All Finance 2020All Finance je rešitev, ki temelji na kontinuiranem spremljanju uporabnikov bančne ponudbe


 Vse o trgu bančnih storitev in nakupnem odločanju na vzorcu več kot 10.000 komitentov

 
 

Anketno zbiranje podatkov na inovativni platformi, kjer iste osebe spremljamo v času. Valiconov sistem samodejno odkrije spremembe in sproži dodatna vprašanja. 

Zaznavamo in merimo dejanska prehajanja med osebami, ki so zamenjale banko, in ne hipotetičnih situacij. Obseg migracij pri glavni banki in smeri prehajanj spremljamo po uveljavljenem modelu nakupne poti, ki smo ga z lastnim znanjem prilagodili za storitvene dejavnosti in še posebej za finančne storitve.

All Finance temelji na anketni metodologiji zato rezultati izhajajo s stališča končnega potrošnika oziroma komitentov banke

Raziskava All Finance vključuje vse ključne kazalnike kot so delež uporabnikov, izbira ciljne banke, NPS, stopnja zaupanja.

Velikost vzorca nam omogoča vpogled v posebne, mikro segmente in geolokacijsko definiranje uporabnikov po naročilu

Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in z 2017 prvič tudi v Srbiji.


All Finance nudi informacije o:

Trendih


Strukturni trendi in trenutno stanje na retail bančnem trgu.

Zvestobi


Zvestoba uporabnikov, 
potencialni ubežniki in potencial za pridobitev novih.

Procesu menjave


Edinstveni pristop merjenja nakupne poti - proces odločanja uporabnikov in izpostavljenost izkustvenim točkam pri zamenjavi banke.

Potencialu


Vpogled v profil ogroženih in potencialnih novih uporabnikov.

O All Finance

 
 
 
 

All Finance je platforma namenjena strateškemu planiranju marketinga in prodaje s podatki za trge v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, ter na Hrvaškem, od lani pa sta za vse naštete države na voljo tudi razširitvi Bank Brand Performance in  Quarterly Bank Monitor. Na podlagi platforme All Finance so na željo naročnika možni tudi nadaljnji koraki kot so targetirani vpogledi in testi, medijski in lifestyle profili ciljnih skupin in optimizacija spletnih oglaševalskih kampanj.  

Bank Brand Performance

Merjenje pozicije in podobe znamk na bančnem trgu.

Rešitev je namenjena strateškemu brand managementu, spremljanju uspešnosti znamk in pozicioniranju na trgu.

Quarterly Bank Monitor

Prepoznavnost znamke

Rešitev ponuja kontinuirano merjenje ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), ki daje vpogled v trende prepoznavnosti in NPS trende.