Menjave dobaviteljev na trgu energentov so se lani umirile

Objavil/-a Valicon,

Najpogostejša sprožilca nakupnega procesa med vsemi migranti na trgu električne energije in zemeljskega plina sta bili obljuba o prihranku in akcijska ponudba za nove odjemalce. Pomemben del migracij v letu 2016 se je zgodil tudi zaradi intenzivne akvizicije terenskih prodajalcev.

Dinamika trga se umirja, novi in inovativni poslovni modeli pa imajo lahko disruptiven učinek

Dinamika na trgu energentov v letošnjem letu pomirila. V primerjavi z 2015 (ko je stopnja migracij dosegla 15%), je v 2016 zaznana nižja stopnja migracij med dobavitelji električne energije, ki je spet enaka kot v letu 2014, to je 9%. Akcija Zveze Potrošnikov Slovenije iz leta 2015 je imela močan učinek na stopnjo migracij v letu 2015, vendar ne toliko neposredno, kot posredno. V lanskem letu smo ocenili, da je le 20% prijavljenih v kampanji potem tudi izvedlo menjavo, preostali večji delež menjav pa se je zgodil skozi leto. Potrošniki oziroma gospodinjstva, ki so bila za menjave najbolj dojemljiva, so dobavitelja tako že zamenjala in ocenjujemo, da je letos kategorija dobave električne energije končnim odjemalcem dosegla splošen nivo migracij, ki se zna nadaljevati v naslednjih letih pod podobnim obsegom – razen seveda, če se ne pojavijo dobavitelji z novimi in inovativnimi poslovnimi modeli. Zagotovo vstop Telekoma Slovenije na trg električne energije lahko močno zaznamuje trg električne energije med končnimi odjemalci v letu 2017.

Trg zemeljskega plina za namene ogrevanja prostora se je ponovno zmanjšal

Lani je bil prav tako povečan obseg menjav med samimi energenti, saj je 11% gospodinjstev  zamenjalo svoj vir ogrevanja, menjave pa se (v manjšem obsegu) nadaljujejo tudi letos. Zaznali smo, da je 5% gospodinjstev zamenjalo energent za ogrevanje prostora. Trg zemeljskega plina za namene ogrevanja prostora se tako že drugo leto zapored rahlo krči iz vidika števila odjemalcev, ki jim je to glavni energent za ogrevanje prostora. Struktura energentov se je sicer v 2016 ohranila, zaznali smo le, da se je manjši delež gospodinjstev vrnil na kurilno olje, večina jih je prešla iz zemeljskega plina, ki trenutno dosega slabih 12% gospodinjstev kot primarni energent za ogrevanje prostora. Opazili smo tudi porast električne energije za namene ogrevanja prostora, drva pa ostajajo najbolj razširjen energent.

 

Vir:

All Energy 2016 Slovenija
Velikost vzorca: n=
9.900+
čas anketiranja: oktober 2016
vzorec: 15-65 let starosti,reprezentativni vzorec uporabnikov interneta