Letos manj menjav: All Finance Banke 2016

Objavil/-a Matjaž Robinšak,

Letos manj menjav bank, vendar ne pričakujemo dodatnega zmanjšanja

Obseg menjav bank v Sloveniji se je v zadnjem letu zmanjšal, vendar so migracije še vedno opazne. V obdobju 2014–2015 je glavno banko zamenjalo 9 % slovenskih uporabnikov interneta. V obdobju od februarja 2015 do marca 2016 pa je menjavo banke opravilo 6,6 % komitentov. Menjava je pri tem opredeljena kot menjava banke, s katero komitent največ posluje oziroma na banko prejema plačo. Pri tem ni nujno, da je komitent pri prejšnji banki tudi zaprl račun oziroma prekinil poslovanje. Poslovanje s staro banko je v celoti prekinilo 55 % migrantov med bankami, dodatnih 23 % pa jih to še namerava storiti.

Obseg menjav bank v Sloveniji od 2014

Obseg menjav bank v Sloveniji od leta 2014

Razloge za zmanjšanje migracijske mase pripisujemo predvsem bolj optimistični potrošniški klimi v Sloveniji. Po izsledkih raziskave Trženjski monitorj Društva za marketing Slovenije (vir) se je povečal optimizem slovenskega potrošnika, s čimer sta se zmanjšala strah in intenzivnost iskanja znižanja osebnih izdatkov za storitve. Poleg tega se je pomiril tudi javni diskurz in medijska intenzivnost poročanja o finančnem stanju slovenskih bank.

Naravnanost slovenskega potrošnika je torej bolj optimistična, kar nakazujejo tudi ključni sprožilci menjave glavne banke. Sicer je bilo 30 % menjav sproženih zaradi iskanja stroškovno bolj ugodne banke, vendar so prisotni tudi drugi sprožilci menjav. Skoraj četrtina (24 %) menjav je bila sprožena zaradi negativnega dogodka, ki ga je komitent doživel v bank,i in dodatnih 14 % zaradi kopičenja slabih izkušenj pri poslovanju z banko. Zaradi boljše ponudbe kredita pri konkurenčni banki pa je bilo opravljenih 9 % menjav. Pri izbiri banke, h kateri so komitenti migrirali, pa obstajajo močnejše razlike v sprožilcih.

Ali govorimo o novem globalnem trendu na bančnem trgu, ki opredeljujejo novo obdobje? Če je bilo zadnje obdobje zaznamovano s pridobivanjem komitentov skozi potrošniške kredite, bo naslednje obdobje zaznamovano z digitalizacijo poslovanja in odnosa. Digitalizacija bančnega poslovanja je proces, ki se globalno že pospešeno odvija. Ta trend je začel vključevati tudi Slovenijo. V Sloveniji 70 % komitentov uporablja storitve spletnega bančništva, 23 % pa jih uporablja storitve mobilnega bančništva. Ocenjujemo, da smo v prehodni fazi. Glede na zgoraj opisan obseg sprožilcev menjav bodo banke v Sloveniji prisiljene najprej izboljševati izkušnjo svojih komitentov z njihovimi produkti in storitvami. Seveda pa je digitalizacija že eno od ključnih orodij na tej poti.

Zakaj bi banke temu posvetile pozornost? Vsaj zato, ker smo zaznali, da se že danes 11 % komitentov odloča glede menjave glavne banke. Med temi jih je 70 % že aktivnih.