, zdaj je na ravni iz konca maja.

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Delež zaposlenih na čakanju ponovno občutno višji

Vsak četrti zaposlen je trenutno delovno neaktiven. Najbolj opazen je porast zaposlenih, ki so trenutno na čakanju, takih je 14%, kar je podoben delež kot konec maja, tik pred uradno razglasitvijo konca epidemije, ko je delež zaposlenih na čakanju počasi zopet začel padati (med spomladansko epidemijo se je delež delavcev na čakanju sicer gibal med dvajset in trideset odstotki). Že drugič zapored je opazno višji tudi delež zaposlenih v bolniškem stažu, to je 5%. Natanko tri četrine zaposlenih je delovno aktivnih, pri čemer slaba polovica ocenjuje (44%), da ima podoben obseg dela kot pred pojavom virusa, ena četrina poroča o povečanem obsegu dela, 6% pa jih ima skrajšan delovni čas.

 

Višji delež tistih, katerih finančno stanje je slabše, obseg potrošnje pa znižan

Preverjali smo tudi, kakšne so spremembe pričakovanega finančnega stanja in potrošnje med prebivalci. Na začetku epidemije smo v primerjavi s preteklim obdobjem zaznali porast deleža segmenta »pozornih«, torej tistih, ki pričakujejo poslabšanje finančnega stanja in so ali pa pričakujejo, da bodo znižali obseg potrošnje.  Tokrat opažamo, da se povečuje delež »prikrajšanih« (njihovo finančno stanje je že slabše, obseg potrošnje pa je znižan), predvsem na račun deleža pozornih. Razmerja med segmenti se tako zopet spreminjajo v smeri strukture, ki jo poznamo iz časov začetka gospodarske recesije septembra 2009. V tabeli primerjava z začetkom oktobra, ko je bila struktura še najbližje strukturi, ki jo poznamo iz časov gospodarske rasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizem glede razvoja dogodkov sicer raste, vendar…

Opažamo tudi, da se trend ponovnega optimizma, ki smo ga zaznali pred dvema tednoma, nadaljuje. Delež teh, ki menijo, da gre situacija na bolje, je trenutno enak deležu teh, ki menijo, da gre situacija na slabše. Podobno razmerje smo izmerili konec junija, ko se je število okužb počasi spet začelo povečevati in se je delež prebivalcev, ki so ocenjevali, da gre situacija na bolje, opazno zmanjšal.


Pri ostalih indikatorjih stanja v družbi ni zaznati večjih sprememb. Malenkost je padel delež prebivalcev, ki trenutno situacijo opisujejo kot negativno – takih je zdaj 63%, kar je še vedno precej več kot takih, ki jo dojemajo kot pozitivno.  Malenkost nižji je delež zaskrbljenih (75%, pred dvema tednoma 77%), a to ne spreminja dejstva, da je tri četrtine prebivalcev zaskrbljenih zaradi virusa.

 


###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 13.-15. november 2020, n=527; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected] 
www.valicon.net
@valicongroup