Nova normalnost, leto dni pozneje

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost v družbi Valicon spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Prva meritev je bila izvedena 11.-12. marca 2020, tik pred uradno razglasitvijo epidemije v Sloveniji, ter nekaj dni pred prvo uradno potrjeno smrtno žrtvijo bolezni Covid-19. V tednu, ko mineva eno leto od prvi potrjenih okužb v Sloveniji, v sodelovanju z RTV MMC objavljamo najbolj zanimive rezultate raziskave #Novanormalnost iz časov začetka epidemije marca in aprila lani, ter konec februarja in v začetku marca letos, ko se je število potrjenih okužb po daljšem času nekoliko umirilo, s tem pa so se pričeli sproščati tudi določeni ukrepi vlade za preprečevanje širjenja virusa. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Po enem letu le še 4% takšnih, ki ne poznajo nikogar z okužbo

Na dan prve meritve, 11. marca 2020, je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19. Iz Italije so že prihajala poročila o več mrtvih, prihod iz te države v Slovenijo je bil omejen. V četrtek, 12. marca, je bila ob 96 potrjenih okužbah tudi v Sloveniji razglašena epidemija (podatki Sledilnika Covid-19 sicer kažejo, da je bilo na ta dan že 133 potrjenih okužb). Tako rekoč vsi prebivalci so bili dokaj ali povsem seznanjeni z dogajanjem, saj nam je le 3% vprašanih v takratni meritvi odgovorilo, da so slabo seznanjeni s pojavom in širjenjem – takrat še »novega« – koronavirusa v Sloveniji. Tri četrtine vprašanih je izražalo zaskrbljenost zaradi širjenja novega virusa, ta delež se je v naslednjih dnevih višal in konec marca dosegel rekordnih 87% vprašanih. V tistem času smo pričeli tudi z rednim spremljanjem bližine izkušnje z virusom SARS-CoV-2.

Ob prvi meritvi izkušnje z virusom, med 25. in 27. marcem 2020, je bilo po podatkih Sledilnika v Sloveniji že blizu 700 potrjenih primerov okužbe. V naši raziskavi je takrat 8% vprašanih zatrdilo, da poznajo oz. so slišali za nekoga s potrjeno okužbo, vsaj v svojem ožjem socialnem krogu (med prijatelji, v službi, med sorodniki), ali bližje. Slabo leto dni kasneje znaša ta odstotek 86%, le 4% vprašanih še trdi, da ne poznajo oziroma niso slišali za nikogar, ki bi bil okužen. Preprost izračun sicer pokaže, da je bil odstotek, izmerjen konec marca lani, previsok glede na dejansko število potrjenih okužb, kar je slej ko prej indikator percepcije pojavnosti virusa, ki je bolj kot iz preverjenih informacij, izviral iz strahu pred virusom. Kako drugače bi si sicer razlagali več kot 100.000 prebivalcev, ki naj bi bili seznanjeni s primerom potrjene okužbe v svojem ožjem socialnem okolju, ob niti ne 700 potrjenih primerih… Danes so ti podatki precej bolj realni. Delež tistih, ki so pretekli vikend poročali o potrjeni okužbi, znaša 11%, kar ustreza približno 190.000 osebam v populaciji nad 17 letom starosti. Po podatkih Sledilnika Covid-19 je bilo do vključno 5. marca potrjenih nekaj čez 195.000 primerov.

Pogostejše umivanje in razkuževanje rok je ponotranjila večina prebivalcev

Že marca lani je več kot polovica vprašanih zagotavljala, da si pogosteje kot pred pojavom virusa umiva roke, ter da si redno razkužuje roke, približno dodatna četrtina še, da to vsaj deloma velja tudi za njih. Kot kažejo podatki meritve konec februarja, je razkuževanje rok postalo del nove normalnosti, prisotno je še nekoliko bolj, kot v začetku marca 2020, tik pred razglasitvijo epidemije. Zanimivo pa nekoliko nižji odstotek vprašanih meni, da si roke umivajo pogosteje kot pred pojavom koronavirusa, a razlika ni tako visoka, da bi lahko govorili o občutnejši spremembi navade. Ker uporaba zaščitnih mask v javnem življenju še ni bila priporočena, tega v začetku marca nismo merili.

Še manj zadrževanja na javnih mestih in v notranjih javnih prostorih

Čeprav so bili lani marca v času prve meritve lokali še odprti, je že takrat večji del vprašanih zagotavljal, da »lokale in druge podobne javne prostore« obiskujejo manj pogosto, podobno so odgovarjali za obiskovanje »javnih notranjih prostorov, kjer se zbira večje število ljudi«. Pričakovano je odstotek takšnih konec februarja 2021 še nekoliko višji, saj lokali obratujejo v zelo omejenem obsegu, medtem ko imajo nekateri notranji javni prostori, kot so večji trgovski centri, precej okrnjeno ponudbo. Ne glede na to, pa nekateri drugi indikatorji prav tako kažejo na zmanjšanje obiskov javnih prostorov, najbolj je to razvidno iz nakupnih navad, ki jih bomo predstavili v prihodnjih dnevih.

Okrnjeno druženje otrok, delo od doma ni prevladalo

Druženje otrok v okviru obšolskih dejavnosti ali rojstnodnevnih druženj je precej okrnjeno, čeprav je se je že tudi v začetku marca večji del staršev odločal za omejitev tovrstnih druženj. Dobri dve tretjini (68%) staršev šoloobveznih otrok tako pravi, da v otroci »ne hodijo na obšolske dejavnosti, rojstnodnevne zabave ipd.«, še dodatnih 17%, da to vsaj deloma velja tudi za njih. Po drugi strani pa je na primer delo od doma daleč od prevladujoče oblike dela. Da sedaj »začasno dela od doma«, je tik pred začetkom epidemije marca lani odgovorilo 9% zaposlenih, pred dvema tednoma pa 14%. Skupaj s tistimi, ki pravijo, da to vsaj deloma velja tudi za njih, jih sedaj od doma dela največ slaba četrtina vprašanih (23%). Tu kaže iskati enega od razlogov, da delovna mesta ostajajo glavni vir okužb.

Večji obseg zalog osnovnih živil, povečano uživanje prehranskih dodatkov

Največjo spremembo navad beležimo pri načinu nakupovanja in uživanju prehranskih dodatkov. Da so »poskrbeli za zalogo osnovnih živil« danes odgovarja več kot dve tretjini vprašanih, marca lani je bilo takšnih manj kot polovica. Da »jemljejo prehranska dopolnila in zdravila za povečanje odpornosti«, je marca lani potrdila dobra tretjina vprašanih (34%), danes je takšnih že več kot polovica (51%), razmerje med odgovorom »deloma velja« in »velja« pa je pri tem približno enakovreden. Podatkom pritrjujejo nedavno objavljeni podatki o rasti prodaje tovrstnih izdelkov.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 18.-22. februar 2021, n=511; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup