Za poglobljeno razumevanje vaših potrošnikov uporabljamo besede namesto številk

Razkritje globljih motivov, smiseln vpogled v vašega potrošnika

Preglej vsebino Poglejte seznam tem v dokumentu

Če želite testirati ideje za nove izdelke ali storitve, razkriti odnos ali razumeti potrebe svojih potrošnikov, boste to najlažje dosegli s fokusnimi skupinami. Gre za raziskovalno tehniko, ki predstavlja idealen način, kako ljudi pritegniti k določeni tematiki, ideji ali izdelku. Izsledki so vsebinsko bogati in zbrani na učinkovit način, saj se nekaj oseb hkrati pogovarja o določeni tematiki in izmenjuje svoje osebne izkušnje in zgodbe.

Glavna prednost fokusnih skupin se skriva v zakonitostih skupinske dinamike, ki zagotavlja generiranje večjega števila idej, saj se udeleženci med seboj stimulirajo k bolj poglobljeni argumentaciji mnenj. Dodatne prednosti so:

  • širši nabor informacij,
  • poglobljen vpogled v čustva, percepcijo in mnenja,
  • priložnost za dodatne pojasnitve,
  • prihranek časa in sredstev v primerjavi s pristopom “ena na ena”.

Da bi zadovoljili potrebe potrošnikov ali celo ustvarili nove z rešitvami, ki jih ponujate na trgu, morate pridobiti poglobljen vpogled v njihove misli in čustva.

Želim več informacij

Ime in priimek
Email*
Podjetje
Telefon

Povzetek rešitve

SteberData & Market Facts > Vse rešitve
SekcijaTradicionalne rešitve > Vse sekcije
IndustrijeTelco, Finance, Energy, Retail, Durables, FMCG, Healthcare & Pharmaceutical, Tourism, Media, Advertising & Agencies, Digital, Public opinions and politics, Mobility & Transport
Trgb2c, b2b