Civilna zaščita in predstavniki zdravstvene stroke uživajo najvišje zaupanje javnosti v času epidemije

Objavil/-a Valicon,

Visoko je tudi policija, vojska in trgovine. Politika še vedno v rdečem, a zaupanje v vlado je najvišje od leta 2012.

 

Zaupanje v institucije, ki so ključnega pomena v času epidemije, ter nekatere predstavnike teh institucij, se je sodeč po rezultatih naše meritve v času epidemije povečalo. Najbolj občutno to velja za zdravstveni sistem in RTV Slovenija, sledijo banke, trgovine in policija. Najvišje zaupanje sicer uživajo civilna zaščita, predstavniki zdravniške stroke, zdravstveni sistem, policija ter NIJZ, na dnu pa so ključne institucije političnega podsistema.

Raziskavo smo izvedli po standardnem modelu, s katerim že od leta 2012 spremljamo zaupanje v institucije in poklice v okviru raziskave Ogledalo Slovenije. Seznam smo tokrat prilagodili razmeram in sicer tako, da smo ohranili v seznamu ključne institucije, ki jih merimo že od leta 2012, dodali pa nekaj novih, ki so ključne v danih razmerah. Zaupanje se meri na štiristopenjski lestvici, od »sploh ne zaupam« in »bolj ne zaupam« do »bolj zaupam« in »zelo zaupam«. Stopnjo zaupanja dobimo s preprostim izračunom razlike med prvima in drugima dvema odgovoroma. Pozitivna stopnja zaupanja tako pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov (»bolj zaupam« in »zelo zaupam«) višji, in obratno. Če bi vsi odgovorili, da nekomu zelo zaupajo, bi bila stopnja enaka 100, nasprotno bi veljajo, če bi vsi odgovorili, da nekomu sploh ne zaupajo.

Če sodimo po oceni zaupanja anketirancev, so se v zadnjem mesecu izkazale bolj ali manj vse institucije, ki so v teh razmerah ključne. Na vrhu lestvice dvajset opazovanih institucij in nekaterih predstavnikov je civilna zaščita z visoko, 67% stopnjo zaupanja. Za primerjavo, v zadnji standardni meritvi Ogledalo Slovenije so bila na prvem mestu »mala slovenska podjetja« s 50% stopnjo zaupanja. Civilni zaščiti sledijo »predstavniki zdravniške stroke« s 60%, na tretjem mestu pa je zdravstveni sistem s 55%. Slednjemu je od zadnje meritve Ogledalo Slovenije novembra 2019 rezultat narastel za visokih 51 odstotnih točk.

Sledita policija in NIJZ s 46% oziroma 39% stopnjo zaupanja, policiji je stopnja narastla za 20 odstotnih točk. Prvi petorki sledita vojska z 28% stopnjo zaupanja (+8, kar je sicer najnižji porast) ter trgovine z 22% (+28, novembra lani so imele trgovine negativno stopnjo zaupanja -6%). Zadnji dve s pozitivno stopnjo zaupanja sta RTV Slovenije z 11% in kar 45 točkami rasti (novembra 2019 je bila stopnja zaupanja -34%), ter spletne trgovine z 9% stopnjo zaupanja.

Ostalih enajst izmerjenih institucij in predstavnikov ima negativno stopnjo zaupanja. Vlada je na 14. mestu s stopnjo -40%, a to je še vedno za 15 odstotnih točk bolje kot novembra 2019 in za vlado sploh najboljši rezultat odkar izvajamo raziskavo Ogledalo Slovenije (najnižji izmerjeni rezultat je bil izmerjen junija 2016 in sicer -81%). Čeprav so institucije političnega podsistema z izjemo vlade na zadnjih petih mestih, z negativno stopnjo zaupanja, pa je njihov rezultat najboljši odkar izvajamo raziskavo Ogledalo Slovenije. Rezultate prikazujemo v spodnji tabeli.

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Javnomnenjska raziskava 11. – 13. april 2020, n=561, Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Čas anketiranja:

  • prva meritev 11.-12. marec, n=1.129;
  • druga meritev 18.-19. marec, n=507;
  • dnevno merjenje poteka od 23. marca dalje, na dnevnem vzorcu okoli n=250;
  • Podatki v današnjem sporočilu se nanašajo na obdobje od 11. do 13. aprila, n=561.

###

O družbi Valicon

Valicon je ena od vodilnih družb za trženjsko svetovanje in raziskave ter javnomnenjske raziskave na območju jugovzhodne Evrope. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Osnovna dejavnost družbe je trženjsko svetovanje na podlagi trženjskih raziskav. Valicon svojim naročnikom nudi svoje storitve na celotnem območju zahodnega Balkana, preko izbranih partnerjev pa tudi v drugih državah Evrope.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00
  2. www.valicon.net
  3. @valicongroup

Sporočilo za javnost je na voljo tudi na povezavi.