Asimetričnost epidemiološke krize – najbolj pesimistični so mlajši od 40 let

Objavil/-a Valicon,

Za delovna mesta so najbolj zaskrbljeni tisti s podpovrečnimi dohodki. Med kritičnimi do ukrepov vlade izstopajo mladi in generacija y.

 

V tokratnem sporočilu prinašamo vpogled v demografske lastnosti skupin, ki izstopajo pri posameznih ključnih indikatorjih, s katerimi spremljamo odziv javnosti na epidemijo in z njo povezanimi ukrepi in posledicami. Tudi v tem pogledu je namreč očitna asimetričnost, torej izrazito neenakomerna porazdelitev doživljanja epidemiološke krize in njenih posledic. Zato se v tokratni analizi osredotočamo na tiste družbene skupine, ki so v tem ali onem pogledu najbolj prizadete, oziroma imajo najbolj negativna pričakovanja – kdo se torej s krizo najbolj spopada.  

Ključni poudarki:

 • 16% najbolj zaskrbljenih v populaciji predstavljajo predvsem starejši od 54 let.
 • Med manj kot 10% tistih, ki menijo, da gredo stvari na slabše, izstopajo mlajši od 40 let.
 • Delovno neaktivnih je še vedno več kot tretjina, več kot vsak četrti je na čakanju.
 • Med zaposlenimi, ki so v skrbi za lastno delovno mesto, prevladujejo tisti s podpovprečnim osebnim dohodkom.
 • Negativna občutja doživljanja krize se povezujejo predvsem z negativnimi pričakovanji glede finančnega stanja in potrošnje.
 • Nad ukrepi vlade za ublažitev posledic krize so najbolj razočarani predstavniki generacije Y (starost med 36 in 45 let).
 • Ukrepe vlade za zajezitev širjenja kot prestroge v večji meri ocenjujejo mladi.

 

Najbolj zaskrbljeni so starejši od 54 let

Delež dokaj ali bolj zaskrbljenih se je zaenkrat umiril pri 73%, medtem ko je v drugi polovici marca že presegal 85%. Zelo zaskrbljenih je 16%, torej vsak šesti. Med temi izrazito odstopajo starejši od 55 let, vsak drugi prihaja iz skupine starejših od 55 let. Poleg njih med najbolj zaskrbljenimi izstopajo tudi delovno neaktivni in brezposelni, ter tisti, ki imajo otroke.

O slabšanju razmer poročajo predvsem mlajši od 40 let

Čeprav se je delež tistih, ki menijo, da gredo stvari v zvezi s širjenjem virusa na slabše, zelo znižal in je že od 8. aprila nižji od 10%, je v eni od družbenih skupin to mnenje bolj izrazito prisotno in to so mladi med 27 in 35 let, ki so delovno aktivni, ti predstavljajo več kot četrtino (27%) te skupine. Sicer je med temi, ki menijo, da gredo stvari na slabše, vsak drugi star med 20 in 39 let, dobrih 14% predstavljajo še nezaposleni oz. delovno neaktivni, starejši od 27 let.

Delovno neaktivnih še vedno več kot tretjina redno zaposlenih

Med tistimi, ki so trenutno delovno neaktivni, teh je 35%, je tri četrtine takšnih, ki so trenutno na čakanju (27%). Ostalih 8% predstavljajo zaposleni na rednem ali izrednem dopustu (3%) ali na bolniškem stažu (3%), 2% pa poročata o izgubi zaposlitve zaradi koronavirusa. Delež delovno neaktivnih se je sicer v zadnjih nekaj dnevih znižal, v tednu med 4. in 11. aprilom je ves čas presegal 40%. Znižanje tega deleža gre predvsem na račun manjšega deleža tistih, ki so bili takrat na dopustu ali na bolniškem stažu.

Skrb za delovno mesto izražajo predvsem tisti z nižjimi dohodki

Med redno zaposlenimi, ki izražajo skrb za lastno delovno mesto – ta se je stabiliziral na 17% – je dve tretjini takšnih, ki imajo podpovprečen osebni dohodek, to je do 1.100 EUR neto (64%), starostno izstopa skupina od 36 do 45 let (37%). Svetlejša plat te informacije je morda dejstvo, da po drugi strani izstopajo takšni, ki so samski (32%), oziroma ki nimajo otrok (44%).

Negativna občutja se povezujejo predvsem s pričakovanji finančnih posledic

Med tistimi, ki izražajo negativno občutenje trenutne situacije, teh je še vedno nekaj čez 40%, izstopa pa občutek »neprijetno, utrujajoče«, ni izstopajočih družbenih skupin, če se ozremo na demografske lastnosti. Obstaja pa velika razlika glede na pričakovanja glede finančnega stanja in potrošnje. Negativna občutja trenutnega stanja se najbolj očitno povezujejo z negativnimi pričakovanji, bodisi se je finančno stanje že poslabšalo ali pa pričakujejo, da se bo, zato so že ali pa bodo začeli omejevati tudi potrošnjo. Ta del populacije je tisti, ki jih je epidemiološka kriza najbolj prizadela.

Ukrepi vlade za ublažitev neustrezni za mlade in družinsko usmerjene

Med tistimi, ki vladne ukrepe za ublažitev gospodarskih posledic krize ocenjujejo kot neustrezne – teh je v povprečju okoli 10% – izstopajo mladi zaposleni do 35 let (22%), družinsko usmerjeni (24%) predstavniki generacije Y (35%) oziroma stari med 36 in 45 let (25%) – to je generacija, za katero že iz drugih raziskav vemo, da sodi med najbolj razočarane v slovenski družbi, med drugim za njih velja tudi nizka volilna udeležba.

Ukrepi vlade za zajezitev širjenja prestrogi predvsem za mlade

Med tistimi, ki vladne ukrepe za zajezitev širjenja virusa ocenjujejo kot prestroge, prevladujejo mladi – med dobrih 30% vseh, ki so jim ukrepi prestrogi, je več kot vsak drugi mlajši od 45 let (55%), izstopajo predvsem tisti v starosti od 26 do 45 let.

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Javnomnenjska raziskava 7. – 13. april 2020, n=1.801, Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Čas anketiranja:

 • prva meritev 11.-12. marec, n=1.129;
 • druga meritev 18.-19. marec, n=507;
 • dnevno merjenje poteka od 23. marca dalje, na dnevnem vzorcu okoli n=250;
 • večina podatkov v današnjem sporočilu se nanaša na obdobje od 7. do 13. aprila, n=1.801.

###

O družbi Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju zahodnega Balkana, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

 1. 01/ 420 49 00
 2. [email protected]
 3. www.valicon.net
 4. @valicongroup

Sporočilo za javnost je dostopno tudi na povezavi.