Javnost razdeljena pri oceni ustreznosti posameznih ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Objavil/-a Valicon,

Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da je javnost razdeljena pri oceni ustreznosti posameznih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, občutenje situacije in ocena nadaljnjega razvoja dogodkov pa sta zelo pesimistični.

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Ocena ustreznosti določenih ukrepov deli javnost, večina soglasna le pri prepovedi prireditev in druženja nad 10 oseb

Tokrat smo preverili oceno ustreznosti posameznih ukrepov, ki so stopili v veljavo konec preteklega tedna, ki se v največji meri dotikajo vsakdanjega življenja večine populacije. Najbolj naklonjena je javnost do ukrepa prepovedi javnih prireditev, shodov, porok in verskih obredov, ki ga kot povsem ustreznega opisuje 43% vprašanih, kot bolj ustreznega še dodatnih 34%. Kot bolj ustrezen ukrep javnost sicer ocenjuje tudi prepoved zbiranja več kot 10 ljudi, podpira ga tri četrtine vprašanih. Najbolj kritična je javnost do ukrepa nošenja mask na odprtem, saj skoraj 39% vprašanih meni, da je ta ukrep povsem neustrezen, še dodatnih 18%, da je bolj neustrezen. Pri ostalih izmerjenih ukrepih je javnost bolj razdeljena. Več kot polovica kot bolj ustrezna ocenjuje ukrep zaprtja fitnes prostorov in športnih objektov ter gostinskih lokalov. Šolanje na daljavo za dijake je javnost razdelilo natančno na polovici, medtem ko omejitev gibanja na regije ter izobraževanje na daljavo za višje razrede osnovnošolcev, večina ocenjuje kot manj ustrezne.


OPOMBA: Ukrepi so se anketirancem prikazovali v naključnem vrstnem redu, prikazani so glede na seštevek odgovorov »povsem ustrezen« in »bolj ustrezen«. Izbor je bil pripravljen na osnovi presoje deleža ljudi, ki se jih posamezen  ukrep tiče

 

Ukrepi vlade za zajezitev širjenje virusa na splošno ocenjeni bolj kritično.

Večina vprašanih ukrepe na sploh ocenjuje kot prestroge, delež takih je sedaj 44%. Podobno visoke vrednosti smo zaznavali pred mesecem dni in sredi aprila letos.Tudi ocena ustreznosti teh ukrepov na splošno je podobno kritična.
Manj kot četrtina jih ocenjuje kot ustrezne (23%), slaba polovica kot deloma ustrezne, deloma neustrezne (45%), skoraj tretjina pa kot bolj neustrezne (32%).Več kot 90% prepričanih, da gredo stvari na slabše

Zadnja meritev je pokazala občuten porast tistih, ki menijo, da gredo stvari v zvezi s širjenjem virusa precej na slabše, takih je zdaj že 30% vprašanih (pred mesecem dni 17%). Skupaj z vsemi, ki menijo, da gredo stvari na slabše, je zdaj že več kot 90% takih, ki menijo da gredo stvari na slabše, kar je skoraj 8 odstotnih točk več, kot pred dvema tednoma ter hkrati najslabši do sedaj izmerjen rezultat – v prvi meritvi 11.-12. marca letos je bilo takšnih 86%.


Pričakovano občutno slabša tudi ocena osebnega počutja 


Pesimizmu pri oceni razvoja dogodkov sledi tudi slabšanje ocene osebnega počutja. Odstotek takih, ki situacijo ocenjujejo kot bolj negativno, je tako najslabši izmerjen do sedaj in znaša več kot dve tretjini vprašanih (68%). Opazno narašča delež tistih, ki situacijo opisujejo kot »kritično, na trenutke kaotično«, ta delež se je od konca avgusta potrojil in zdaj znaša že 12% anketiranih. V tabeli je primerjava z obdobjem pred mesecem dni, ko je bilo občutenje prvič občutno bolj negativno in najslabše do tedaj.


Zaupanje vladi v zvezi z ukrepanjem glede koronavirusa na enaki ravni


Vladi bolje ne zaupa 64% prebivalcev
(30% bolj ne zaupa, 34% sploh ne zaupa), kar je enak rezultat kot pred mesecem dni, ko je bilo tudi počutje prebivalcev podobno. Vladi bolj (19%) ali povsem (10%) zaupa manj kot 30% vprašanih, dobrih 6% je neopredeljenih. Stopnja zaupanja med opredeljenimi, ki je izračunana kot razlika med pozitivnimi in negativni odgovori, je zadnji mesec nespremenjena in znaša -37.


 


###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 16. – 18. oktober 2020, n=523; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup