Le še ena osmina ne pozna ali ne ve za nikogar z okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2

Objavil/-a Valicon,

Rezultati zadnje meritve raziskave #Novanormalnost kažejo, da le še ena osmina ne pozna ali ne ve za nikogar z okužbo. Zaupanje vladi je večje, ukrepi pa ocenjeni manj kritično kot pred dvema tednoma. Najmanj ustrezen je po mnenju javnosti ukrep prepovedi gibanja na lastne občine.

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

 

Pri dobrih dveh petinah prebivalcev je virus prisoten vsaj v ožjem socialnem okolju, pri petini prebivalcev tudi že v najožji fizični okolici

V primerjavi z dvema tednoma nazaj je delež prebivalcev, ki se z virusom soočajo v (naj)ožji okolici opazno narasel. Pri eni petini prebivalcev ima (ali je imel) potrjeno okužbo z novim koronavirusom nekdo doma ali pri sosedih, torej v najožji fizični okolici. Občutno višji je tudi delež tistih z izkušnjo v ožjem socialnem okolju – 43% prebivalcev pozna nekoga v družini, na delu ali med prijatelji. Takih, ki ne bi poznali ali slišali za nikogar z okužbo, je le še 13%, še dva tedna nazaj je bilo takšnih skoraj dvakrat več. V zadnjih dveh tednih je torej izkušnja z virusom opazno bližja in bolj pogosta.


Zaupanje vladi glede ukrepanja za omejevanje širjenje virusa večje, ukrepi ocenjeni kot bolj ustrezni

Približno polovica vprašanih ukrepe za obvladovanje širjenja virusa še vedno ocenjuje kot deloma ustrezne, deloma neustrezne. Povečal pa se je delež prebivalcev, ki ukrepe ocenjujejo kot bolj ustrezne (iz 23% na 28%), na račun deleža teh, ki jih ocenjujejo kot bolj neustrezne – takih je trenutno  27% vprašanih, pred dvema tednoma 32%.


V primerjavi s prejšnjo meritvijo je za 6 odstotnih točk zrasel delež teh, ki vladi bolj zaupajo, za štiri odstotne točke pa se je zmanjšal delež teh, ki vladi bolj ne zaupajo. Delež prebivalcev, ki vladi popolnoma zaupajo (11%) in teh, ki ji sploh ne zaupajo (33%), je sicer skoraj enak kot pred dvema tednoma. Stopnja zaupanja je tako zdaj spet nekoliko višja in znaša -25, podobno kot konec avgusta, ko smo to vprašanje zastavili prvič.  

 

Večino ukrepov podpora vsaj polovica prebivalcev, ukrep prepovedi gibanja na lastne občine je po mnenju javnosti najmanj ustrezen

Tudi tokrat smo preverjali oceno ustreznosti posameznih trenutno aktualnih ukrepov, ki se v največji meri dotikajo vsakdanjega življenja večine populacije. Prepovedi javnih prireditev, shodov, porok in verskih obredov je javnost še vedno najbolj naklonjena, saj ukrep kot bolj ustrezen ocenjuje 66% vprašanih. Večinsko podporo imajo tudi zaprtje različnih kulturnih, izobraževalnih, športnih ustanov in lokalov, ter prepoved zbiranja na več kot 6 ljudi. Tudi nedavno odločitev o podaljšanju počitnic v osnovnih šolah podpira več kot polovica. Nižji (a še vedno večinski) delež ljudi podpira omejitev gibanja med 21.00 in 6:00 uro, ukrep uporabe mask na prostem pa je javnost razdelil točno na polovico. Kot najmanj ustrezen je ocenjen ukrep prepovedi gibanja na lastne občine, kot ustreznega ga ocenjuje 30% prebivalcev. To je poleg nošenja mask na odprtem edini ukrep, ki nima večinske podpore med prebivalci oziroma sploh edini, ki ga kot neustreznega opisuje polovica vseh vprašanih.

 

Po daljšem obdobju spet več optimizma glede razvoja dogodkov, a zaskrbljenost in negativna ocena trenutne situacije ostajata


Tokratna meritev kaže, da se je po naraščanju pesimizma, ki ga opažamo vse od avgusta, trend  negativnosti glede razvoja dogodkov prvič spet obrnil na bolje. Delež teh, ki menijo da gre situacija na slabše, je tako v primerjavi z dvema tednoma nazaj, padel iz 91% na 67%.
Ostali indikatorji stanja v družbi se niso bistveno spremenili.


 

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 30. oktober – 1. november 2020, n=534; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup