Informiranje o virusu, leto dni pozneje

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost v družbi Valicon spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Prva meritev je bila izvedena 11.-12. marca 2020, tik pred uradno razglasitvijo epidemije v Sloveniji, ter nekaj dni pred prvo uradno potrjeno smrtno žrtvijo bolezni Covid-19. V tednu, ko mineva eno leto od prvi potrjenih okužb v Sloveniji, v sodelovanju z RTV MMC objavljamo najbolj zanimive rezultate raziskave #Novanormalnost iz časov začetka epidemije marca in aprila lani, ter konec februarja in v začetku marca letos, ko se je število potrjenih okužb po daljšem času nekoliko umirilo, s tem pa so se pričeli sproščati tudi določeni ukrepi vlade za preprečevanje širjenja virusa. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Televizijske postaje in omrežje Facebook najpogostejši vir informacij o virusu

Domače TV postaje, njihovi spletni portali ter družbeno omrežje Facebook, ostajajo najbolj pogosti viri informiranja o aktualnih dogodkih v zvezi s koronavirusom in epidemijo. Okoli petina vprašanih spremlja navedene vire večkrat dnevno. Glede na stanje v drugi polovici aprila 2020 se je pogostost nekoliko znižala le pri spremljanju informacij na omrežju Facebook. Sledijo radijske postaje, dnevni časopisi in njihova spletna mesta ter Youtube, ki jih večkrat dnevno spremlja približno ena desetina vprašanih. Med temi se je glede na april 2020 pogostost nekoliko znižala le pri spremljanju informacij preko Youtube  kanalov.

Nižja pomembnost uradnih, višja pomembnost neformalnih virov informiranja

Glede na pomembnost vira pri informiranju o epidemiji in aktualnih dogodkih, anketiranci na prvo mesto postavljajo zdravniško stroko (46%), sledijo televizijske oddaje (44%). Slednje so v primerjavi z aprilom lani izgubile dokajšen del pomembnosti, saj je razlika glede na tisto obdobje -12 odstotnih točk, zdravniška stroka je medtem izgubila štiri odstotne točke. Sledijo »člani ožje družine (partner, starši sorodniki)«, ki jih kot pomemben vir navaja tretjina vprašanih, ta delež pa je v primerjavi z aprilom 2020 višji kar za deset odstotnih točk. Podobno rast pomembnosti doživljajo tudi »ožji prijatelji in znanci« (iz 13% na 19%), medtem ko so največ pomembnosti kot vir informacij o epidemiji in aktualnih dogodkih izgubili »vlada in njeni predstavniki«, pomembnost tega vira se je znižala kar za 14 odstotnih točk, iz 33% na 19%, ter se tako izenačila z »ožjimi prijatelji in znanci«. Glede na prvi val epidemije je torej leto dni kasneje pomembnost uradnih virov informiranja bistveno nižja, ravno obratno pa velja za neformalne vire informiranja, kar je zagotovo ena od najbolj zanimivih in verjetno tudi bolj indikativnih sprememb, pri dojemanju epidemije v drugem valu.

Po presoji anketirancev imajo na njihova mnenja največji vpliv strokovnjaki

Na vprašanje, »Kdo ima najpomembnejši vpliv na oblikovanje vaših mnenji in stališč do aktualne situacije?“, skoraj polovica vprašanih najpogosteje izbira odgovor »slovenski strokovnjaki in institucije« (44%), sledijo »slovenski mediji«. Oba vira vpliva sta sicer izgubila po devet odstotnih točk, glede na stanje pred letom dni. Že na tretjem mestu so »člani ožje družine« (33%, brez spremembe), najvišjo rast pa tudi tu dosegajo »ožji prijatelji, znanci«, s skoraj eno četrtino odgovorov (23%) in občutno rastjo devetih odstotnih točk glede na april 2020. Tudi tu je torej razviden večji vpliv neformalnih virov informacij. Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati, da gre za subjektivno presojo, ki je lahko v takšnih primerih podvržena fenomenu družbeno (ne)zaželenih odgovorov, poleg tega je vprašanje tudi, v kolikšni meri se posameznik sploh zaveda, kaj vse in v kolikšni meri vpliva nanj, zato so v takšnih primerih bolj kot absolutni deleži pomembne razlike glede na predhodno obdobje.

Spremljanje in aktivnosti na spletu manj intenzivne kot spomladi

Več kot dve petini vprašanih (44%) še vedno vsaj enkrat dnevno spremlja novice uradnih institucij na področju zdravstva, a je ta odstotek precej nižji, kot je bil aprila lani, ko je znašal skoraj 60%. Sporočilom predsednika vlade vsaj enkrat dnevno sledi dobra petina vprašanih (šest odstotnih točk manj kot aprila). Na drugi strani lestvice pa se nahaja 7% vprašanih, ki vsaj enkrat dnevno na spletu in družbenih omrežjih objavljajo lastna stališča glede epidemije, preračunano v število gre za približno 120.000 oseb. Aktivno udeležbo na dnevni ravni, v obliki komentiranja, všečkanja in drugih vrst odzivanja, oziroma v obliki izražanja podpore ali nestrinjanja z vladnimi ukrepi, izraža skoraj še enkrat toliko anketirancev, to je 15% oz. v številu nekaj več kot 250.000 prebivalcev. Te številke lahko razumemo tudi kot pojasnilo trenda, od uradnih proti neformalnim virom informiranja in vpliva, ki smo jih zaznali in opisali zgoraj.

Facebook z več kot milijon uporabniki

Po najnovejših podatkih raziskave Media+, ki bodo objavljeni prihodnji teden, ima v Sloveniji, v starosti med 16 in 74 let, uporabniški račun oz. profil na omrežju Facebook več kot milijon oseb, natančneje 1.050.000. Sledi mu Instagram z dobrih pol milijona oz. 567.000 oseb. Omrežje Instagram je sicer zabeležilo največjo rast glede na leto 2019, indeks rasti je 126. V omrežju Twitter ima (vsaj en) uporabniški račun 229.000 oseb v starosti od 16 do 74 let, kar je dobrih 20.000 več kot leto poprej, a je pogostost uporabe v tem primeru bistveno nižja kot v primeru vodilnih omrežij, zato je dejanski doseg tega omrežja precej nižji.

Opomba: Podatki se nanašajo na drugo polovico leta 2020, gre za anketno oceno (vzorec n=4.928), za izračun števila je uporabljen podatek o številu uporabnikov interneta v Sloveniji (SURS, 2020). Ker gre za anketno oceno, podatki odstopajo od podatkov od dejanskega, tehnično izmerjenega števila uporabniških računov.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 4. – . 7. marec 2021, n=506; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup