Protestniki na kolesih z večinsko podporo

Objavil/-a Valicon,

Zaskrbljenih zaradi epidemije koronavirusa sicer vedno manj, kritičnost do ukrepov za zajezitev pa zopet narašča.

 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno, rezultate objavljamo vsak četrtek. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Splošna zaskrbljenost pada, kritičnost do ukrepov zopet narašča

Splošna zaskrbljenost se še naprej niža, zdaj je razmerje med bolj in manj zaskrbljenimi že skoraj poravnano na 50% – 52% je bolj zaskrbljenih, 48% pa bolj ne. Na drugi strani še naprej vztraja nezadovoljstvo z ukrepi vlade za zajezitev virusa – delež tistih, ki jih označujejo kot prestroge, je zopet višji in znaša 42%, kar je tri odstotne točke več kot pred enim tednom.

 

 

Manj zaposlenih na čakanju, večja zaskrbljenost za posledice v gospodarstvu

Da se življenje le počasi normalizira, priča več indikatorjev. Delež zaposlenih, ki so na čakanju, se je statistično značilno znižal iz 23% na 17%. Hkrati se je ravno za toliko povečal delež tistih, ki poročajo povečanem obsegu dela, iz 17% na 23%. Oba podatka sta zgovoren indikator ponovnega zagona gospodarstva. Poročanje o osebnem doživljanju situacije sicer kaže, da bo sprejemanje novih razmer po epidemiji dolgotrajno, saj se razmerje med tistimi, ki situacijo opisujejo bolj pozitivno in tistimi, ki jo opisujejo bolj negativno, ne spreminja – 62% jih situacijo opisuje kot bolj pozitivno in 38% kot bolj negativno. Še vedno pa narašča skrb za posledice v gospodarstvu, tokrat jo izraža že 68%, kar je statistično značilno več kot pred enim tednom (62%). Skrb za delovno mesto ostaja pri eni petini redno zaposlenih (20%).

Večinsko odobravanje zahtev protestnikov in načina protestiranja

Skoraj dve tretjini vprašanih (63%)  meni, da so seznanjeni z vsebino protestov na kolesih, ki smo jim bili priča v zadnjem času, 25% jih meni, da zelo dobro, 38% da bolj da kot ne. Da je tak način protestiranja bolj primeren kot ne, meni več kot polovica vprašanih (54%), skoraj tretjina jih meni, da je povsem primeren (32%), dobra petina, da so bolj primerni kot ne (22%). Še nekaj več se jih z zahtevami protestnikov strinja (57%) – slaba tretjina povsem (31%), dobra četrtina bolj da kot ne (27%).  Enak odstotek protestnikov na kolesih ne podpira (27%), skupaj ena šestina pa se jih do tega ne more opredeliti (10%) ali pa z njimi niso seznanjeni (6%) – teh o podpori protestom zato niti nismo spraševali.

 

„Zadnje čase potekajo v večjih mestih po Sloveniji protesti na kolesih. Kako dobro ste seznanjeni z vsebino protestov (z zahtevami oziroma proti čemu ali komu protestirajo)?“

 

12. – 14. maj

n = 541

zelo dobro sem seznanjen

25%

bolj sem seznanjen

38%

bolj nisem seznanjen

31%

sploh nisem seznanjen

6%

 

 

„Ali menite, da je sedanje protestno kolesarjenje po mestih bolj primeren ali bolj neprimeren način za izražanje mnenja (ne glede na to, ali se z njihovimi zahtevami strinjate ali ne)?“

 

12. – 14. maj

n = 541

da povsem primerno

32%

bolj primerno

22%

bolj neprimerno

15%

sploh ni primerno

21%

ne vem/neodločen

10%

 

 

„Ali se bolj strinjate ali se bolj ne strinjate z zahtevami protestnikov (ne glede na to, ali se vam protestiranje med kolesarjenjem trenutno zdi primerno ali ne)?“

VPRAŠANI: VSI, KI SO VSAJ DELNO SEZNANJENI Z ZAHTEVAMI

 

 

12. – 14. maj

n = 509

 

 

MED VSEMI

n = 541

da povsem se strinjam

33%

31%

bolj se strinjam

28%

27%

bolj se ne strinjam

12%

11%

sploh se ne strinjam

17%

16%

ne vem/ne poznam dovolj

11%

10%


###

Dostop do podatkov

Podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):
»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 12.-14. maj 2020, n=541;  Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske razskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana

  1. 01/ 420 49 00
  2. [email protected]
  3. www.valicon.net
  4. @valicongroup

Gradiva so dostopna tudi na spodnjih povezavah: 
Sporočilo za javnost 
Slika 1: Zaskrbljenost
Slika 2: Ukrepi za zajezitev
Slika 3: Protesti seznanjenost
Slika 4: Protesti primernost
Slika 5: Protesti strinjanje