Ob uradnem koncu tokratnega vala epidemije, se je trend izboljševanja osebnega počutja in rasti optimizma ustavil

Objavil/-a Valicon,

Realizirana in izražena namera cepljenja še vedno čez 60%, a tudi pri tem trend zastaja.


Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Osebno doživljanje epidemije se še vedno izboljšuje, vendar tokrat manj opazno

Ob uradnem koncu tokratnega vala epidemije, se je trend izboljševanja osebnega počutja in rasti optimizma nekoliko ustavil, kljub temu, da je število okužb najnižje od avgusta lani. Ocena osebnega počutja torej kaže, da se še vedno pomikamo k bolj normalnemu življenju, a so ti občutki še vedno veliko bolj negativni v primerjavi s prvim valom epidemije lani. Trenutno smo, kljub izboljšanju epidemioloških razmer, šele na ravni iz začetka prvega vala epidemije, ko je bil virus še precej bolj nepoznan in je okrog njega vladalo precej več strahu.

  • Indeks normalnosti, ki predstavlja razliko med seštevkom pozitivnih in negativnih odgovorov za oceno osebnega doživljanja razmer, je tokrat podoben kot marca lani (3), oziroma v obdobju dva tedna po prvem zaprtju države, ko smo izmerili najnižje vrednosti v prvem valu. Šele sedaj smo dosegli točko, ki je v prvem valu lani predstavljala najnižjo točko osebnega počutja. V primerjavi s preteklimi meritvami, se indeks normalnosti sicer izboljšuje, smo pa še daleč od vrednosti, ki smo jih izmerili po uradni razglasitvi konca epidemije lani (43).

  • Indeks optimizma, ki predstavlja razliko med deleži odgovorov gre (zelo) na bolje in gre (zelo) na slabše, se prav tako še vedno izboljšuje. Tokrat znaša 88 točk in je primerljiv z obdobjem lani spomladi, pred zaključkom prvega vala epidemije, obenem pa je nekoliko višji od obdobja natanko pred enim letom (78), malo po koncu prvega vala.
  • Indeks zaskrbljenosti je prav tako precej podoben kot v začetku junija lani (5), a je še vedno višji od izmerjenega indeksa zaskrbljenosti, ki smo ga zabeležili natanko pred enim letom (-6).
  • Ocena situacije glede na stanje pred epidemijo ostaja na isti ravni kot pred dvema tednoma. Razlika med deležem teh, ki menijo da je njihovo življenje slabše ali precej slabše, in deležem teh, ki odgovarjajo, da je njihovo življenje boljše ali precej boljše kot pred epidemijo, z vrednostjo -32 tako ostaja najvišja do sedaj izmerjena vrednost, kar prav tako kaže na normalizacijo razmer, a se tudi tu trend očitno nekoliko ustavlja.

  • Indeks potrošnje, ki predstavlja razliko med dejanskim in pričakovanim povečanjem, oziroma znižanjem potrošnje tokrat znaša -22, kar je po enem mesecu povečane potrošnje spet slabši rezultat. V istem obdobju lani smo sicer izmerili še slabši rezultat (-35). Podobno velja tudi za indeks finančnega stanja (razlika med aktualnim in pričakovanim izboljšanjem, oziroma poslabšanjem finančnega stanja), ki trenutno znaša 10 točk. To je manj kot smo izmerili v zadnjih dveh meritvah, a kljub temu višje, kot v začetku maja, pred prvim večjim skokom tega indeksa.

Zaupanje v vlado na področju omejevanja širjenja virusa ponovno višje

Po daljšem obdobju padanja zaupanja v delo vlade pri omejevanju širjenja virusa se je stopnja zaupanja dvignila nad -40 in zdaj znaša -36 (gre za razliko med deleži odgovorov »bolj« in »zelo zaupam« ter »bolj ne« ali »sploh ne zaupam«, brez upoštevanja neodločenih). Vladi bolj zaupa 30% vprašanih, bolj ne pa 63%, 7% je neodločenih. Podobno visoko je bilo zaupanje konec novembra lani. Najvišja izmerjena vrednost je še vedno -25 (izmerjena v začetku septembra lani, ko smo začeli spremljati zaupanje v vlado ne glede na siceršnjo politično podporo), tako visoko je bila nato nazadnje konec oktobra lani, ob začetku zapiranja javnega življenja. Najnižja do sedaj izmerjena podpora pa je znašala – 57, izmerjena v času prvomajskih praznikov.

Realizirana in izražena namera cepljenja ostajata čez 60%, a na podobni ravni kot pred dvema tednoma

V zadnji meritvi smo izmerili nekoliko nižjo namero cepljenja kot pred dvema tednoma – 61% (gre za seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili), a ta še vedno ostaja nad 60%. Delež cepljenih se še naprej povečuje, se pa na ta račun zmanjšujeta  predvsem deleža tistih, ki se bodo zagotovo oz. bolj verjetno cepili. Prvi je padel iz 11% na 8%, drugi pa iz 12% na 8%. Delež teh, ki se verjetno ne bodo cepili, ostaja visok, blizu ene petine, to je 19%, delež odločenih, da se zagotovo ne bodo cepili, pa je podobno kot pred dvema tednoma natanko 20%. Minimalno in maksimalno dosegljiva stopnje precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let tako ostajata približno enaki, to je 68% oziroma 80%.

»Postopno odpiranje cepljenja brez naročanja, na različnih koncih Slovenije, bo pospešilo rast števila cepljenih, a le znotraj bazena tistih, ki so namero cepljenja izražali že pred tem. Maksimalna dosegljiva ocena precepljenosti se ne spreminja že od sredine marca letos, ko je prvič dosegla 80%, medtem ko je bila najnižja v sredini februarja, v času obširnejšega poročanja o neželenih stranskih učnikih, celo pod 70%. To je jasen znak, da se trend ne spreminja, ter da bodo morali pristojni vložiti bistveno več napora, če želijo doseči več kot 80% precepljenost, ki je v tem hipu praktično nedosegljiva, saj se stopnja zavračanja že nekaj čase ne spreminja. Kampanja za cepljenje potrebuje dodaten zagon, ne samo količinsko, temveč – in predvsem – vsebinsko,« rezultat komentira Andraž Zorko, eden od ustanoviteljev družbe Valicon.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 11.-14. junij 2021, n=508; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup