Potrošniki v regiji Jugovzhodne Evrope umirjajo negativna pričakovanja, pričakuje se več optimizma in potrošnje

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ključne politične in gospodarske okoliščine. »Valicon Consumer Insight report« je četrtletna meritev v okviru raziskave #Novanormalnost, s katero podrobneje preverjamo odzive potrošnikov na draginjo, oceno finančnega stanja, varčevanja in potrošnje v prihodnje ter spremembe nakupnih navad. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Ključni trendi v regiji – Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina

 

 • Občutenje poslabšanja finančnega stanja in krčenje obsega potrošnje se v vseh državah postopno umirjata, a ostajata v negativnem območju.
Slika: Ocena osebnega finančnega stanja:


Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta – pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.? (slabše kot pred pol leta / enako, vendar pričakujem, da se bo poslabšalo / enako, ne pričakujem poslabšanja / boljše kot pred pol leta) OCENA = razlika med seštevkom deležev enako brez poslabšanje in boljše ter seštevkom deležev enako s poslabšanjem ter slabše.

 

Slika: Stopnja potrošnje:Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje (količino stvari, ki jih kupujete) v zadnje pol leta? (da, zdaj kupujem manj / ne, ampak mislim, da bom v prihodnjih mesecih kupoval manj / ne, in ne pričakujem nobenih sprememb / da, kupujem več kot prej) STOPNJA = razlika med seštevkom deležev da, kupujem več in ne, brez sprememb ter seštevkom deležev ne, v prihodnjih mesecih manj ter da, kupujem manj


 

 • Zaznavanje zvišanja cen se med potrošniki sicer nadaljuje. Dodatno zvišanje cen hrane in osnovnih potrebščin je med potrošniki pričakovano tudi v prihodnjih mesecih.

Slika: Percepcija spremembe cen – delež odgovorov »cene so občutno višje« 


Kako zaznavate cene v posameznih kategorijah izdelkov, kako so se te spremenile v zadnjem mesecu ali dveh, cene za … so danes … (občutno višje / višje / nespremenjene / nižje / ne morem oceniti) S puščicami so označene statistično značilne razlike glede na predhodno meritev.

Slika: Sprememba stroškov osnovnih dobrin v gospodinjstvu:

Kako so se spremenili stroški za spodaj naštete osnovne dobrine v vašem gospodinjstvu, v zadnjih treh mesecih? Stroški za … so zdaj … Kako pa se bodo po vašem spremenili stroški za spodaj naštete osnovne dobrine v vašem gospodinjstvu, v naslednjih treh mesecih? Pričakujem, da bodo stroški za …


 • Vse to se odraža v spremembah pri varčevanju ter nakupovanju:
  • pogostejše nakupovanje cenejših izdelkov in izdelkov v akcijah ter nakupovanje v cenejših trgovinah;
  • zniževanje predvidene potrošnje v kategorijah kot so naročanje hrane, nakupovanje športne opreme ter opreme za dom (razen v Srbiji), na Hrvaškem in Sloveniji tudi obiskovanje barov in restavracij in obisk prireditev;
  • v BiH narašča delež tistih, ki so zmanjšali obseg varčevanja.

Slika: Spremembe v ravnanju potrošnika – delež odgovorov »to že velja zame«


Ali ste, ali boste kot potrošnik, kaj ukrenili oziroma spremenili v svojih nakupnih navadah, vedenju in ravnanju z denarjem nasploh? Označite, kaj od naštetega velja za vas. (to že velja zame / razmišljam o tem / ne pride v poštev) S puščicami so označene statistično značilne razlike glede na predhodno meritev.


 • Višanje cen je pri zadnjem merjenju v Sloveniji in Srbiji izpostavljeno v najmanjši meri do sedaj. Postopoma pričakujemo tudi rast obsega trošenja. Z izjemo Slovenije pri nakupovanju obleke in obutve, v BiH in Srbiji pri obiskovanju barov in restavracij, v Sloveniji in Srbiji pa tudi pri potovanjih oziroma počitnicah.

Slika: Sprememba obsega namenov trošenja:


Ocenite obseg spodnjih namenov trošenja v primerjavi z obdobjem pred pol leta. Ali je v vašem življenju tega trenutno več, manj ali enako kot pred pol leta? Kakšen pa bo po vaši oceni obseg spodnjih namenov trošenja v prihodnjih pol leta. Bo v vašem življenju tega več, manj ali enako kot danes? Prikazan je rezultat ocene za naslednje 3 mesece in sicer razlika med seštevki deležev enako, nekoliko ter občutno več in seštevkom deležev nekoliko in občutno manj za zadnje merjenje.


 • V prihodnje lahko pričakujemo bolj optimističen pogled na finančno stanje, v Sloveniji in Srbiji je optimizem moč zaznati tudi pri varčevanju.

Slika: Obseg varčevanja:


Ali ste v zadnjem času, recimo treh mesecih, spremenili obseg varčevanja (sredstev, ki jih redno »dajete na stran«).

 

Ključni trendi med potrošniki v Sloveniji

 • V Sloveniji se je opazno znižal delež tistih, ki zaznavajo občutno povišanje cen. Teh je sicer še vedno več kot polovica, 58%, a to je za 15 odstotnih točk manj kot v prvem četrtletju letos oziroma za 21 točk manj, kot v zadnjem četrtletju 2022.
 • Najbolj občutno se je zaznavanje draginje znižalo pri energentih (za 14 odstotnih manj kot v predhodnem četrtletju) in pogonskih gorivih (-12), v manjši meri pa pri hrani in pijači (-8) ter in gostinskih storitvah (-4).
 • Skladno s tem se znižuje tudi delež tistih, ki pravijo, da zadnje čase pogosteje kupujejo cenejše izdelke, izdelke v akcijah in promocijah, oz. v trgovinah, ki so na splošno cenejše. V obeh primerih je sicer tako enih kot drugih še vedno krepko več kot polovica, v prvem primeru 64%, v drugem 59%.
 • Po drugi strani pa je v trendu rasti odpovedovanje naročninam na različne vsebine, zmanjševanje obsega članarin ter obsega zavarovanj, pri zadnjih dveh negativni trend vztraja tudi v zadnjem četrtletju.
 • Glede na predhodno meritev februarja, se je sicer povečal delež potrošnikov, ki odgovarjajo, da si lahko danes za svoj denar privoščijo več kot pred pol leta (iz 31% na 42%). Višji je tudi delež tistih, ki trdijo, da razpolagajo s presežnimi denarnimi sredstvi (iz 27% na 31%).
 • V prihodnjih šestih mesecih bodo potrošniki več sredstev namenili potovanjem in počitnicam, ki so edina kategorija, v kateri je delež tistih, ki bodo trošili več, enak deležu tistih, ki bodo trošili manj. V vseh ostalih kategorijah potrošnje je to razmerje še vedno negativno, torej v prid tistih, ki potrošnjo krčijo, a se je hkrati to razmerje v zadnjem četrtletju opazno popravilo.

 

Sklenemo lahko, da so se potrošniki privadili na nove razmere oz. so v skladu s temi prilagodili svojo potrošnjo. Manjši vpliv cen energentov in pogonskih goriv na delež razpoložljivih denarnih sredstev umirja krčenje potrošnje na najnujnejših izdelkih in storitvah, med katere očitno sodijo tudi počitnice, postopno sproščanje potrošnje se lahko pričakuje tudi v drugih kategorijah izdelkov in storitev, zadnja »žrtev« draginje pa zaenkrat ostajajo različne naročnine, članarine in zavarovanja.

 

###

Dostop do podatkov

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost.

2022 – Q3: 20.-22.8.2022; BiH (n=516), Hrvaška (n=516), Slovenija (n=512), Srbija (n=508)

2022 – Q4: 18.-21.11.2022; BiH (n=513), Hrvaška (n=522), Slovenija (n=520), Srbija (n=510)

2023 – Q1: 17.-20.2.2023; BiH (n=519), Hrvaška (n=523), Slovenija (n=521), Srbija (n=525)

2023 – Q2: 19.-22.5.2023; BiH (n=527), Hrvaška (n=518), Slovenija (n=517), Srbija (n=519)

 

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup