All Finance Banke

Poglobljen vpogled v dinamiko bančnega trga

Preglej vsebino Poglejte seznam tem v dokumentu

All Finance banke je večnamenska rešitev, ki temelji na kontinuiranem spremljanju komitentov bank.

Rešitev nudi vpogled v:

 1. strukturne trende in trenutno stanje na področju bančnega poslovanja s fizičnimi osebami;
 2. obseg menjav in smeri prehodov na mikro nivoju (smeri menjave glavne banke);
 3. zvestobo komitentov, potencialne ubežnike in potencial za pridobitev novih;
 4. uporabo bančnih produktov in njihov potencial;
 5. nakupno pot pri menjavi banke z razlogi menjav in dejavniki končne odločitve po bankah;
 6. primerjavo uporabniške izkušnje sodobnih bančnih poti.

Preverjeni indikatorji in redne posodobitve

V All Finance so vključeni glavni splošno priznani indikatorji, na osnovi katerih lahko spremljamo premike v moči bančnih znamk na trgu. Ti indikatorji so: BSI (Indeks moči znamke) v piramidnih prikazih, NPS (Net Promoter Score), zaupanje v banke, segmenti zvestobe.

Vir podatkov All Finance

Temelji na velikem vzorcu komitentov bank, tudi do 10.000. Anketno zbiranje podatkov na inovativni platformi, kjer iste osebe spremljamo v času. Valiconov sistem samodejno odkrije spremembe in sproži dodatna vprašanja (npr. nakupna pot ob menjavi glavne banke).

Zaradi velikega vzorca:

 • omogoča dodaten vpogled v manjše ciljne skupine (uporabno tudi za banke s tržnim deležem pod 5 %);
 • ponudi vpogled v mikro ciljne skupine, npr. komitenti, ki so odšli od ciljne banke, potencialni ubežniki oziroma nezvesti ciljni banki ipd.;
 • lahko opiše druge ciljne skupine, ki so relevantne pri razvoju bančnih storitev in produktov ali trženjsko zanimivih segmentov.

Še ena prednost All Finance je, da zaznava in meri dejanska prehajanje med osebami, ki so zamenjale banko, in ne hipotetičnih situacij.

All Finance banke je na voljo na naslednjih trgih:

 • Slovenija (od 2014 dalje)
 • Hrvaška (od 2016 dalje)
 • BiH (od 2016 dalje)
 • Srbija (od 2017 dalje)

Želim več informacij

Ime in priimek
Email*
Podjetje
Telefon

Povzetek rešitve

SteberMarketing Research > Vse rešitve
SekcijaRazumevanje > Vse sekcije
IndustrijeFinance
Trgb2c