Turistične bone uporabila dobra tretjina, a še več jih to namerava storiti do konca leta. Ocena prejete storitve zelo visoka, ocena ukrepa z vidika vpliva na gospodarstvo pretežno pozitivna

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Večina prebivalcev je bone že uporabila ali pa jih še namerava

V tokratni meritvi smo preverjali kako priljubljeni so turistični boni med prebivalci in kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti turističnih bonov kot podpore slovenskemu turizmu. Meritev je pokazala, da je dobra tretjina prebivalcev že uporabila bon (36%), polovica pa jih to še namerava  storiti (10% jih že ima rezervacijo, 39% jih načrtuje bone porabiti do konca leta). Podatek o deležu prebivalcev, ki so že uporabili turistični bon, sovpada s podatkom, ki ga je FURS objavil 14. septembra. Le 7% vprašanih zatrjuje, da bona ne mislijo uporabiti.

Visok delež takih, ki bone še nameravajo porabiti, je pomenljiv vsaj z dveh vidikov. Prvi je ta, da je med prebivalci Slovenija dojeta kot celoletna turistična destinacija. Turistični boni niso bili toliko nadomestilo za običajne poletne počitnice izven Slovenije kot predstavljajo priložnost za dodatne počitnice na ozemlju Slovenije (oziroma običajne pri tistih, ki so to počeli že prej). Drugi vidik pa je spodbuden z vidika dojemanja prihodnosti epidemiološke situacije. Visok delež namere uporabe bonov do konca leta kaže, da so ljudje glede nadaljnjega razvoja dogodkov optimistični vsaj do te mere, da tolikšnega poslabšanja situacije, da bonov ne bi bilo mogoče koristiti, ne pričakujejo, navkljub vedno bolj pesimističnemu pogledu na razvoj situacije.

 

Opomba: V vprašalniku je bil uporabljen izraz »vaučer«, ker je pogosteje v vsakdanji rabi kot slovnično pravilni izraz »bon«

 

Zadovoljstvo s storitvijo pri koriščenju bonov precej visoko

Velika večina prebivalcev je bila s storitvijo, ki so jo prejeli pri koriščenju bonov zelo zadovoljnih, takih je kar 57% vprašanih. Približno ena tretjina je bila s storitvijo bolj zadovoljna kot ne, medtem ko je bilo le 4% vprašanih s storitvijo nezadovoljnih (bolj nezadovoljni 3%, zelo nezadovoljni 1%), 9% pa nekaj vmes. Povprečna ocena zadovoljstva s storitvijo pri uporabi bonov je na lestvici od ena do pet tako precej visoka – 4,4. Vsekakor ocena, ki daje ponudnikom upravičeno upanje na pogostejši obisk s strani domačih turistov tudi v prihodnje.

 

Ukrep uvedbe bonov v večji meri ocenjujejo kot pravo odločitev vlade

Blizu polovice vprašanih meni, da je bila uvedba turističnih bonov zadetek v polno (45%). Da je bila ta poteza povsem zgrešena, pa na drugi strani meni le 12% vprašanih. Dve petini vprašanih je bolj nevtralnih in meni, da rešitev ni bila ne eno ne drugo (42%).

 

 

Podobno ocenjujejo tudi doseganje namena, torej nadomeščanje izpada prihodkov ponudnikov storitev zaradi izpada tujih gostov. Slaba polovica meni, da bo namen bolj verjetno dosežen (zagotovo 19%, verjetno 28%), dve petini vprašanih pa, da za nekatere da, za druge ne (41%). Le desetina vprašanih je mnenja, da namen bolj verjetno ne bo dosežen.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 18. – 21. september 2020, n=525; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup