Najprej izkoristimo podatke, ki so že na voljo.

Desk Research ali namizno raziskovanje

Preglej vsebino Poglejte seznam tem v dokumentu

Desk Research ali namizno raziskovanje pomeni sistematično zbiranje in analiziranje podatkov iz sekundarnih (že obstoječih) virov.

Najpogostejši viri namiznega raziskovanja so raziskovalna poročila, internet, kliping (spremljanje medijev), analize medijske podobe, vsi javni dokumenti in strokovne študije. Glavna prednost metode Desk Research je prihranek časa in nizki stroški, saj je večina zbranih podatkov na voljo brezplačno, v zadnjih letih pa so viri v veliki meri dosegljivi preko interneta oziroma spletnih servisov institucij in organizacij. Pri tem je treba pazljivo izbirati vire glede na njihovo ažurnost (čim novejši, tem bolje) in kvaliteto (zanesljivost).

Za katere namene:

  • Analiza trga in potenciala.
  • Analiza konkurence.
  • Analiza poslovanja podjetij.
  • Semiotična analiza komunikacijskih aktivnosti v kategoriji.
  • Analiza ponudbe/paketov/cen.

Zakaj in kako vam lahko pomaga Valicon:

  • Čeprav podatki že obstajajo, jih je vseeno treba poiskati in organizirati v smiselno in uporabno celoto. Za to je potreben čas – zakaj ne bi tega enostavno prepustili nekomu drugemu? Na ta način prihranite čas in tudi denar, predvsem pa je vaša pozornost usmerjena na vsebino problema in ne zbiranje podatkov in informacij.

Želim več informacij

Ime in priimek
Email*
Podjetje
Telefon

Povzetek rešitve

SteberData & Market Facts > Vse rešitve
SekcijaKvalitativno > Vse sekcije
IndustrijeTelco, Finance, Energy, Retail, Durables, FMCG, Healthcare & Pharmaceutical, Tourism, Media, Advertising & Agencies, Digital, Public opinions and politics, Mobility & Transport
Trgb2c, b2b