Manj kritičnosti do ukrepov in izboljšanje osebnega počutja. Delež anketiranih, ki odgovarja da se nameravajo cepiti, se približuje 60%.

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Tako ukrepi za zajezitev širjenja virusa, kot za blaženje gospodarskih posledic epidemije, so ocenjeni manj kritično. Boljše je tudi osebno počutje, a zaskrbljenost še vedno visoka.

Po večjem sproščanju ukrepov v sredini februarja, v tokratni meritvi pričakovano opažamo manj kritičnosti do ukrepov. Skladno s tem, se je izboljšalo tudi osebno doživljanje razmer, še naprej pa raste tudi delež teh, ki menijo da gre situacija na bolje. Dobri dve tretjini vprašanih je še vedno (bolj) zaskrbljenih zaradi trenutnih razmer.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni indikatorji doživljanja trenutnih razmer, ki v primerjavi s predhodno meritvijo najbolj izstopajo:

  • Delež anketirancev, ki menijo, da gre situacija na bolje, še naprej raste. Takih je trenutno 80% vprašanih, pred dvema tednoma 76%.

  • Sproščanje nekaterih ukrepov v sredini februarja, se pričakovano odraža tudi v manjši kritičnosti do ukrepov na splošno. Delež anketirancev, ki ukrepe za zajezitev širjenja virusa ocenjujejo kot prestroge, je padel za 11 odstotnih točk. Ukrepe kot take zdaj ocenjuje dobra polovica vprašanih, kot ravno pravšnje dobra četrtna anketirancev, delež teh, ki jih ocenjujejo kot premalo stroge, pa je iz 13% zrasel na 20%. Opazno manj je tudi takih, ki ukrepe ocenjujejo kot bolj neustrezne (37%). Delež anketirancev, ki menijo da so ukrepi bolj ustrezni sicer ostaja podoben kot pred dvema tednoma (14%), se je pa za deset odstotnih točk povečal delež teh, ki jih ocenjujejo kot deloma ustrezne, deloma neustrezne – takih je trenutno slaba polovica.

  • Podobna razmerja je moč opaziti pri oceni ukrepov za gospodarstvo, kjer se je prav tako najbolj povzpel delež teh, ki ukrepe ocenjujejo kot deloma ustrezne, deloma neustrezne. Takih je trenutno dobra polovica vprašanih.

  • Skladno z manjšo kritičnostjo do ukrepov, opažamo tudi izboljšanje osebnega počutja. Delež anketirancev, ki situacijo dojemajo kot »povsem brezupno«, je pred dvema tednoma dosegel najvišjo do sedaj izmerjeno vrednost (5%), tokrat pa opažamo da je ponovno nižji (2%). Manj je tudi vprašanih, ki situacijo dojemajo kot »kritično, na trenutke kaotično«. Delež teh je iz 11% padel na 7%. Skladno s tem je več (ena četrtina) takih, ki situacijo opisujejo kot »sprejemljivo, nekako gre« in kot »normalno glede na nove razmere« (15%). Večina situacijo še vedno dojema kot »neprijetno, utrujajočo«, a tu v primerjavi s prejšnjo meritvijo ni sprememb.

  • Delež tistih, ki situacijo opisujejo kot bolj negativno, tako še vedno vztraja nad 50%, a je v primerjavi z začetkom februarja nižji za 8 odstotnih točk.

  • Zaznali smo tudi rahel porast deleža zaskrbljenih. Ta se sicer giba nad 60% vse od konca junija lani, tokrat pa sta (bolj) zaskrbljeni dve tretjini vprašanih. Večino še vedno skrbi predvsem dolgotrajnost situacije, v primerjavi s prejšnjo meritvijo je njihov delež tokrat še malce višji (60%).

  • Še naprej raste delež prebivalcev, ki poznajo nekoga iz najožje okolice, ki je imel potrjeno okužbo. Takih je v tokratni meritvi slaba polovica.


Malo manj kot 60% anketiranih se namerava cepiti

Da so se že, ali se še nameravajo cepiti, tokrat odgovarja 57% vprašanih (podatek vključuje tudi tiste, ki so se že cepili, teh je približno odstotek). Zagotovo bi se jih tokrat cepilo 32%, kar je štiri odstotne točke več kot pred dvema tednoma, nekoliko višji je tudi delež teh, ki bi se bodo verjetno cepili (25%). Da se zagotovo ne bodo cepili tokrat odgovarja manj kot petina vprašanih, slaba četrtina pa, da se verjetno ne bodo cepili.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

Slikovni material je na voljo na spodnjih povezavah: 

Slika 1: Razvoj dogodkov
Slika 2: Ukrepi strogost
Slika 3: Ukrepi ustreznost
Slika 4. Ukrepi za gospodarstvo
Slika 5: Osebno počutje
Slika 6: Negativno doživljanje razmer
Slika 7: Zaskrbljenost
Slika 8: Bližina okužbe
Slika 9: Namera cepljenja

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 18.-22. februar 2021, n=511; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup