Osebno doživljanje epidemije, leto dni pozneje

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost v družbi Valicon spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Prva meritev je bila izvedena 11.-12. marca 2020, tik pred uradno razglasitvijo epidemije v Sloveniji, ter nekaj dni pred prvo uradno potrjeno smrtno žrtvijo bolezni Covid-19. V tednu, ko mineva eno leto od prvi potrjenih okužb v Sloveniji, v sodelovanju z RTV MMC objavljamo najbolj zanimive rezultate raziskave #Novanormalnost iz časov začetka epidemije marca in aprila lani, ter konec februarja in v začetku marca letos, ko se je število potrjenih okužb po daljšem času nekoliko umirilo, s tem pa so se pričeli sproščati tudi določeni ukrepi vlade za preprečevanje širjenja virusa. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Po enem letu osebno doživljanje epidemije precej slabše kot konec marca lani

Osebno doživljanje aktualnih razmer v zvezi s širjenjem virusa SARS-CoV-2 smo začeli spremljati konec marca 2020, natančneje 23. marca, ko smo v Sloveniji doživljali nekakšen vrhunec prvega vala epidemije. Sledilnik Covid-19 je 26. marca zabeležil 61 novo potrjenih primerov, kar je bila najvišja dnevna številka v tistem obdobju, skupna število se je bližalo 700 potrjenih okužb. Osebno doživljanje je takrat, med 25. in 27. marcem 2020, kot bolj negativno opisovalo 44% vprašanih, že od sredine oktobra lani pa ta odstotek vztraja nad 60%, zadnji vikend 62%. Če je konec marca lani še petina vprašanih situacijo ocenila kot »normalno, glede na razmere«, je danes takšnih le še 12%. Če je bilo takrat med najpogostejšima odgovoroma, namreč da je situacija »neprijetna, utrujajoča« ter da je »sprejemljiva, nekako gre«, povsem enakovredno (37% : 36%), je danes to razmerje povsem porušeno, 50% : 25%. Razlika v osebnem doživljanju novih razmer je po enem letu torej občutna, čemur zagotovo botruje dolgotrajnost neobičajnih razmer vsakdanjega življenja, doživljanje pa se ne glede na cepiva, večji delež prekuženosti in postopno sproščanje ukrepov, ne spreminja. Iz tega lahko sklenemo, da bo vračanje v »normalnost« slej ko prej dolgotrajen proces.

Strah pred dolgotrajnostjo razmer in pred gospodarskimi posledicami višji

Glede na to ne preseneča, da je med ponujenimi odgovori na prvem mestu prevladal strah pred dolgotrajnostjo, torej odgovor »bojim se, da se to ne bo kmalu končalo«, ki ga danes navaja 60% vprašanih, pred letom dni dobrih 50%. Podobno pogosteje se navaja tudi strah pred gospodarskimi posledicami, ki ga danes navaja 50%, pred letom dni 40%. Pred enim letom, 11.-12. marca 2020, je sicer na prvem mestu prevladala »skrb za družino«, ta odgovor je takrat izbralo skoraj tri četrtine vprašanih (73%), pretekli vikend 52%. Občutno manj, glede na leto poprej, je tudi navedb »skrbi me za moje zdravje«, ta odgovor zdaj izbira dobra tretjina (34%), pred letom dni 44%. Precej očitno v torej ospredje stopajo sekundarne, ne-zdravstvene posledice epidemije.

 

Zaskrbljenost ni nikoli zares popustila

Na preprosto vprašanje, »Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?, večji del leta več kot polovica vprašanih vztraja na bolj zaskrbljeni strani. Najvišjo stopnjo zaskrbljenosti smo izmerili konec marca lani, 87% bolj ali zelo zaskrbljenih je bilo takrat, pod 50% pa je ta delež za kratek čas padel samo v eni od meritev, sredi junija lani, ko je znašal 47%. Zadnji vikend je delež bolj zaskrbljenih znašal 71%, kar je podobno visoko kot v začetku marca 2020, delež sicer zopet narašča od začetka februarja.

Namera cepljenja počasi raste, zaupanje v cepiva deljeno

Čeprav smo v zadnji meritvi izmerili nekoliko nižjo namero cepljenja, pa razlika ni takšna, da bi že lahko govorili o ustavitvi ali celo spremembi trenda, oziroma je za kaj takega vsekakor prezgodaj. Delež cepljenih in tistih, ki izražajo namero, je v zadnji meritvi znašal 54% (dva tedna pred tem 57%). Spomnimo, v prvi meritvi sredi novembra lani, je namero cepljenje izražalo 43% vprašanih. Smo pa tokrat preverili percepcijo oziroma zaupanje v cepiva različnih proizvajalcev. Verjetno jih ni bilo veliko, ki so marca lani predvideli, da bomo leto dni kasneje lahko merili zaupanje v cepiva že šestih različnih proizvajalcev, ki se trenutno uporabljajo v različnih delih sveta.

V Sloveniji najvišje zaupanje vliva cepivo Pfizer-BioNTech, tudi sicer prvo potrjeno s strani EMU. Da temu cepivu najbolj zaupajo, odgovarja 27% vprašanih, še dodatnih 18% ga navaja na drugem ali tretjem mestu, skupaj torej 45% vprašanih, ki bi, če bi lahko izbirali, izbrali to cepivo. Sledi nedavno najavljeno cepivo Johnson & Johnson (cepivo z eno dozo), s skupno 33% izbire (13% na prvem mestu), nato pa precej izenačena Moderna (skupaj 28%, na prvem mestu 5%), ter Astrazeneca (skupaj 27%, na prvem mestu 8%). Ruskemu Sputniku zaupa 15% vprašanih, kitajskim cepivom pa le 4% vprašanih. Šest odstotkov se jih ni moglo odločiti oziroma so odgovorili, da vsem enako, dobra tretjina, to je 36% vprašanih, pa je odgovorila, da ne zaupajo nobenemu od navedenih cepiv.

Opomba: Večina vzorca meritve, več kot 95%, je bila  izvedena do sobote, pred objavo novice o začasni zaustavitvi cepljenja s cepivom Astrazeneca v Avstriji, ki bi utegnila vplivati na zgoraj navedene rezultate.

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 4. – . 7. marec 2021, n=506; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup