Po letu dni vojne v Ukrajini občutno več državljanov odgovornost za vojno pripisuje ZDA

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ključne politične in gospodarske okoliščine. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Opazna sprememba v pripisovanju odgovornosti za vojno v Ukrajini

V marčevski izvedbi raziskave #Novanormalnost družbe Valicon smo po letu dni od začetka vojne v Ukrajini preverili, komu državljani v največji meri pripisujejo odgovornost za vojno. Največ, to je 63% vprašanih, odgovornost za vojno pripisuje Rusiji, kar je za osem odstotnih točk manj kot marca lani. Na drugi strani tokrat skoraj polovica vprašanih, to je 47%, odgovornost za vojno v Ukrajini pripisuje ZDA, kar je za deset odstotnih točk več kot pred letom dni. Razmerje med pripisovanjem odgovornosti za vojno tema dvema državama se je tako bistveno spremenilo, iz skoraj 71% : 37% v 63% : 47%, razlika je zdaj 16 odstotnih točk, medtem ko je bila ob pričetku vojne več kot dvakrat višja, to je 34 odstotnih točk. Približno enak odstotek, slaba petina, pripisuje odgovornost za vojno Ukrajini na eni (18%, odstotno točk več kot pred letom dni) oz. zvezi NATO, na drugi strani (17%, pet odstotnih točk manj kot pred letom dni).

Različne ocene za odgovornost za vojno v državah Zahodnega Balkana

V sosednji Hrvaški prebivalci v večji meri kot v Sloveniji odgovornost za vojno pripisujejo Rusiji, to je 74%, medtem ko ZDA kot odgovorno za vojno vidi  podoben odstotek vprašanih kot v Sloveniji, to je 44%. V manjši meri kot v Sloveniji se odgovornost za vojno med prebivalci sosednje države pripisuje Ukrajini in zvezi NATO, razmerje pa je podobno izenačeno kot v Sloveniji, to je 14% oz. 13%.

Podobno kot v Sloveniji se je tudi v Bosni in Hercegovini znižal delež tistih, ki odgovornost za vojno pripisujejo Rusiji in sicer iz 61% na 55%, ZDA pa odgovornost za vojno pripisuje 46% vprašanih, podobno kot v Sloveniji in na Hrvaškem.

Precej drugačna je slika v Srbiji, tam se odgovornost za vojno v največji meri pripisuje ZDA, tako meni skoraj dve tretjini vprašanih (64%), kar je najvišji odstotek v regiji. Na drugem mestu sledi zveza NATO s 44%, kar je sicer skoraj deset odstotnih točk manj kot pred letom dni. Rusiji odgovornost za vojno pripisuje 28% vprašanih. Skladno s tem je pripisovanje odgovornosti za vojno v tej državi višje tudi za EU (24%) ter Ukrajino (21%).

 

 

Padanje zaupanja in ocena dela vlade Roberta Goloba se nadaljuje

Po raziskavi #Novanormalnost družbe Valicon stopna zaupanja v delo vlade Roberta Goloba upada že od konca preteklega leta, v začetku leta 2023 je prvič občutneje padla v negativno območje (to pomeni, da je tistih, ki vladi bolj ne zaupajo več kot tistih, ki vladi bolj zaupajo). V zadnji meritvi te raziskave med 18. in 20. marcem letos je bila tako izmerjena stopnja zaupanja najnižja doslej, to je -18, kar je za 40 točk manj od najvišje izmerjene stopnje zaupanja junija lani, ko je znašala + 22. Za primerjavo, natanko pred letom dni je vlada Janeza Janše zabeležila najnižjo stopnjo zaupanja, to je -54.

Le dober teden dni kasneje smo v raziskavi Ogledalo Slovenije, katere rezultati bodo objavljeni v prihodnjih dnevih, zabeležili še slabšo stopnjo zaupanja v vlado kot institucijo in sicer -37. Razliko lahko deloma pripišemo kontekstu raziskave, saj se v prvem primeru vprašanje nanaša konkretno na zaupanje v vlado »pri sprejemanju odločitev, odzivanju na krizne situacije in vodenju države na sploh«, ne glede na to, ali to vlado politično podpirajo ali ne, v drugem pa na splošno zaupanje v vlado kot eno od skoraj 30 opazovanih institucij, deloma pa tudi dogodkom v dnevih med obema meritvama (izjave predsednika vlade o reformah in komuniciranju delov vlade v zvezi s tem).

Vlado Roberta Goloba kot bolj uspešno od vlade Janeza Janše ocenjuje 39% vprašanih, kot manj uspešno pa 35%. Razmerje je najslabše do sedaj, najboljše je bilo avgusta lani (53% bolj uspešno, 22% manj uspešno). Delež tistih, ki menijo, da sta (bili) vladi približno enako uspešni, se skozi čas ne spreminja bistveno in se giblje okoli ene petine vprašanih.

Pada tudi povprečna ocena dela vlade po posameznih področjih, še najbolj na področju komuniciranja s prebivalci (iz 3,1 avgusta lani na 2,4 marca letos), nespremenjena pa je ocena na področju ukrepanja v zvezi s širjenjem koronavirusa SARS-Cov-2 (3,0), ki je tudi najbolje ocenjeno področje, kar pa ne preseneča, saj je virus tako rekoč izginil iz medijev. Najnižjo oceno je vlada zabeležila na področju ukrepanj v zvezi z draginjo (2,3), avgusta lani je bila ocena višja za pol ocene.

 

###

Dostop do podatkov

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 17.-21. marec 2023, n=504; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup