All Energy

Trg energentov, dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina z razumevanjem prehodov in procesa odločanja

Preglej vsebino Poglejte seznam tem v dokumentu

All Energy je večnamenska rešitev, ki temelji na kontinuiranem spremljanju in razumevanju trga ter zaznavanju sprememb in dinamike menjav med dobavitelji električne energije in zemeljskega plina ter energenti med končnimi uporabniki.

All Energy ponuja orodje za vpogled in razumevanje po naslednjih točkah:

 • Trenutno stanje in trendi na trgu (energenti, dobavitelji električne energije in zemeljskega plina).
 • Obseg menjav in smeri prehodov med dobavitelji.
 • Zvestoba dobaviteljem (potencialni prebežniki).
 • Razumevanje nakupne poti pri menjavi dobavitelja.

Čemu je namenjen:

 • Spremljanje KPI (Key Performance Indicators).
 • Načrtovanje strategije zadrževanja oziroma preprečevanja odhodov.
 • Načrtovanje strategije pridobivanja novih uporabnikov.
 • Načrtovanje in optimizacija marketinškega spleta (marketing mix).
 • Zaznavanje prednosti in slabosti ponudbe in konkurenčnih prednosti.
 • Podpora pri razvoju novih produktov ali paketov.

Ključne lastnosti:

 • Velik vzorec: Meritve se izvajajo na spletnem panelu JazVem in v opazovanje je vključenih več kot 8.000 odjemalcev. Vzorec je hkrati reprezentativen.
 • Inovativna platforma: Anketno zbiranje podatkov na inovativni platformi, kjer iste osebe spremljamo v času. Valiconov sistem samodejno odkrije spremembe in sproži dodatna vprašanja.

Kaj so prednosti uporabe All Energy:

 • Dejanski prehodi: Zaznava in meri dejanske menjave med osebami, ki so zamenjale dobavitelja, in ne zgolj hipotetičnih situacij.
 • Platforma, ki omogoči dostop do mikro segmentov, na katerih lahko naročnik izvede dodatni vpogled (npr. test paketa, test oglasa ipd.).

Želim več informacij

Ime in priimek
Email*
Podjetje
Telefon

Povzetek rešitve

SteberMarketing Research > Vse rešitve
SekcijaRazumevanje > Vse sekcije
IndustrijeEnergy
Trgb2c