Pravila privatnosti

O pravilima privatnosti

Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako VALICON d.o.o., Draškovićeva ulica 54, 10000 Zagreb, OIB: 48343448386 (dalje u tekstu: “VALICON”) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su VALICONU dostupni korištenjem web stranice: www.valicon.net

VALICON je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, VALICON je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

VALICON kao pružatelj usluga web stranice www.valicon.net zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

VALICON d.o.o
Draškovićeva ulica 54
10000 Zagreb
OIB: 28754572728

 Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na:  [email protected]

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

VALICON osobne podatke prikuplja u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva. Iz tih razloga, VALICON ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti VALICON i/ili naši pouzdani partneri.

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog poštovanja pravnih obveza, ako je to nužno za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili za potrebe legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.valicon.net kao što je istraživanje usluga koje pruža VALICON, i/ili kada nam želite poslati upit, i/ili kada nam želite poslati svoj životopis, VALICON može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

VALICON prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti putem web stranice www.valicon.net, unaprijedio rad web stranice www.valicon.net, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici www.valicon.net VALICON prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, spol, adresu e-pošte ili drugi kontakt, mjesto rada te IP adresu.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti VALICONA:

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s VALICONOM, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju VALICON, a o čemu VALICON vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Ova se pravila ne primjenjuju na osobne podatke dobivene u okviru istraživanja koje je VALICON proveo u sklopu svoje aktivnosti i u okviru JaZnam web panela.

Kakva prava na privatnost imate?

VALICON poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati VALICON slanjem elektroničke pošte na [email protected]

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od VALICONA zatražiti sljedeće:

 

 

  • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

 

VALICON možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

  • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele. 

 

  • zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti od VALICONA da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, VALICON bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

  • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

  •  podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju VALICON smatra legitimnom.

  •  zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od VALICONA prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

VALICON će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što VALICON razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. VALICON će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje VALICON na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. VALICON će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Razmjenjuje li VALICON podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

VALICON surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za VALICONA mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

10. srpnja 2023. godine Europska komisija donijela je novu odluku o primjerenosti na temelju koje osobni podaci mogu slobodno prenositi iz Europske unije u tvrtke u SAD-u koje sudjeluju u Okviru za zaštitu privatnosti podataka. Odluka o adekvatnosti temelji se na članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka i predstavlja mehanizam koji osigurava siguran i zakoniti prijenos podataka u treće zemlje. Tvrtke u SAD-u koje žele sudjelovati u Okviru za zaštitu podataka moraju proći postupak samocertificiranja i upisati se na listu tvrtki koje su pristupile Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime VALICONA, na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja i druge usluge u i izvan VALICONA. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Koliko dugo će VALICON zadržati vaše osobne podatke?

VALICON neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, VALICON koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje VALICON prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.valicon.net imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

VALICON je na web stranici www.valicon.net stavio linkove na web stranice: https://www.smart-profiler.com/, https://datafund.io/ i http://www.dialogos.si/slo/.

VALICON nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

VALICON koristi poslovni profil koristeći usluge LinkedIn-a, a o njegovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

O njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti možete pogledati na:

LINKEDIN ONLINE: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane LinkedIna ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

 

ZA LINKEDIN:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza,
Wilton Place, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

VALICON zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.